» články » detail článku

Ako čítať bibliu

14.7.2016, štvrtok

Autor: Terezka Lenczová


Odporúčaná modlitba pred čítaním Svätého písma:


         Nebeský Otče, s vierou beriem do rúk Sväté písmo. Verím, že obsahuje slová, ktoré mi majú byť svetlom na životnej ceste.
         Bože, Duchu Svätý, ty si vnukol svätopiscom, čo majú napísať. Prosím ťa, pomáhaj mi pochopiť všetky tieto slová a daj mi silu podľa nich žiť.
Pane Ježišu, dvom emauzským učeníkom horelo srdce, keď si im vysvetľoval Písmo. Rozohrej aj moje srdce láskou k tebe, keď budem čítať Sväté písmo, a daj, nech ťa stále hlbšie poznám.
Svätý Cyril a Metod, vy ste prví preložili Sväté písmo do reči našich predkov. Vyproste mi lásku k Svätému písmu a odhodlanosť stvárňovať podľa neho môj život.


Podľa: Liturgický kalendár 2016AKO  ČÍTAŤ  SVATÉ  PÍSMO?


Predkladáme stručný návrh, jednu z možných ciest, ktorá vedie k lepšiemu poznávaniu Božieho slova. Je užitočné sa jej z počiatku pridŕžať. Keď sa, milý  čitateľ, zacvičíš, Duch Svätý ťa  povedie na vlastnú cestu. Zatiaľ s pokorou počúvaj jeho rady:


1: Denne si prečítaj úryvok /perikopu/ zo Svätého písma. Táto pravidelnosť je zdrojom požehnania. Boh má rád verných ľudí. Sú ti k dispozícii dve rôzne metódy, ako čítať Evanjelium. Podľa prvej: čítaj každý deň jeden úsek /perikopu/ z Evanjelia /pozn. prekl.: môže to byť text z Evanjelia, čo sa číta v ten deň vo svätej omši/. Podľa druhej: otvor si Evanjelium na ľubovoľnom mieste a čítaj, kým ti Boh nezohreje srdce, aby si pochopil posolstvo toho textu pre tvoj život.


Môj Bože, pomôž mi denne sa s tebou stretávať!


2: Vyhľadaj si zo zvoleného úryvku slová či vetu, ktoré ťa oslovili, ktoré považuješ za dôležité, za mimoriadne. Podčiarkni si ich a porozmýšľaj o nich. Buď si istý, že ti niečo dajú. Zostaň sústredený, kým nezakúsiš Božie požehnanie.


Môj Bože, požehnaj ma!


3: Čo znamenajú tieto slová pre môj život? To je na čítaní zo Svätého písma to najcennejšie: rozjímanie a uvažovanie, čo mi chce Boh týmito slovami povedať?


Môj Bože, čo chceš, aby som urobil? Prosím, hovor ku mne!


4: Nájdi si čas na rozjímanie nad Božím slovom! Každý máme svoj čas, záleží na nás, na čo ho použijeme. Bohu patrí prvé miesto, ostatné príde na rad potom.


Môj Bože, daruj mi vnútorný pokoj a dar ticha, aby som mohol chápať tvoje slovo!


5: Inak ako svet dáva! Božie slovo ti ukazuje úzku cestu a vedie ťa cez  tesnú bránu; nie je veľa ľudí, ktorí si volia túto strmú cestu. Nečuduj sa, keď budeš musieť plávať proti prúdu.


Pane, verím ti, pomôž mojej malej viere!


6. Božie slovo je niekedy nejasné: Boh prebýva v neprístupnom svetle. Len keď sa ti Boh zjaví, nejako ukáže, tvoja slepota sa stratí, ako by ti padli šupiny z očí.


Pane, daruj mi svoje svetlo, ukáž sa mi!


7: Božie slovo uskutočňovať! Len keď to poznané, objavené uskutočňuješ vo svojom živote, zostaneš čítaniu Svätého písma verný. Nasleduj vnuknutia z Božieho slova, aj keď si to niekedy žiada isté obety.


Môj Bože, daj mi silu!


