» články » detail článku

Farská púť: Loreto Sienna Assisi

18.1.2020, sobota

Autor: Andrej Kalamen

LORETÁNSKY JUBILEJNÝ ROK 8.12.2019 - 10.12.2020

SVÄTÁ KATARÍNA SIENSKÁ 640 r. OD SMRTI  - SVÄTÝ FRANTIŠEK Z ASSISI

SVÄTÁ RITA, PATRÓNKA NEMOŽNÉHO - SVÄTÝ DOMINIK 850 r. OD NARODENIA
LORETO – CASCIA – ASSISI – SIENA - BOLOGNA

2 x ubytovanie s raňajkami, 1 x večera,  lux bus

Termín:        20.03. – 24.03.2020              

Výnimočná cena: 145,- €    pre farnosti, rehoľné spoločenstvá, cirkevné školy a semináre

V cene je zahrnuté:  doprava lux bus, 2 x ubytovanie s raňajkami + 1 večera, 1 x  hotelové, 1 x albergo (izby s príslušenstvom) v historickom  centre Sieny, duchovný doprovod, sprievodca

V cene nie je zahrnuté:  mestská  taxa  – platí sa na mieste,  vstupy

Možný príplatok: komplexné cestovné poistenie 10,- €

 

Program zájazdu:

1.deň:  asi o 22.00 hod.  odchod z Bratislavy.  Nočná jazda cez  Rakúsko a severné Taliansko.  

2. deň: príchod do významného pútnického miesta  Loreto. V Bazilike P. Márie Loretskej  sa nachádza dom Svätej rodiny v ktorom žila Panna Mária s Ježiškom a sv. Jozefom v Nazarete. Keď v roku 1263 Svätá zem definitívne padla do rúk islamu, dom Svätej rodiny bol zbúraný. Podľa legendy však príbytok Svätej rodiny unikol skaze a bol zázračne prenesený  anjelmi cez hory a more, najprv do Dalmácie. 10. mája 1291 postavili dom na zem v Trsatu nad Rjekou. V noci na 12. decembra dom zmizol a anjeli ho premiestnili na pobrežie Jadranského mora do oblasti Recanati. Posledné premiestnenie bolo 7. septembra 1295 do Loreta. Náboženský program, slovenská svätá omša, osobné modlitby. Presun na ubytovanie, večera.

3.deň:  po raňajkách odchod do  Cascie. V prekrásnom prostredí umbrijských kopcov v strednom Taliansku stojí kláštor a nádherná Bazilika sv. Rity, do ktorej denne putujú stovky, ba tisíce pútnikov. Je tu pochovaná sv. Rita da Cascia, snáď najobľúbenejšia svätica  širokých vrstiev obyvateľov Talianska, známa ako LA SANTA DEGLI IMPOSSIBILI, teda „svätá nemožných vecí". Je patrónkou tých, čo sú v beznádejných situáciách. V dolnom kostole sú relikvie augustiánskeho kňaza bl. Šimona z Cascie a bl. Terezy Fasce. Odchod do Assisi. Návšteva kostola Santa Maria degli Angeli,  ktorý je považovaný za centrum Františkánskeho rádu. Kaplnka Porciunkula, kde zomrel 3.10.1226 sv. František. Presun do historického centra Assisi. Je to jedno z najznámejších pútnických miest v Taliansku, zapísané na zozname UNESCO. Návšteva Baziliky sv. Františka, ktorá je vybudovaná nad hrobom svätca. Kostol Santa Chiara, pod hlavným oltárom je otvorený hrob sv. Kláry. Kostol San Rufino, od ktorého možno vystúpiť k pevnosti Rocca Maggiore. Presun so Sieny, ubytovanie.  

4.deň: po raňajkách prehliadka Sieny  /UNESCO/, rodisko sv. Kataríny.  Historické centrum s námestím Piazza del Campo. Katedrála so svetoznámou mramorovou výzdobou /vstup 8 €/. Dominikánsky kostol s relikviou sv. Kataríny a sanktuárium sv. Kataríny nad jej rodným domom. Presun do Bologne - staré mesto s arkádami,  Neptúnova fontána a kostol sv. Francesca. Návšteva Katedrály sv. Dominika so svätcovým hrobom. Katedrála bola niekoľkokrát renovovaná, ruku k dielu pridal aj slávny umelec Michelangelo. Odchod nočnou jazdou cez územie Talianska a Rakúska

5.deň: ráno príchod na Slovensko.

UniCredit Bank

IBAN:

SK13 1111 0000 0066 1823 4025

VARIABILNÝ SYMBOL: 7820 do popisu platby uveďte prosím meno  

 

Viac info nájdete v priloženom PDF súbore.


::::Verzia pre tlač::::


Klikanosť článku: 422 x


Top