» články » detail článku

Poklona a modlitba za obnovu cirkvi vo farnosti Bratislava – Dev. N. Ves

(prvý piatok, december 2008)

5.12.2008, piatok

Autor: Karol Moravčík


1. Po sv. omši pieseň na poklonu z JKS, otvorenie svätostánku, kadidlo

2. Úvodné slovo na kľačadle a úvodná modlitba
Od dnešného prvého piatku používam pri našich meditáciách knižku amerického autora Lina Mundyho. (Linus Mundy, Boh nie je samotár/ Duchovná obnova so sv. Benediktom a sv. Bernardom, Nakladateľstvo Paulínky, Praha 2006.) Autor si v tejto knihe kladie otázku: Čo znamená byť kresťanom a odpoveď si dáva prostredníctvom duchovnej skúsenosti dvoch veľkých osobností: Sv. Benedikta (+547) a sv. Bernarda (+1153). Autor knihy študoval u benediktínov v Amerike, nie je však mníchom, aj keď ich obdivuje, má rodinu a je šťastne ženatý. O to je zaujímavejšie, ako hovorí o svojich duchovných skúsenostiach inšpirovaných mníchmi sv. Benedikta.

(Úvodná modlitba podľa: L. Mundy, Boh nie je samotár, 35.)

Bože, prosíme,
daj, nech sme ti k dispozícii,
nič viac.
Chceme ťa počuť vo víchrici
i vo vánku tvojho Ducha.
Učíš nás, čo máme činiť,
kam ísť a ako konať.
Áno...
Ale predovšetkým nás nauč ticho sedieť
a vnímať, že ty si náš Boh
a my tvoje deti,
tvoje sestry a tvoji bratia,
tvoji priatelia, všetci spolu. Amen.

3. Chvíľa ticha

4. Meditácia (posadíme sa)
L. Mundy, Bůh není samotář (výber zo strán: 33-40).


  • Prvá kapitola sa nazýva: Sľub začínať každý deň nanovo (sľub obrátenia).

  • Pri ceste obrátenia nie je nič také vhodné ako mať spoločenstvo (kláštor, rodina.., kde sa navzájom sledujeme a nasledujeme).

  • Kardinál J. Newman povedal: „Ak chce byť človek dobrý, musí sa meniť, a ak chce byť dokonalý, musí sa meniť často.“

  • Sv. Bernard: „Najdôležitejšou zmenou v živote je obrátenie k duchovnému cieľu, k bdelosti pre Boha.“

  • Naozajstná skúška našej vernosti spočíva v otázke: Spolieham sa na Boha, na seba či na niekoho druhého?

  • Čo nás môže motivovať k vernosti voči nášmu rozhodnutiu žiť ako kresťan? – Podľa sv. Bernarda je to túžba osláviť Kristovo meno. Inak nám zatvrdne srdce. Potrebujeme Kristovu pomoc, jeho súcitiace srdce.

  • Keď máme skúsenosť, že nás Kristus – Slovo opúšťa, sv. Bernard hovorí: „Tak, ako ma ticho opúšťa, tak ho budem stále volať k sebe späť.“


5. Chvíľa ticha

6. Otázky:

  • Nevymýšľame si vlastnú verziu obrátenia namiesto toho, aby sme sa snažili spoznať, ako nás vedie Boh a čo nám poskytujú naši blízki? Čo urobím alebo ktorá modlitba mi môže pomôcť, aby som sa nechal viac viesť Bohom?

  • Čo môžem urobiť, aby som zmenšil pochybnosti o Božej láske ku mne a môjmu životu? (Odporúča sa modliť napr. fiat voluntas tua.., Ž 1 v pochybnostiach , Ž 8 pri veľkých starostiach, Ž 88 v opustenosti...)

  • Keď niečo povzbudzujúce počúvam a čítam, premýšľam, ako tie myšlienky môžem začleniť do môjho každodenného života?


7. Myšlienka sv. Bernarda

Zobuďme sa už konečne, vyburcovaní slovami Písma: „Už nám nastala hodina, keď sa je treba zobudiť zo sna.“ A s očami otvorenými pre božské svetlo v ohromení čujme, k čomu nás dennodenne vyzýva Boží hlas: „Keď počujete jeho hlas, nezatvrdzujte svoje srdcia.“

8. Záverečná modlitba

Pane, pomôž nám vidieť, že zmena je dobrá,
ak je to zmena smerom k tebe.
Uč nás vždy kráčať po tvojich cestách,
po cestách správnych, zlatých, jediných.
Uč nás, Pane, dôverovať ti,
ako Benedikt a Bernard,
veriť, že milosť vytrvať
a milosť rásť pochádza len od teba.
Amen.

9. Tantum ergo pred požehnaním, modlitba podľa rituála, požehnanie, záverečná pieseň


::::Verzia pre tlač::::


Klikanosť článku: 770 x


Top