» články » detail článku

Poklona a meditácia za obnovu cirkvi

September 2012

7.9.2012, piatok

Autor: Karol Moravčík


1. Po sv. omši pieseň na poklonu z JKS, otvorenie svätostánku, kadidlo, úvodné slovo na kľačadle
Od prvého piatku v auguste minulého roka pripravujeme meditácie o obnove cirkvi podľa knihy Eugena Bisera: Vyznanie viery a Otčenáš. E. Biserovi ide o to, aby sme Vyznanie viery nechápali len ako náuku, ale ako rozhovor viery, a Otčenáš nielen ako prejav úcty, ale najmä ako odpoveď našej (Bohu) opätovanej lásky. Naposledy sme mali meditáciu v júli na tému Kristovho zostúpenia k zosnulým, dnes je meditácia o jeho zmŕtvychvstaní.

2. Úvodná modlitba
Bože,
Tvoj Syn Ježiš raz povedal: Kto vidí mňa, vidí aj Otca.
Preto prichádzame k Tebe cez neho.
Prosíme, aby si nás pritom uchránil od povrchnosti a pohľadu zvonka
a otvoril nám cestu, na ktorej sa ti odovzdáme z celého srdca.
Amen.

3. Chvíľa ticha

4. Meditácia (posadíme sa)
E. Biser, Vyznanie viery a Otčenáš (výber zo strán: 90-97).

+Článok viery, že Ježiš Kristus vstal z mŕtvych, je ústrednou výpoveďou celého Vyznania viery. Viera v Krista je vierou v jeho zmŕtvychvstanie. Mnohí dnešní ľudia, hoci ovplyvnení kresťanstvom, však tomuto článku viery nerozumejú. Dokonca si ľahko zamieňajú vieru v zmŕtvychvstanie za reinkarnáciu. E. Biser to vysvetľuje tým, že dnešní ľudia majú slabé „ja“, a tak svoj život chápu ako ustavičné opakovanie rolí a nie ako jedinečný dar. Zároveň sa na zmŕtvychvstanie dívajú zvonka, nie zvnútra. Pre Bisera je dôležité, aby pripomenul, že na zmŕtvychvstanie sa nemožno dívať zvonka už len preto, že ide o udalosť, kde neplatí náš čas a priestor, a všetko, čo o tejto udalosti vieme, od počiatku prepája to, čo sa stalo, s tým, ako sa to vysvetľuje.
+Medzi svedkov Ježišovho zmŕtvychvstania zvláštnym spôsobom patrí Pavol. Nielen preto, že bol posledný, komu sa vzkriesený Ježiš zjavil, ale najmä preto, že ako jediný zo svedkov nám povedal, ako to na neho pôsobilo. „Vidieť Pána“ pre Pavla znamená tri veci: Vie, že je osobne oslovený Bohom (pred Damaskom), našiel ideál v Kristovi (svoje zrkadlo) a dostal dôkaz moci (zmocnilo sa ho to). Pavlova skúsenosť pomáha pochopiť ako brať zmŕtvychvstanie. Treba ho brať ako oslovenie a výzvu, pričom nás Boh oslovuje ako ten, čo je na strane života proti smrti.
+V čom spočíva základ viery v zmŕtvychvstanie?, pýta sa Biser. Tento základ nenájdeme vo vonkajších argumentoch. Potrebujeme pohľad znútra, vlastný zážitok či zjavenie. Pavol opisuje svoje zjavenie takto: „Vidím živého, toho, ktorý ma miluje, a ktorý sa mi daroval.“ Ako sa aj my dopracujeme k podobnej skúsenosti? Pavol odpovedá, že vierou: „Ak svojimi ústami vyznávaš Pána Ježiša a vo svojom srdci uveríš, že Boh ho vzkriesil z mŕtvych, budeš spasený.“ (Rim 10,9) Je to ako v rozhovore. Mám skúsenosť, že som oslovený, a rozhovor, keď ho prijmem, prerastie do blízkosti s partnerom. Viera v rozprávané zároveň prerastie do viery v toho, kto hovorí.

5. Chvíľa ticha

6. Otázky:
+Ako verím, je moja viera vierou v Ježišovo zmŕtvychvstanie? Neverím len zvonka, snažím sa prežiť, ako na mňa pôsobí Ježišovo zmŕtvychvstanie?
+Prežívam svoju vieru ako rozhovor s Bohom cez Ježiša? Modlím sa preto, že som oslovený (a uchvátený)?

7. Záverečná modlitba
Pane Ježišu,
apoštol Pavol sa vyslovil, že sa v tebe spoznáva ako v zrkadle.
V ňom uzrel teba ako svoj životný ideál, a potom sa snažil,
aby sa na teba premenil.
Tak zažil tvoje zmŕtvychvstanie, tvoj život v Bohu.
Prihováraj sa aj nám, chceme ti odpovedať
a svoj život premeniť na tvoju podobu.
Amen.


::::Verzia pre tlač::::


Klikanosť článku: 493 x


Top