» články » detail článku

Modlitba a meditácia za obnovu cirkvi

Január 2014

3.1.2014, piatok

Autor: Karol Moravčík


1. Po sv. omši pieseň na poklonu z JKS, otvorenie svätostánku, kadidlo, úvodné slovo na kľačadle
Od prvého piatku v auguste roka 2011 pripravujeme meditácie o obnove cirkvi podľa knihy Eugena Bisera: Vyznanie viery a Otčenáš. Po tom, ako sme premeditovali Vyznanie viery, venujeme sa modlitbe Otčenáš. Naposledy sme mali meditáciu v októbri 2013 o prosbe Otčenáša: Príď kráľovstvo tvoje. Dnes máme tému: Chlieb náš každodenný daj nám dnes.

2. Úvodná modlitba
Ježišu, naučil si nás oslovovať Boha slovom Otec.
Učil si nás aj vnímať seba uprostred našich bratov a sestier.
Posilňuj nás v úsilí o príchod kráľovstva tvojho a nášho Otca,
ku ktorému patrí aj starosť o svet, aby nebol nespravodlivý,
ale podľa tvojho príkladu ľudský a solidárny.
Amen.

3. Chvíľa ticha

4. Meditácia
E. Biser, Vyznanie viery a Otčenáš (výber zo strán: 158-162).

+Ježišova modlitba sa prosbou o chlieb prikláňa k ľudským starostiam o život. Treba si však opäť všimnúť, kto sa modlí Otčenáš. Nemá to byť predovšetkým človek ako osamelý jedinec, ale spoločenstvo. Modlitba Pána mala pôvodne svoje miesto pri stole veriacich, ktorí sa zišli na hostinu podľa Ježišovho príkladu. To znamená, že do svojho spoločenstva pozývali tak ako on tých, ktorí „sa namáhali a boli preťažení“ a jedli ako on „s hriešnikmi“, aby im poskytli zážitok milostivej lásky a svoj záujem o nich. Prosba o chlieb osobitne oslovovala ľudí chudobných, hladujúcich a smútiacich, tých, ktorí trpeli zlými pomermi svojej doby. V prvotnej cirkvi bolo takýchto ľudí veľa. V listoch apoštola Pavla nájdeme veľa upozornení, aby sa nezabúdalo na chudobných (napr. Gal 2,10; 1 Kor 16,1-4). Tak ako sa Ježiš venoval prednostne tým, ktorých trápila starosť o chlieb, aj cirkev modlitbou Otčenáša sa povzbudzoval k podobnej starostlivosti.
+Slovo každodenný v prosbe o chlieb znamená, že sa nemodlíme o zásoby, ale naozaj o chlieb pre dnešný deň. Ježiš nie je proti plánovaniu, ale proti úzkostlivosti a sebectvu. „Nebuďte ustarostení o zajtrajšok.., každý deň má dosť svojho trápenia“ (Mt 6,34). Starosť o živobytie nemáme nechať na Boha, ale úspech nemôžeme čakať len od seba, lebo svoje zabezpečenie si nemôžeme vynútiť.
+V prosbe o chlieb sa nachádza slovo „náš“. Veriaci človek sa modlí nielen za svoje vlastné zaistenie a nasýtenie. Naše zaistenie a s tým súvisiaca sloboda nie je skutočná, ak ich nemáme spolu s ostatnými. Kto sa nemodlí za „náš“ chlieb, ale len za svoj, napomáha spôsoby práce a konzumu, ktoré sa dejú na úkor druhých. Ježiš mimoriadne kritizoval „peklo na zemi“, ktoré spočíva v tom, že jedni hodujú a druhí pred ich dverami zomierajú od hladu (Lk 16,19-31).
+Prosba o „náš“ chlieb úzko súvisí s prosbou o Božie kráľovstvo. K nemu patrí prekonanie hladu vo svete. Pritom ako pripomína aj pápež František, nemôže ísť len o občasnú charitu, ale o systémové politické a sociálne zmeny. Sociálna nespravodlivosť ľudí priam vháňa do hriechu. Kto sa modlí za náš každodenný chlieb, musí aj premýšľať a starať sa, ako zmeniť systém vo svete, aby ľudia nehladovali a netrpeli pre sociálne nespravodlivý systém (štrukturálny hriech).

5. Chvíľa ticha

6. Otázky
+Ako sa modlím Otčenáš? Prežívam túto modlitbu ako modlitbu Pána v kresťanskom spoločenstve, aby som bol otvorený ako on pre rôznych nešťastníkov a prejavil im solidaritu a súcit?
+Nepoužívam modlitbu Otčenáš len ako pomôcku k niečomu inému („za niečo“), ako keď tréner povie svojim zverencom: Urobíte trikrát kolečko okolo štadióna? Beriem vážne slová tejto modlitby?
+Viem žiť vyvážene medzi zodpovednosťou za svoje zaopatrenie a pokojom pred tým, čo príde zajtra?
+Modlím sa za svoj chlieb alebo za náš? Pomáham hladujúcim len cez charitatívne skutky? Nakoľko beriem vážne, že svet je nespravodlivý? Na Slovensku si mnohí myslia, že len ten komunistický bol zlý. Komunizmus bol však len čiastkou zla, ktoré vo svete panuje a ktoré umožňuje, aby jedni bohatli a druhí trpeli. Čo robím pre zmenu zlého systému? Zaujímam sa aspoň o názory a odporúčania pápeža Františka na túto tému?

7. Záverečná modlitba
Pane Ježišu,
keď si nás vyzval modliť sa za chlieb,
chcel si nám otvoriť srdce a myseľ pre bratov s sestry okolo nás.
Najmä pre tých, ktorí sa namáhajú a sú unavení – svojou biedou,
krivdami vo svete a akiste aj vlastnými hriechmi.
Pomôž mi nebáť sa o seba, svoju istotu a svoj pokoj
a daruj mi svojho Ducha, aby som sa vedel deliť ako ty
o všetko potrebné s mojimi blížnymi
a privolával do sveta Božie kráľovstvo.


::::Verzia pre tlač::::


Klikanosť článku: 231 x


Top