» články » detail článku

Novéna za biskupskú synodu o rodine

28.9.2015, pondelok

Autor: Karol Moravčík


Deviatnik za rodiny a za rokovanie biskupov na synode o rodine
(BA DNV, 28.9. – 6.10.2015)

1. deň
Modlíme sa za lásku medzi manželmi


Pápež František nás prosí o modlitbu za synodu o rodine týmito slovami: Cirkev potrebuje mnoho modlitby, potrebuje modlitbu plnú lásky k rodine a životu; modlitbu, ktorá sa raduje s radujúcimi a plače s plačúcimi.
Modlime sa za biskupskú synodu o rodine, aby celé zasadanie oživoval súcit Dobrého Pastiera so svojím stádom, zvlášť s ľuďmi a rodinami, ktorí sú z rôznych dôvodov „vysilení a skleslí ako ovce bez pastiera“.
Takto podporovaná a oživovaná Božou milosťou bude môcť cirkev ešte usilovnejšie a jednotnejšie dosvedčovať pravdu o Božej láske a jeho milosrdenstve voči rodinám celého sveta, pričom nevylúči žiadnu rodinu, či už je vo vnútri alebo mimo živého spoločenstva cirkvi.

Ježiš, Mária a Jozef, cez vás prežívame žiaru opravdivej lásky, na vás sa s dôverou obraciame.
Svätá Rodina Nazaretská, učiň aj z našich rodín miesta zdieľania a modlitby, opravdivé školy evanjelia a malé domáce cirkvi.
Svätá Rodina Nazaretská, nech naše rodiny už nikdy nezažijú násilie, uzavretosť a rozdelenie: Kto je zranený alebo pohoršený, nech čím prv zažije útechu a uzdravenie.
Svätá Rodina Nazaretská, nech budúca biskupská synoda prebudí vo všetkých vedomie o posvätnom neodňateľnom charaktere rodiny, o jej kráse v Božom pláne.
Ježiš, Mária a Jozef, počujte a vypočujte našu prosbu. Amen.

Človek je stvorený na obraz Boží, ktorý je láska. Vzájomná láska muža a ženy sa stáva obrazom absolútnej a nepominuteľnej lásky, ktorou nás Boh miluje. (ticho)

Na príhovor Márie a Jozefa a svätých patrónov našich rodín sa modlime:
Za upevnenie lásky medzi manželmi (prosíme ťa, vyslyš nás)
Za prehĺbenie ich vzájomnej úcty (prosíme ťa, vyslyš nás)
Za upevnenie vernosti jedného k druhému (prosíme ťa, vyslyš nás)

JKS 217
Duchu Svätý, príď z neba a vydať ráč zo seba žiaru svetla pravého, žiaru svetla pravého. Príď k nám, príď k nám Duchu Svätý, príď k nám, Duchu presvätý.

2. deň
Modlíme sa za zdieľanie medzi manželmi a rozvíjanie ich vzťahu


Pápež František nás prosí o modlitbu za synodu... (ako 1. deň)

Ježiš, Mária a Jozef, cez vás... (ako 1. deň)

Kresťanskí manželia majú v cirkvi vlastný dar Božej milosti, ktorá zodpovedá ich stavu. Touto milosťou si manželia pomáhajú k svätosti manželským životom a výchovou detí. (ticho)

Na príhovor Márie a Jozefa a svätých patrónov našich rodín sa modlime:
Za umenie komunikácie medzi manželmi (prosíme ťa, vyslyš nás)
Aby sa manželia dokázali vzájomne prijímať (prosíme ťa, vyslyš nás)
Aby mali ochotu svoj vzťah neustále obnovovať (prosíme ťa, vyslyš nás)

JKS 217
Duchu Svätý, príď z neba a vydať ráč zo seba žiaru svetla pravého, žiaru svetla pravého. Príď k nám, príď k nám Duchu Svätý, príď k nám, Duchu presvätý.

