» články » detail článku

Poklona a meditácia za obnovu cirkvi

Prvý piatok, máj 2009

1.5.2009, piatok

Autor: Karol Moravčík


1. Po sv. omši pieseň na poklonu z JKS, otvorenie svätostánku, kadidlo

2. Úvodné slovo na kľačadle a úvodná modlitba
Dnes po dvoch mesiacoch sa opäť na prvý piatok venujeme meditácii podľa knižky amerického autora: Linus Mundy, Bůh není samotář/ Duchovní obnova se sv. Benediktem a sv. Bernardem (Nakladatelství Paulínky, Praha 2006). Autor si v tejto knihe kladie otázku: Čo znamená byť kresťanom a odpoveď si dáva prostredníctvom duchovnej skúsenosti dvoch veľkých osobností: Sv. Benedikta (+547) a sv. Bernarda (+1153). Autor knihy študoval u benediktínov v Amerike, nie je však mníchom, aj keď ich obdivuje. Dnes budeme meditovať o piatej téme z jeho knihy, ktorou je pokora, ochota slúžiť Bohu.

(Úvodná modlitba podľa: L. Mundy, Boh nie je samotár, 83; Modlitba sv. Bernarda.)
Ó, nádej všetkých kajúcich sŕdc,
a radosť tých, čo majú odstup sami od seba,
ako láskavý si k tým, čo padajú,
ako dobrý k tým, čo hľadajú!
Ale čo tí, čo nachádzajú?
Ach, to žiaden jazyk ani pero nevysloví;
čo láska k Ježišovi je,
nik nevie, len jeho milovaný. Amen.

3. Chvíľa ticha

4. Meditácia (posadíme sa)
L. Mundy, Bůh není samotář (výber zo strán: 79-89).

 Piata kapitola sa nazýva: Sľub pokory (poslušnosť). Často veľa rozprávame a radi uplatňujeme svoje schopnosti, ale podľa sv. Benedikta by sme nemali zabúdať, že vzájomná služba a ohľad na každodenné potreby iných by mali byť na prvom mieste.
 V duchovnom živote je dôležitejšie viac pracovať na vlastnom sebazdokonaľovaní ako sa pokúšať o zdokonaľovanie druhých. Starosť o seba však neznamená sústredenie na seba, preto sa napr. v rehoľných komunitách skladá sľub poslušnosti.
 Sv. Bernard poznal aj ako mních pokušenie moci; bol vo svojej dobe veľmi známy a vplyvný. Podľa neho pokora nie je v protiklade s uznaním vlastnej hodnoty, deje sa na hlbšej úrovni – vo vedomí, že potrebujeme Boha.
 Na potrebu Boha odpovedáme aj ochotou vyjsť v ústrety inému, ktorý je od nás slabší alebo je vždy v niečom slabší: Môže to byť predstavený v cirkvi i na pracovisku, manželka, deti v rodine, ba aj pes... Poslúchať tu znamená brať iného vážne, počúvať ho, ísť mu v ústrety.
 Po lat. humilitas (pokora) je odvodené od humus (zem), teda byť pri zemi, ísť skromne svojou cestou; Bernard odporúčal, aby sme si zamilovali nenápadnosť...
 Trapistický mních Matthew Kelty: „Ak chcete zistiť, či robíte pokroky v živote, opýtajte sa svojho partnera. On alebo ona to vie. Overte si to u detí. Ony to tiež vedia. A opýtajte sa aj svojho psa...“ V kláštoroch bol zvyk pýtať sa na názory, dojmy z komunity mladších alebo hostí.
 Pravú pokoru treba odlíšiť od falošnej, kde niekto je ticho tak, že neposlúži nikomu zo svojich schopností a svojej viery. Sv. Bernard: „Čo nedávate slobodne a hojne, je pre vás stratené.“

5. Chvíľa ticha

6. Otázky:

 Kedy som si naposledy vážne premyslel a pripomenul svoje krstné a birmovné sľuby?
 Nepestujeme si falošnú pokoru s výhovorkou, že nie sme ešte dosť vzdelaní a veriaci, aby sme sa mohli venovať iným?
 Alebo naopak, máme problém vypočuť iného a cez iného počuť Boha?
 Vnímam prácu iných, viem prejaviť obdiv a úctu voči iným i voči Bohu, ktorý v nich pôsobí?

7. Záverečná modlitba

Milujúci a milosrdný Bože,
na pokore je veľa toho, čo ma robí neistým.
Daj, aby som rozoznal hlásanie evanjelia od skákania do reči,
pravú hrdosť na svoje dary od namyslenosti a pýchy,
poslušnosť od nerozumnej poddajnosti.
Na príhovor sv. Benedikta a Bernarda daj,
nech sa vo svojich slovách a skutkoch
držím pri zemi, ale nech sa nebojím veľkých plánov a predsavzatí.
Amen.

8. Tantum ergo pred požehnaním, modlitba a požehnanie, záverečná pieseň

Pane Ježišu, vo vznešenej Oltárnej Sviatosti zanechal si nám pamiatku svojho umučenia a zmŕtvychvstania; prosíme ťa, pomáhaj nám uctievať tajomstvo tvojho tela a krvi s takou vierou a láskou, aby sme vždy pociťovali účinky tvojho vykupiteľského diela. Lebo ty žiješ a kraľuješ na veky vekov. Amen.

Alebo:
Pane a Bože náš, veríme a vyznávame, že tvoj Syn Ježiš Kristus, ktorý sa pre nás narodil z Márie Panny a trpel na kríži, je prítomný v najsvätejšej Sviatosti; daj, aby sme z tohto božského prameňa čerpali večnú spásu. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.


::::Verzia pre tlač::::


Klikanosť článku: 563 x


Top