8: Radosť z prvých vlastných objavov. Zásadný zlom u teba nastane, keď sa ti podarí v rozjímaní nad Božím slovom urobiť nejaký vlastný objav. Je to svetlo zhora, prináša ti vnútornú radosť, motiváciu k láske a úžasný vnútorný pokoj. Podľa toho spoznáš: toto je pravda! Jediný takýto vhľad, poznanie, má väčšiu cenu ako tisíc v pamäti uložených múdrostí.


Pane, daj mi chápavosť!


9: Božie slovo obľubuje vyjadrovanie v kontrastoch, ktoré v prvom momente nedokážeš spájať, napríklad: Božia spravodlivosť a jeho milosrdenstvo; bázeň z úcty voči Bohu a láska k Bohu; radosť z Boha a kríž ai. Maj trpezlivosť, kým z vlastnej skúsenosti zakúsiš niečo z nekonečna. Potom zdanlivé protiklady dokážeš vnímať v ich vzájomnej jednote. Veď nekonečné sa dá naznačiť iba pomocou kontrastov a paradoxov.


Môj Bože, rozšír mi srdce, aby som teba, Nekonečného Pána, mohol/mohla prijať v mojom srdce!


10: Výklad Božieho slova skrze Cirkev: Čím viac Božie slovo uskutočňuješ vo svojom živote, tým hlbšie ho chápeš. Najhlbšie pochopenie je darom pre Božích svätých, ktorí celý život  zverili na misku Božej váhy, prežívajú ho v Božej blízkosti. Preto Boh zveril výklad Božieho slova Cirkvi, lebo ona v sebe zhromažďuje  skúsenosti všetkých svätých. Keď máš pri čítaní textu Svätého písma nejaké nejasnosti, pozri si poznámky a vysvetlivky Cirkvi pod hlavným textom, sú  skoro na každej strane Svätého písma. Ukazujú na veľké súvislosti s hlavnými členkami viery /dogmami/ a cirkevnými prikázaniami.


Môj Bože, urob ma pokorným!


11: Každý musí prejsť ohňom pokušení! Aj Ježiš musel prejsť nocou na Olivovej hore a pokušeniami Satana. Ježiš pozná tvoje noci, tvoje chvíľky tmy a pokušení. Zostáva ti verný, stojí pri tebe, neopustí ťa, aj keď si unavený a bez sily. Nemysli si, že takého chvíľky tmy sú zapríčinené tvojimi hriechmi! Keď ťa niečo vzdiali od Boha, choď ku sviatosti zmierenia! Potom zakúsiš v sebe nové svetlo ako slnko.


Pane, odpusť mi!


12: Buď si istý: Boh sám hovorí k tvojmu srdcu, keď  uvažuješ  o Božom slove.


Toto presvedčenie je alfou a omegou pri čítaní Svätého písma. V Božom slove nič nie je banálne, nič tam nie je napísané len tak náhodne, formálne. Všetko je hlboké, pre život dôležité, aj tie zdanlivo hluché miesta. Dnešné najbohatšie pramene nafty sa nachádzajú pod pieskom dávnych púští.


Pane Ježišu, pomôž mi pomocou viditeľných obrazov pochopiť neviditeľné a večné.


oooooooooooooooooooooooooooooo


Kto nepozná Bibliu, nepozná Krista.
Kto nepozná Božie slovo, nepozná Boha.
Kto nechápe Božie slovo, nechápe seba.
Božie slovo nám ukazuje skryté hlbiny a výšky Božieho života.


Slovo človeka je ako lístok vo vetri, buduj svoj život na Božom slove. Ochráni ťa pred omylmi a pomôže ti v boji medzi dobrom a zlom. Nebo a zem sa pominú, ale Božie slovo zostáva. Čítaj z neho deň čo deň!


 


Vydali: Katolický biblický inštitút, Stuttgart a Rakúske biblické dielo, Klosterneuburg, 1979.


Publikovane v knihe Evanjelium podľa Matúša, ako príloha.


 


Preklad: /tl/


::::Verzia pre tlač::::


Klikanosť článku: 668 x


Top