3. deň
Modlíme sa za uzdravenie následkov hriechu a odpustenie


Pápež František nás prosí o modlitbu za synodu... (ako 1. deň)

Ježiš, Mária a Jozef, cez vás... (ako 1. deň)

Neporiadok a bolesť v manželstvách nepochádza podľa kresťanskej viery z prirodzenosti muža a ženy, ale z hriechu. Aby sa mohli rany uzdraviť, Boh nám nikdy neodopiera svoje milosrdenstvo. (ticho)

Na príhovor Márie a Jozefa a svätých patrónov našich rodín sa modlime:
Za každodenné odpúšťanie v našich rodinách, aby slnko nezapadalo nad naším hnevom (prosíme ťa, vyslyš nás)
Za ohrozené a stroskotané manželstvá (prosíme ťa, vyslyš nás)
Za uzdravenie následkov našich hriechov (prosíme ťa, vyslyš nás)

JKS 217
Duchu Svätý, príď z neba a vydať ráč zo seba žiaru svetla pravého, žiaru svetla pravého. Príď k nám, príď k nám Duchu Svätý, príď k nám, Duchu presvätý.

4. deň
Modlíme sa za plodnosť manželskej lásky


Pápež František nás prosí o modlitbu za synodu... (ako 1. deň)

Ježiš, Mária a Jozef, cez vás... (ako 1. deň)

Deti sú vzácny dar manželstva a svojim rodičom prinášajú mnoho dobrého. Manželská láska ústi do odhodlania spolupracovať s láskou Stvoriteľa. (ticho)

Na príhovor Márie a Jozefa a svätých patrónov našich rodín sa modlime:
Aby rodičia prijímali deti v duchu pravej lásky (prosíme ťa, vyslyš nás)
Za rizikové tehotenstvá a neplodné manželstvá (prosíme ťa, vyslyš nás)
Aby sa nenarodeným deťom dostalo úcty a lásky, ktorá im patrí (prosíme ťa, vyslyš nás)

JKS 217
Duchu Svätý, príď z neba a vydať ráč zo seba žiaru svetla pravého, žiaru svetla pravého. Príď k nám, príď k nám Duchu Svätý, príď k nám, Duchu presvätý.

5. deň
Modlíme sa za výchovu detí


Pápež František nás prosí o modlitbu za synodu... (ako 1. deň)

Ježiš, Mária a Jozef, cez vás... (ako 1. deň)

Plodnosť manželskej lásky sa vzťahuje aj na výchovu a duchovnú formáciu detí. Svoje deti manželia vychovávajú tým, že sami poznávajú a poslúchajú vôľu nebeského Otca. (ticho)

Na príhovor Márie a Jozefa a svätých patrónov našich rodín sa modlime:
Aby rodičia vychovávali svoje deti s trpezlivosťou, láskavosťou a múdrosťou (prosíme ťa, vyslyš nás)
Za deti vychovávané mimo domova (prosíme ťa, vyslyš nás)
Za učiteľov a ostatných vychovávateľov detí a mládeže (prosíme ťa, vyslyš nás)

JKS 217
Duchu Svätý, príď z neba a vydať ráč zo seba žiaru svetla pravého, žiaru svetla pravého. Príď k nám, príď k nám Duchu Svätý, príď k nám, Duchu presvätý.

6. deň
Modlíme sa za voľbu životného povolania


Pápež František nás prosí o modlitbu za synodu... (ako 1. deň)

Ježiš, Mária a Jozef, cez vás... (ako 1. deň)

Prvým povolaním kresťana je nasledovať Krista. Rodinné zväzky sú dôležité, ale nie absolútne. Rodičia majú rešpektovať svoje deti a pomáhať im, aby sa pri voľbe svojej budúcnosti nechali viesť Bohom. (ticho)

Na príhovor Márie a Jozefa a svätých patrónov našich rodín sa modlime:
Za dar zodpovednosti pre mládež pri voľbe ich povolania (prosíme ťa, vyslyš nás)
Aby rodičia vedeli prijať rozhodnutie svojich detí pre povolanie, ktoré im Boh ponúka (prosíme ťa, vyslyš nás)
Za snúbencov, ktorí sa pripravujú na vstup do manželstva (prosíme ťa, vyslyš nás)

JKS 217
Duchu Svätý, príď z neba a vydať ráč zo seba žiaru svetla pravého, žiaru svetla pravého. Príď k nám, príď k nám Duchu Svätý, príď k nám, Duchu presvätý.

