» články » detail článku

Poklona a meditácia za obnovu cirkvi

Prvý piatok - marec

5.3.2010, piatok

Autor: Karol Moravčík


1. Po sv. omši pieseň na poklonu z JKS, otvorenie svätostánku, kadidlo

2. Úvodné slovo na kľačadle a úvodná modlitba
Michael Paul Gallagher v druhej časti svojej knihy s názvom: Slobodní veriť (Dobrá kniha Trnava 2002) píše o hľadaní Boha. Pred tromi mesiacmi sme sa venovali spôsobu hľadania Boha, ktorý bol inšpirovaný príbehom sv. Augustína – jeho „hladujúcim“ srdcom. Pred mesiacom nám bol pomocníkom v hľadaní sv. Tomáš Aquinský a jeho rozumný prístup, pri ktorom sa vedel diviť a pýtať sa. Dnes sa zamyslíme nad prístupom Johna Henryho Newmana, ktorý zdôrazňoval skúsenosť sebapoznania a svedomia.

Úvodná modlitba

Bože, dotýkajú sa ma rôzne nepokoje i bolesti.
Niekedy by som bol radšej oddelený od všetkých starostí,
ktoré ma unavujú, a od výčitiek, ktoré v sebe nosím.
Ale potom spoznám, že uniknúť týmto hlasom a výčitkám možno len tak,
že prestanem byť človekom a stanem sa studeným kameňom.
Preto oslovuj ma ty sám, Bože, a prihováraj sa mi hlasom svedomia,
aby som ťa počul a vedel som na tvoje oslovenie dať aj správnu odpoveď.
Amen.

3. Chvíľa ticha

4. Meditácia (posadíme sa)
M. P. Gallagher, Slobodní veriť (výber zo strán: 103-110).

 Siedma kapitola má názov: „Volanie svedomia“. Aby niekto hľadal Boha, potrebuje podnet, pre J. H. Newmana tým podnetom bola kríza viery v modernej dobe, množstvo pochybností, ktoré vyslovovali myslitelia a vedci proti náboženstvu, ako aj veľké životné zmeny, ktoré dopadli na ľudí. John Henry Newman bol veľkou osobnosťou katolíckej cirkvi v Anglicku v 19. stor. (+1890). Sám pôvodne pochádzal zo židovsko-protestantskej rodiny. Vo veku 44 rokov sa stal katolíkom, neskôr i biskupom a kardinálom.
 Od mladosti vnímal vnútorný konflikt medzi tým, čo je správne a čo je nesprávne, preto zdôrazňoval, že skúsenosť viery k nám prichádza bránou svedomia. Kto je pyšný, kto svoje názory vyhlasuje za kritérium pravdy a agresívne ich presadzuje, nemôže dospieť k viere. Jednostranné zdôrazňovanie rozumu a spochybňovanie všetkého nepripúšťa výčitky svedomia. Naopak, kto má svedomie, má aj úctu.
 Vieru v Boha viac ako dôkazy ovplyvňujú podľa Newmana naše vžité názory, spôsoby a želania; vnútorná a psychologická dispozícia. Duchovne chladnými a zatrpknuto kritickými ľuďmi musí niečo zatriasť, aby zažili hlas svedomia. Viera sa im potom stane udalosťou, nie vysvetlením z rozumu.
 Kto počúva svedomie, nezápasí len vo svojom svedomí medzi dobrom a zlom, ale snaží sa spoznať ako žiť, aby niečo zmenil v našom nespravodlivom svete. Mali by sme ako Mojžiš počuť plač trpiacich ľudí a vo svedomí aj otázku: Čo s tým spravím? Byť šľachetný na chvíľu je ľahké, ale ako byť šľachetný po celý život? Musíme obstáť zoči-voči znechuteniu až zúfalstvu nad trápeniami vo svete a súčasne voči pocitu viny z vlastných zlyhaní. Ale vtedy, keď si to uvedomíme, môžeme zažiť aj potrebu Boha a spásy.
 M. Gallagher spomína vlastný zážitok z Indie. Išiel po ulici a prekročil dieťa, ktoré tam ležalo. V indických veľkomestách si človek zvykne, že opustení ležia priamo na ulici. Neskôr sa vrátil a dal mu svoje jedlo. V hoteli sa modlil a pýtal sa: Prečo s tým, Bože, niečo neurobíš? Vo svedomí počul Boží hlas: Ja s tým predsa niečo robím – stvoril som teba.
 Cez svedomie môžeme poznať život aj ako poslanie. Z pasívneho spôsobu života, keď sa necháme unášať okolnosťami, „človek vystúpi obyčajne až vtedy, keď sa zamiluje“ (Bernard Lonergan).

5. Chvíľa ticha

6. Otázky:
 Máme skúsenosť s hlasom svedomia? Vieme, že ani svedomie nefunguje automaticky, ale až potom, ako nami niečo zatrasie, napr. aj skúsenosť s bolesťou ľudí okolo nás?
 Počujeme aj my otázku pri pohľade na nespravodlivý svet: Čo s tým spravím?
 Stretávajú sa aj u mňa svedomie, viera a láska?

7. Záverečná modlitba

Veľký Bože, ty si aj Bohom môjho svedomia.
Hovoríš ku mne cez moje zážitky zo súkromia i cez udalosti vo svete.
Učíš ma ľutovať hriech, ale ešte viac učíš ma milovať,
lebo ak milujeme, už neľutujeme seba, ale cítime s inými a počúvame teba.
Amen.

8. Tantum ergo pred požehnaním, modlitba a požehnanie, záverečná pieseň

Pane Ježišu, vo vznešenej Oltárnej Sviatosti zanechal si nám pamiatku svojho umučenia a zmŕtvychvstania; prosíme ťa, pomáhaj nám uctievať tajomstvo tvojho tela a krvi s takou vierou a láskou, aby sme vždy pociťovali účinky tvojho vykupiteľského diela. Lebo ty žiješ a kraľuješ na veky vekov. Amen.

Alebo:
Pane a Bože náš, veríme a vyznávame, že tvoj Syn Ježiš Kristus, ktorý sa pre nás narodil z Márie Panny a trpel na kríži, je prítomný v najsvätejšej Sviatosti; daj, aby sme z tohto božského prameňa čerpali večnú spásu. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.


::::Verzia pre tlač::::


Klikanosť článku: 183 x


Top