Vitajte na stránkach Farnosti - Devínska Nová Ves


   Táto stránka je určená pre ľudí, ktorých zaujíma dianie v našej farnosti a chceli by sa dozvedieť nejaké informácie práve prostredníctvom internetu.

         >>> Výpis z matriky: KRSTNÝ LIST - VYBAVENIE (rubrika články).

         >>> Rozpis BOHOSLUŽIEB (rubrika kalendár).

    Kontakt na pána farára: fara.devinska@gmail.com (Andrej Kalamen)

» archív oznamov
<<   Strany:  1.....38394041424344.....93  >>

Začiatok januára

1.1.2016, piatok


Keďže v januári pripadá prvý piatok na Nový rok, zapisujeme nové úmysly na sv. omše v sakristii podľa potreby pred každou sv. omšou v týždni (28.12. - 3. 1.).

Príležitosť k sv. pokánia je pred Novým rokom v pondelok, utorok a stredu pred sv. omšami.

Vďaka za finančné dary počas Vianoc: na farnosť: 2 100 €; farská ofera: 1 850 €.

Na jasličkovej pobožnosti, ktorá sa konala v našom kostole dňa 25.12.2015, sa vykoledovalo 300,04 €. Peniaze išli na účet zbierky Dobrej noviny na projekty v Afrike. Vďaka všetkým darcom a detským koledníkom!

Štatistika za rok 2015

31.12.2015, štvrtok


Liturgický život a evanjelizácia

Krsty – 163
Sobáše – 31 (v 16 prípadoch bol aspoň jeden zo snúbencov z DNV)
Pohreby – 49
Prvé sv. prijímanie – asi 60
Náboženská výchova na školách v r. 2014/15 – asi 34% zo všetkých žiakov.
Učiteľky NV – 3; kaplán učí na SOŠ; viacerí rodičia a katechéti pripravujú detské katechézy.

Hospodárenie a majetok

Hotovosť v Slov. sporiteľni:
Farský bežný účet – 13 403 €
Zvláštny účet vo VÚB (financie za predaj pozemku): 544 480 €
Cintorínsky účet – 2 147 € (financie z tohto účtu možno použiť len na výdavky spojené s cintorínom; príjmy sú z poplatkov za hrobové miesta)

Pozemky v súčasnosti neprinášajú ekonomický prospech, platíme za ne dane. Pozemok na Eisnerovej ulici oproti OD Terno máme záujem predať, lúka pod Dev. Kobylou (dendropark) je v ochrannom pásme, za prenájom menšieho pozemku v Dev. jazere a pozemku na poliach pri ceste do Dúbravky je pár desiatok eur ročne.

Budovy vo vlastníctve farnosti sú štyri: kostol, F centrum, fara, dom rozlúčky. Za pozemok – parkovisko pri OD platí Jednota nájomné, v F centre sú menšie príjmy za občasný prenájom.

Príjmy:

•zbierky a dary: 41 000 €
•príjmy z nájomného (Jednota): 22 259 €
•ostatné príjmy: 4 936 €

Hlavné výdavky:

•daň z nehnuteľností a z príjmov: 7 360 €
•prevádzka (energie, kancelária, bežná starosť o budovy): 23 850 €
•podporný fond pre ABÚ Bratislava: 1 321 €
•ostatné opravy (v F centre, kostole): 40 024 €

Zbierky na podporu iných organizácií:

•(charita, seminár, misie, kat. masmédiá, sv. Martin, Boží hrob, sv. Peter, na prenasledovaných kresťanov): 8 340 €. Zbierka na školu v Guatemale: 2 000 €.

Práce a plány

V roku 2015 sme uskutočnili menšie práce v F centre (oprava kamenného portálu, rôzne stavebné úpravy a doplnky, ktoré žiadala kolaudačná komisia). Pokračovali práce na cintoríne (nové chodníky, oprava oplotenia, údržba stromov). Stavebný projekt na úpravu Domu rozlúčky máme pred dokončením (toalety, sakristia, prístavba). Diskutuje sa o úprave nádvoria v F centre.

Advent II.

20.12.2015, nedeľa


Možnosť prijať sv. pokánia v našom kostole je pred Vianocami ešte pondelok 21.12. a stredu 23.12. večer, utorok 22.12. ráno.

Ďakujeme všetkým darcom za podporu projektu pre Guatemalu. Vyzbierali sme 2000 € na ďalší rok a náš dar sme už odovzdali.

Betlehemské svetlo prinesú skauti do nášho kostola v stredu 23.12. o 18.00. Svetlo si môžeme vziať domov v lampášiku v stredu večer alebo vo štvrtok na Štedrý deň od 9.00 do 10.00.

