» Zobraziť kalendár bohoslužieb a udalostí

» rozvrh bohoslužieb
Nedeľa a veľké cirkevné sviatky, keď je pracovné voľno:
 • každá nedeľa
 • 1.1. – Slávnosť P. Márie Bohorodičky
 • 6.1. – Zjavenie Pána
 • 1.11. – Slávnosť Všetkých svätých
 • 25.12. – Narodenie Pána
>>    8:00,   9.30 (s detskou katechézou),   11.00,   18:00 (zimný čas) / 19:00 (letný čas)
 • od 2.7. do 31.8. (letné prázdniny)    >>    8:00,    10.30,    19:00
Veľké cirkevné sviatky a niektoré významné dni, keď nie je pracovné voľno:
 • Popolcová streda
 • Nanebovstúpenie Pána
 • Turíčny pondelok
 • Najsv. Kristovho tela a krvi
 • 29.6. – Sv. Petra a Pavla
 • 15.8. – Nanebovzatie P. Márie
 • 8.12. – Nepoškvrnené počatie P. Márie
>>    8:00,   18:00 (zimný čas) / 19:00 (letný čas)
Národné cirkevné sviatky a niektoré významné dni, keď je pracovné voľno:
 • Veľkonočný pondelok
 • 5.7. – Sv. Cyril a Metod
 • 15.9. – Sedembolestná P. Mária
 • 26.12. – Sv. Štefan
>>    8:00,   11:00 alebo 18:00 (zimný čas) / 19:00 (letný čas) podľa aktuálneho oznámenia
Osobitné sviatočné dni:
 • 24.12. – Štedrý deň (polnočná sv. omša) o 23.00
 • 31.12. – Silvester (ak nie je nedeľa) o 16.30, 18.00
 • Na Zelený štvrtok o 18.00 (zimný čas) / 19.00 (letný čas)
 • Na Veľký piatok o 17.00
 • Veľkonočná slávnosť na vigíliu večer sa koná po západe slnka
Všedné dni:
Termíny vo všedné dni sa môžu meniť, uvedené tvorí najčastejší program. O aktuálnych zmenách z týždňa na týždeň budeme podľa možností včas informovať.
Pondelok:18.00 (zimný čas) / 19.00 (letný čas)
Utorok:18.00 (zimný čas) / 19.00 (letný čas)
Streda:18.00 (zimný čas) / 19.00 (letný čas)
Štvrtok:18.00 (zimný čas) / 19.00 (letný čas)
Piatok:18.00 (zimný čas) / 19.00 (letný čas)
Sobota:8:00,   18.00 (zimný čas) / 19.00 (letný čas)  –  nie je cez letné prázdniny
Osobitné pobožnosti:
 • Vždy na prvý piatok po sv. omši meditácia a poklona za obnovu cirkvi.
Osobitné slávenia:
 • Na prvú adventnú nedeľu duchovno-kultúrny program „Začíname spolu advent“.
 • Vo štvrtok pred prvým piatkom v marci „Ekumenický modlitbový deň žien“.
 • Dňa 15. 9. sv. omša pri západe slnka s hudobnými umelcami vo Weitovom lome na pamiatku obetí ľudí, čo zahynuli na slovensko-rakúskej hranici.