» články » detail článku

Poklona a meditácia za obnovu cirkvi

jún 2011

3.6.2011, piatok

Autor: Karol Moravčík


1. Po sv. omši pieseň na poklonu z JKS, otvorenie svätostánku, kadidlo, úvodné slovo na kľačadle
Od prvého piatku v októbri r. 2010 používame na meditácie knihu amerických autorov: Murray Bodo a Susan Saint Sing, Cesta svetom, cesta vnútrom (vydali: Paulínky, Praha 2005). Knižka je o sv. Františkovi a sv. Kláre; chce nám ukázať, ako je potrebné prepájať život vo svete a pre svet so zmyslom pre ticho a ústranie. Po meditácii o  bazilike sv. Františka v Assisi pokračujeme meditáciou o záhrade sv. Kláry pri San Damiano.

2. Úvodná modlitba
Pane, ty si vzal na seba našu ľudskosť a a všetko v nás si obnovil. Celá príroda nesie odtlačky tvojich krokov. František ťa chválil, Pane, cez všetko a za všetko, čo si stvoril. Prosíme, aby tvoja prítomnosť v Ježišovi tak naplnila naše srdce a myseľ, aby sme prijímali a objímali všetky veci ako dobré a obnovené tvojím pôsobením medzi nami a Ježišovým Vzkriesením. Amen.

3. Chvíľa ticha

4. Meditácia (posadíme sa)
M. Bodo/ S. Saint Sing, Cesta svetom, cesta vnútrom (výber zo strán: 93-102).

+Vrátime sa ku kostolíku Sv. Damiána. Pamätáme si, tu mal František prvú veľkú víziu pred Ježišovým krížom, tu sa neskôr ubytovala so sestrami sv. Klára. Kostolík je mimo hradieb pôvodného mesta, aj dnes ponúka oddych a ticho. Pri kostole je malé priestranstvo, nazývané záhradka sv. Kláry. Na jar r. 1225 sem prišiel ťažko chorý František. Bolo to potom, ako na hore La Verna dostal stigmy. Počas pobytu tu zložil svoj najznámejší spev „Pieseň brata Slnka“. Podľa legendy sestry vynášali chorého Františka na slniečko na malý výklenok a on sa zaň piesňou poďakoval.
+Františkova pieseň je oslavou zjednotenia Stvoriteľa a jeho stvorenia. V piesni vyjadril úžasné pochopenie pre všetky Božie tvory. Prírodu a jej prejavy nepodceňoval, ale ospieval ako bratov a sestry. Všetko v prírode bolo pre Františka svätým. Voda, oheň, vietor a zem chápal ako svoju rodinu. S každým stvorením bol doma a každé zo stvorení bolo doma u Františka.
+V životoch svätých sa často zdôrazňuje odpútanie od sveta, aby mohli patriť celom Bohu. Niekto ide až tak ďaleko, že všetko materiálne a telesné považuje za zlo. V dejinách západnej kultúry sa takéto poňatie viackrát objavilo (manichejci, albigénskí, jansenizmus). Aj v Assisi za čias sv. Františka bolo veľa albigénskych. Odsudzovali cirkev, že je príliš svetská. Sami však prešli do druhého extrému, do ponižovania všetkého telesného a hmotného.
+František sa nestiahol zo sveta, ale uzavrel so svetom priateľstvo. Nevzdal sa vecí, ale zriekol sa ich ovládania v prospech bratstva. Neutekal od sveta, ale chválil Boha za prírodu a jej tvory, v nich a skrze ne. Nikdy nehovoril o majetku ako o zlu. Zlom bolo podľa Františka len appropriatio – privlastňovanie si, zmocňovanie sa, snaha o ovládanie. Veď všetko nám bolo zapožičané Stvoriteľom – hmotné i duchovné.
+Pieseň Slnka František zložil po tom, ako bol 50 dní slepý, v bolestiach a sklamaný z bratov, ktorí sa začali zabezpečovať stavaním kláštorov. Ležal na dlažbe kostolíka Sv. Damiána a po tele mu chodili myši. Vtedy vraj počul hlas: „ Raduj sa, brat môj, vo svojich krížoch a chorobách, a buď pokojný, lebo už si v mojom kráľovstve!“ Vtedy zaspieval chválospev na krásu stvorenia.
+Pieseň odhaľuje spôsob jeho podvedomého cítenia. Františkova pieseň je spontánna, akoby čakal, aké obrazy sa mu vynoria z duše, plnej modlitby a nesebeckej lásky. František sa akoby premenil na slávika, ktorého tak obdivoval, a zostúpil dolu medzi stvorenia, aby potom spolu s nimi vystúpil ku Kristovi.
+V piesni František dal do páru Slnko a Lunu, Oheň a Vodu, Vietor a Zem. Pripomína to čínske myslenie o mužskom a ženskom princípe (jing a jang), alebo predstavu o mužskej a ženskej duši (animus a anima) každého človeka podľa C. G. Junga. Táto pieseň je tematicky o prírode, ale v skutočnosti je o duši, o obrazoch, ktoré sa nám z duše (podvedomia) vynárajú a formujú nás.