Po sv. omšiach na sviatok Narodenia Pána bude farská ofera (delí sa pre kňazov, organistov a kostolníčky).

Dňa 25.12. bude o 16.00 v našom kostole aj jasličková pobožnosť – program pre deti. V rámci tohto programu bude možnosť prispieť na koledu Dobrej noviny.

Rodina a znamenia čias - v ústrety biskupskej synode o rodine

18.12.2015, piatok


Máme za sebou mimoriadnu synodu biskupov Pastoračné výzvy vzhľadom na rodinu v kontexte evanjelizácie (október 2014) a  riadnu 14. biskupskú synodu Povolanie a postavenie rodiny v Cirkvi a v súčasnom svete (október 2015).

Z tejto príležitosti vznikol vo farnosti Svätého Ducha v Devínskej Novej Vsi v spolupráci s občianskym združením Slovenská spoločnosť pre rodinu tento vzdelávací projekt: pozostával zo 6 besied o rodine.

Prehľad, ciele ako aj stručné zhodnotenie projektu a všetkých besied možno nájsť v priloženom dokumente.

Advent v DNV

13.12.2015, nedeľa


Sv. pokánia - v nedeľu 13.12. spovedajú viacerí kňazi v našej farnosti. Zvlášť v čase 14.30-18.00 v kostole a v F centre.

V nedeľu 6.12. bola zbierka na Bratislavskú charitu. Naša farnosť poslala: 725 €. Vďaka!

Na podporu školy pre indiánske deti v Guatemale sa zatiaľ vyzbieralo: 1 530 €.
Náš záväzok je za rok prispieť sumou 2 000 €.

Možnosť kúpiť si knihy, pozrieť si výstavu v F centre a prispieť do zbierky pre Guatemalu je v F centre aj v nedeľu 13.12: 9.00-12.30 a 14.30-18.00.

Návštevy starších a chorých pred Vianocami – prosíme nahlásiť meno, presnú adresu a telefón. Osobne dohodneme termín návštevy.

Modlitba Taizé – pozývam v sobotu 19.12. o 17.30 do nášho kostola.

Ďakujeme všetkým spolupracovníkom, ktorí sa na 1. adventnú nedeľu postarali o program a občerstvenie. Tiež ďakujeme za fotografie z programu, ktoré nájdete v našej fotogalérii.

Burza šatstva

12.12.2015, sobota


Burza šatstva je v sobotu 12.12. v F centre: 14.00 – 18.00. Je možné priniesť i vybrať si nosené šatstvo, ale len čisté a hodnotné.

O Grónsku v F centre

11.12.2015, piatok


Pozývame na premietanie a rozprávanie o ceste do Grónska dňa 11.12.2015.
Prezentovať bude pán Ing. Vladimír Broniš. Viac na pozvánke.

2015-12-11-pozvanka-do-gronska.jpg

Začiatok decembra

30.11.2015, pondelok


Pred prvým piatkom mesiaca decembra je možnosť prijať sv. pokánia každý deň vo všedné dni týždňa pred a po sv. omšiach.

V piatok zapisujeme v sakristii od 18.00 nové úmysly na sv. omše. Po sv. omši v piatok 4. 12. je tradičná meditácia a poklona za obnovu cirkvi.

ZUŠ v DNV pozýva na Adventný koncert žiakov v našom kostole utorok 1. 12. o 18.00.

Zbierka na Bratislavskú charitu je v našom kostole v nedeľu 6. 12. po sv. omšiach.

Začíname spolu advent

29.11.2015, nedeľa


[obrázok - 2015-11-Advent-plagat.jpg]

V nedeľu 29. 11. 2015 pozývame na adventný program: O 15.00 koncert v kostole, o 16.00 otvorenie umeleckej výstavy v F centre, tiež predaj kníh a ďalších zaujímavých vecí, umeleckých sviec a pod., bude aj tvorivá dielňa pre deti a občerstvenie, ktoré si spoločne pripravujeme. Prosíme priniesť koláčiky a pečivo do občerstvenia na 1. adventnú nedeľu do F centra od 13.30. Vďaka! Výťažok z občerstvenia pôjde na podporu školy pre indiánske deti v Guatemale (spoločný projekt s farnosťou Maria Hietzing vo Viedni).

Svätomartinská zbierka

8.11.2015, nedeľa


Po sv. omšiach v nedeľu 8. nov. je v Bratislavskej arcidiecéze svätomartinská zbierka. Určená je na dva projekty: na zdravotnícku kliniku bl. sestry Zdenky v meste Erbil v Iraku a na vzdelávací program pre deti utečencov v Jordánsku a Libanone.

Z našej farnosti sme prispeli sumou: 2 030 €. Vďaka všetkým darcom!
<<   Strany:  1.....38394041424344.....93  >>

Top