» články » detail článku

Nech zvíťazí spravodlivosť...

Svetový deň modlitieb 2012

8.3.2012, štvrtok

Autor: Mária a Peter Smrekoví


Dňa 1.3.2012 sa v našej farnosti konala bohoslužba a modlitby pri príležitosti svetového dňa modlitieb - tento rok za Malajziu. Príhovor počas bohoslužby predniesla M. Smreková.

Násilie a nespravodlivosť narastali, plač a prosby sa zdali zbytočné – hovorí kniha proroka Habakuka. Rieši problém, ako môže Boh dopustiť a nechať bez trestu nespravodlivosť a zlo vo svete. Ako si dnes predstavujeme odpoveď na túto otázku? Podľa niektorých komentárov a vysvetlení po prorokových sťažnostiach na ukrutnosti utláčateľov mu Boh dáva najavo, že definitívne spasí svoj ľud tým, že zničí všetkých jeho nepriateľov.
Vidíme to aj dnes tak, že na naše modlitby odpovie Boh nejakou významnou akciou, a tým sa nám uľaví? Prorokovo posolstvo vrcholí vo výroku: „Kto Bohu dôveruje, obstojí pred ním a bude žiť."

Teda moja dôvera, kontakt s ním, vzťah ku nemu, moja zmena. Ja som ten, kto je v akcii nie očakávaním vonkajších priaznivých situácií, ale zmena v mojom vnútri je to, čo mi pomôže. V tom je aj zmysel prosby o pomoc v  modlitbe. Znakom života nie je len šťastie a láska. Život dáva aj poznanie bolesti . Aj takúto charakteristiku má. To všetko je život. Je na nás ako sa s ním vyrovnáme. Boh nám dáva príležitosť k akcii, k hlbšiemu pochopeniu seba a iných.

Kresťanské ženy z Malajzie volajú: Nech zvíťazí spravodlivosť... Iste toto zvolanie vyplynulo z  prežívania ťažkej krivdy. Fakticky tomu celkom nerozumieme, lebo ich život zaiste plynie aj v iných dimenziách, ako je tu opísané. Myslím, že sa nevieme celkom vžiť do ich postavenia, nevieme si predstaviť, ako sa mohli dostať do takých podmienok. Vidíme len akcentovanú vonkajšiu hroznú skutočnosť. Hýbe našimi emóciami, ale čo ďalej? Túto skutočnosť sme vytvorili my ľudia, a to nie len tí zlí, nespravodliví sudcovia, manželia, politici, ale aj my „obete“. A tak sa neskrývajme za to, že nás Boh nevypočuje. My sme na ťahu. Boh z nás neurobil handrové bábky.
Hovorilo sa o utrpení žien v Malajzii. Nemám žiadnu skúsenosť s emigrantmi, so skupinami ľudí na okraji, ktoré by boli ohrozované na živote, s fyzicky a psychicky týranými skupinami žien... Ale s čím máme skúsenosť my, je naša európska kultúra. Táto kultúra a naša spoločnosť je postavená na myslení muža a riadená mužom. Toto riadenie vyvolalo pred storočím feministické hnutie s cieľom vydobyť rovnoprávne postavenie žien. Cesta, ktorú ukázali, bola napríklad cesta vyrovnávania sa vo výkonoch s mužmi. Myslím, že pri dnešnom poznaní sme ďalej.

Rozumieme stále viac psychike človeka, rozumieme stále viac jej rozdielom založeným na fyziológii a biochémii muža a ženy, ale hlavne sme schopní stále viac sa vzájomne poznávať. Na tomto základe chápeme stále viac možnosti vzájomnej konštruktívnej spolupráce. Zakladá sa na ochote vzájomného porozumenia. Ako veľmi je svet mužov iný ako svet žien, dá sa vidieť vo fungujúcom manželstve. Určite sme viackrát mali pocit nepochopenia u manžela!
Napr. konflikt je na spadnutie, prudká hádka sa zdá jedinou možnosťou, zaplavuje ma pocit beznádejného neporozumenia, ale deti ešte nespia, spustia sa mi slzy a ticho odídem do kúpeľne. Po chvíli, síce s jazvičkou, ale pokojne pokračujem vo večerných rituáloch, keď manžel potešený povie: No, fajn, že sa ti už zmenila nálada... Alebo: Ja, manželka sa chcem zdieľať, rozprávať, ale muž mlčí. „Ty ma nemáš rád!“ – myslím si. Psychiater a manželský poradca MUDr. Plzák vysvetľuje nám ženám mužský svet takto: „Už ste videli, aby kovboj pri ohni hovoril svojim druhom – nemáte ma radi, lebo sa so mnou teraz nerozprávate?“ Takých kovbojov nepoznáme, ale potrebu byť prijímaný vidíme aj u našich manželov. A tak je to len o porozumení, ochote počúvať, ochote zdieľať sa.