5. Chvíľa ticha

6. Otázky:
+ Od čoho by som sa mal odpútať, oslobodiť – nie opovrhnúť, ale odpútať sa v zmysle sv. Františka?
+ Zažil som v ťažkostiach nejaké svetlo, ktoré mi umožnilo byť vďačný a napriek trápeniam získať radosť a pokoj?
+ Kde si viem oddýchnuť (podobne ako sv. František u sv. Damiána)? Ako, cez aké obrazy, vyjadrujem, čo je najhlbšie vo mne, o čom snívam, po čom túžim? Sú to nejaké umelé (náb.) obrazy alebo ako u Františka obrazy zo sveta, zo stvorenia, posvätené chápaním, že ide o Božie dary, Božie stvorenia?

7. Záverečná modlitba – Pieseň brata Slnka (preklad: Svetoslav Veigl)
Najvyšší, všemohúci, dobrý Pane,
tebe buď chvála, sláva, česť a všetko ďakovanie. Len tebe patria, lebo ty si najvyšší a nikto nie je hoden teba ani menovať.
Buď chválený, môj Pane, všetkými svojimi tvormi, najmä pánom bratom slnkom, ktoré dennodenne zažíhaš a krásne je a žiari veľkým leskom: v ňom obraz svojej vznešenosti máš.
Buď chválený, môj Pane, našou sestrou lunou a hviezdami, čo vznešene a jasne žiaria v plnej kráse nad nami.
Buď chválený, môj Pane, bratom naším vetrom, vzduchom, oblakmi a každým počasím, či mokro je, či sucho, ktorým si udržuješ všetko tvorstvo.
Buď chválený, môj Pane, sestrou vodou, tak užitočná je, pokorná a cudná, a chráni nás od zvodov.
Buď chválený, môj Pane, bratom ohňom, ktorý nám svieti v tme a krásny je a veselý i bujarý a mocný.
Buď chválený, môj Pane, našou matkou zemou, čo živí nás a rodí premnohé byliny, pestré kvety a rozmanité plody.
Buď chválený, môj Pane, všetkými, čo odpúšťajú druhým z lásky k tebe a znášajú útrapy a protivenstvá pre teba: blahoslavení, ktorí trpia v pokoji, lebo ty, Najvyšší, ich slávou odmeníš.
Buď chválený, môj Pane, sestrou našou smrťou, pred ktorou nikto neunikne: beda tým, čo umrú v ťažkom hriechu; blahoslavení, ktorí spočinú v tvojej najsvätejšej vôli, tým druhá smrť neuškodí.
Vzdávajte vďaky, chváľte a zvelebujte môjho Pána a s veľkou pokorou mu slúžte.

8. Tantum ergo pred požehnaním, modlitba a požehnanie, záverečná pieseň
Pane a Bože náš, veríme a vyznávame, že tvoj Syn Ježiš Kristus, ktorý sa pre nás narodil z Márie Panny a trpel na kríži, je prítomný v najsvätejšej Sviatosti; daj, aby sme z tohto božského prameňa čerpali večnú spásu. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.


::::Verzia pre tlač::::


Klikanosť článku: 361 x


Top