» články » detail článku

Poklona a meditácia za obnovu cirkvi

Jún 2012

1.6.2012, piatok

Autor: Karol Moravčík


1. Po sv. omši pieseň na poklonu z JKS, otvorenie svätostánku, kadidlo, úvodné slovo na kľačadle
Od prvého piatku v auguste minulého roka pripravujeme meditácie o obnove cirkvi podľa knihy Eugena Bisera: Vyznanie viery a Otčenáš. E. Biserovi ide o to, aby sme Vyznanie viery nechápali len ako náuku, ale ako rozhovor viery, a Otčenáš nielen ako prejav úcty, ale najmä ako odpoveď našej (Bohu) opätovanej lásky. Naposledy sme mali túto meditáciu v máji na tému prvého čl. vyznania viery: Verím v Boha Otca všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme a Ježiša Krista, jeho jediného Syna. Dnes prejdeme k ďalšiemu: ...ktorý sa počal z Ducha Sv. a narodil sa z Márie Panny.

2. Úvodná modlitba
Verím v Boha ako Otca,
verím, že Ježiš je z Boha a zároveň jeden z nás.
Prostredníctvom Ježiša sa otváram
tajomstvu Božieho pôsobenia vo mne.
Bože, nauč ma vnímať tvoje pôsobenie vo mne
a v mojich blížnych.
Amen.

3. Chvíľa ticha

4. Meditácia
E. Biser, Vyznanie viery a Otčenáš (výber zo strán: 72-78).

+V 2. článku Vyznania viery sa spomína Ježišovo počatie z Ducha Sv. a narodenie z Márie Panny. Panenské alebo božské narodenie nejakého hrdinu sa často vyskytovalo v orientálnych mýtoch. V týchto rozprávaniach mali bohovia deti s pozemskými ženami. Kresťanskí autori tieto mýty poznali a aby sa vyhli podozreniu, že preberajú pohanské rozprávky, jasne oddelili počatie z Boha, jeho pôsobenie, od samotného ľudského narodenia.
+V Lk evanjeliu je jasný odkaz na Starý zákon. „Duch Sv. zostúpi na teba“ (Lk 1,35). Je to pripomienka stvorenia: „Duch Boží sa vznáša nad vodami“ (Gn 1,2). Počatie Ježiša je ako stvorenie, je to nový začiatok.
+Biser opakovane zdôrazňuje, že články viery, aj ten o vtelení, treba chápať z pozície Ježišovho zmŕtvychvstania. Boh ustanovil Ježiša vzkriesením ako Božieho Syna, preto sa spätne dívame na jeho počatie ako na spôsobené Božím Duchom.
+Článok viery nemožno chápať vedecky, ale skôr umelecky a psychologicky. Každý z nás, nielen Mária, sa nachádzame pred tajomstvom, že nás „Boh zatieni, ochráni, že v nás koná“. Každý z nás sa tomu učí porozumieť, aby sme spoznali sami seba. J. Ratzinger kedysi pripomenul, že Lk text sa odvoláva vedome na reč o tom, že Boh zatienil archu zmluvy a Boží chrám, ktoré podľa SZ boli v oblaku zatienenia, Božieho tajomstva. Takto Boh pôsobí aj v našom živote.
+Panenstvo v Biblii neoznačuje teda fyziologický stav, ale duchovnú hodnotu. Panna je v Biblii titul pre krásu, dobro, nový začiatok z Boha. Toto vždy chápalo umenie. Umelecké, nie vedecké či kronikárske je aj rozprávanie o vtelení v Lukášovom evanjeliu.
+Ešte raz sa Biser vracia k porovnaniu medzi vtelením a Ježišovým zmŕtvychvstaním. „Sila sa prejavuje v slabosti“ (1 Kor,22), slabá panna je mocnejšia ako „niekoho“ žena. Bláznovstvo kríža je mocnejšia ako ľudská múdrosť. Počatie je Božie mystérium, tajomné a mocné Božie konanie, nie fyziologický zázrak!

5. Chvíľa ticha

6. Otázky:
+Nakoľko chápeme a prežívame vieru, že Mária počala z Ducha Svätého? Vieme však chápať umelecky, psychologicky, teologicky, nielen materialisticky a vedecky?
+Ako sa učím vnímať Božie pôsobenie v mojom živote? Verím, že Boh aj so mnou môže nanovo začať?
+Kedy sa v mojom živote „slabosť“ (to, čo svet pokladá za slabé) ukázala ako sila?


7. Záverečná modlitba
Bože,
na počiatku si stvoril nebo a zem.
V Ježišovi sa nanovo stvoril človeka ako svojho Syna.
Vo sv. krste si stvoril aj mňa ako svoje dieťa.
Ďakujem Ti, že svojou láskou a mocou vstupuješ do môjho života.
Prosím, aby som vedel odpovedať na Tvoje slovo a lásku.
Amen.


::::Verzia pre tlač::::


Klikanosť článku: 421 x


Top