» články » detail článku

Úvod do liturgie 33. nedeľa rok C

(--> kliknite pre zobrazenie evanjelia)

13.11.2016, nedeľa

Autor: Andrej Kalamen

Milovaní bratia a sestry,
liturgia dnešnej nedele nás pozýva k poznaniu znamení čias a k vyhodnoteniu, toho skutočne dôležitého v našom živote. Všetky čítania dnešnej nedele by sme mohli označiť slovíčkom eschatologické, teda také ktoré sa zaoberajú poslednými vecami.
Proroctvo proroka Malachiáša zaznieva po návrate z babylonského zajatia, po roku 539 po Kristovi. Kritizuje najmä nekvalitné vedenie obetných bohoslužieb a z toho odrážajúcu skleslosť a sklamanie. Ale ako dnes budeme počuť, zažiari slnko spravodlivosti, ktoré prinesie skutočné uzdravenie.
Druhý list Solúnčanom, je akýmsi vysvetlením z Pavlovej strany jeho prvého listu, lebo samotný autor prichádza k tomu, že bola zle pochopená, či prijatá náuka apokalyptického očakávania zo strany niektorých členov tejto cirkevnej obce. Najprv Pavol dáva poučenie, teda ortodoxiu, a v dnešnej časti ukazuje ako sa má náuka preniesť do praxe, teda povedané dnešné druhé čítanie nám ukazuje na ortoprax. Pohľad na posledné veci nemá vyvolať strach, či nečinnosť, ale naopak je povzbudením k prežívaniu života naplno.
Už minulý týždeň sme upozornili, že sme s Ježišom v Lukášovom evanjeliu vstúpili do Jeruzalema. Po konfliktoch s rôznymi predstaviteľmi národa a náboženstva, prichádza k vrcholu tejto časti a to je príklad chudobnej vdovy, ktorá dá všetko čo má a z tohto príkladu vyúsťuje Ježišova eschatologická reč, ktorá dnes vychádza z pohľadu na krásu jeruzalemského chrámu.
Eschatologické texty môžu v človeku na prvé počutie vyvolať strach, obavy, či zmätok. Ale to nie je ich poslaním a to nám chcú povedať texty dnešnej nedele. Nemáme sa báť. Veď Boh má všetko pevne v rukách a pozýva nás náš život prežívať naozaj naplno. Nebojme sa, aj keď možno mnohým veciam ani vo vlastnom živote nerozumieme, ale oprime sa o Neho.


::::Verzia pre tlač::::


Klikanosť článku: 661 x


Top