7. deň
Modlíme sa za spoločenstvo cirkvi a rodinu


Pápež František nás prosí o modlitbu za synodu... (ako 1. deň)

Ježiš, Mária a Jozef, cez vás... (ako 1. deň)

Kresťanská rodina je osobitným uskutočnením cirkvi. Má pôsobiť misionársky a evanjelizačne na svoje okolie. (ticho)

Na príhovor Márie a Jozefa a svätých patrónov našich rodín sa modlime:
Aby rodiny dokázali spoločne prežívať svoj vzťah k Bohu a modliť sa (prosíme ťa, vyslyš nás)
Aby kňazi s porozumením slúžili rodinám (prosíme ťa, vyslyš nás)
Aby naše farnosti vytvárali dobré rodinné prostredie pre všetkých (prosíme ťa, vyslyš nás)

JKS 217
Duchu Svätý, príď z neba a vydať ráč zo seba žiaru svetla pravého, žiaru svetla pravého. Príď k nám, príď k nám Duchu Svätý, príď k nám, Duchu presvätý.

8. deň
Modlíme sa za starostlivosť o ľudí v núdzi


Pápež František nás prosí o modlitbu za synodu... (ako 1. deň)

Ježiš, Mária a Jozef, cez vás... (ako 1. deň)

Rodina má žiť tak, aby sa jej členovia dokázali postarať o mladých i starých, chorých i chudobných. Mnoho rodín to nedokáže. V týchto prípadoch sa musí zapojiť širšie spoločenstvo. (ticho)

Na príhovor Márie a Jozefa a svätých patrónov našich rodín sa modlime:
Za dobré vzťahy medzi generáciami v rodinách (prosíme ťa, vyslyš nás)
Za duchovnú posilu a ľudskú podporu pre tých, ktorí sa starajú o svojich chorých (prosíme ťa, vyslyš nás)
Za pracovníkov v sociálnych a zdravotníckych zariadeniach (prosíme ťa, vyslyš nás)

JKS 217
Duchu Svätý, príď z neba a vydať ráč zo seba žiaru svetla pravého, žiaru svetla pravého. Príď k nám, príď k nám Duchu Svätý, príď k nám, Duchu presvätý.

9. deň
Modlíme sa za rodinu a spoločnosť


Pápež František nás prosí o modlitbu za synodu... (ako 1. deň)

Ježiš, Mária a Jozef, cez vás... (ako 1. deň)

Autorita, trvácnosť a stabilita vzťahov v rodine tvoria základy slobody, bezpečnosti a solidarity v celej spoločnosti. Spoločnosť má preto povinnosť upevňovať manželstvá a rodiny. (ticho)

Na príhovor Márie a Jozefa a svätých patrónov našich rodín sa modlime:
Aby politici štátu chránili a podporovali rodiny (prosíme ťa, vyslyš nás)
Aby sa každý človek mohol v spoločnosti slobodne rozvíjať (prosíme ťa, vyslyš nás)
Za upevnenie mravných hodnôt v spoločnosti (prosíme ťa, vyslyš nás)

JKS 217
Duchu Svätý, príď z neba a vydať ráč zo seba žiaru svetla pravého, žiaru svetla pravého. Príď k nám, príď k nám Duchu Svätý, príď k nám, Duchu presvätý.


::::Verzia pre tlač::::


Klikanosť článku: 200 x


Top