Porozumenie mužskému svetu ženami a ženskému svetu mužmi je naša spoločná úloha. Teórií o svete žien, ktoré tvoria muži, sú nepodstatné, ale počúvanie zdieľania tej konkrétnej manželky, ktorú mám pred sebou a toho konkrétneho manžela, ktorý je predo mnou, to pretvorí muža aj ženu.

Nespomenula som spravodlivosť. V dnešnej dobe, keď vieme, že každý zákon sa dá interpretovať aj úplne protichodne, sú zákony a pravidlá málo účinné pre zmenu človeka. Zmeníme svet, len ak sa nám podarí zmeniť seba samého.

SDM_2012_mo.jpg

Text k meditačnému obrazu – SDM 2012

Obraz od Hanny Ch. Varghese visí v jednej právnickej kancelárii v Kuala Lumpur. Jeho názov je „ Spravodlivosť.“ Obraz skrýva štyri zaujímavé postavy – každá z nich je v inej polohe. Tri sú ostro červené a jedna, ktorá je ústrednou, ale pritom sa temer stráca, v zlatožltom pozadí. Je aj najvyššou postavou, ktorá napĺňa podstatu témy modlitieb.

Na obraze vpravo vidíme temer kľačiacu ženu, ktorá vystiera svoje ruky k najbližšej, ktorú vidí. Vidieť na nej veľkú bezmocnosť, krehkosť z bezvýchodiskovej situácie. Hlavu má vztýčenú. Je to znak volania. Tri skláňajúce sa postavy tvoria jedno silné puto. Najbližšia žena naťahuje ruky k vystierajúcim sa rukám kľačiacej ženy.

Stredná, najvyššia postava, ktorá sa jemne dotýka ramien žien svojou neviditeľnou silou, dvíha tú kľačiacu zúfalú ženu. Viditeľným znakom tejto sily je čierna kontúra podávajúcich rúk ženy. Z tohto pohľadu vychádza úžasná súhra troch postáv s otázkou: „Kto komu dodáva silu?!“ Dve stojace ženy cítia oporu a silu dotýkajúceho sa Pána? Zdá sa, že ho ani nevidia, veď splýva s okolitým prostredím a presahuje ich výšku.

V ktorej postave sa môžem vidieť ja? Som tou kľačiacou ženou? Alebo ženou, ktorá vystiera ruky k druhým? Som tá, ktorá sa len pozerá a nevie sa rozhodnúť? Môžem byť tá, ktorá sa zasadí za práva a spravodlivosť? Môžem byť tá, ktorá odhodlane hľadá svoju cestu? Som tá, ktorá všetkých láskavo objíma? Som tá, ktorá je povzbudená silou Pána a bojuje za uskutočnenie svojho presvedčenia?
Všetci sme v zlatožltom oblaku, ktoré obopínajú zelené rastliny, kríky a stromy a dodávajú nádej každému. Ale kto si žiarivá postava v zlatožltom oblaku? Priehľadná, preniknutá svetlom, ktorá prichádza zhora? Kto si žiarivá postava? Si silou Svätého Ducha, v ktorého dúfame? Tebou sa nechajú dotýkať ženy i muži, aby si cez nich prenikol? Aby si ich povzbudil, pomohol im vstať? Si Pán, ktorý nám dodáva odvahu a silu? Posmeľuješ nás slovom aj činom? Kto si žiarivá postava?

Si ten, ktorý nás posilňuje, povzbudzuje žiť a kráčať ďalej. Si ten, ktorý nás vedie k solidarite a k slobode, aby sme dokázali prežívať vieru životom tak, aby priniesla spravodlivosť. Pozerám na teba Pane a vidím seba!


::::Verzia pre tlač::::


Klikanosť článku: 1001 x


Top