Oznamy pre aktuálny týžďeň

Nie sú vložené oznamy.

Vitajte na stránkach Farnosti - Devínska Nová Ves


   Táto stránka je určená pre ľudí, ktorých zaujíma dianie v našej farnosti a chceli by sa dozvedieť nejaké informácie práve prostredníctvom internetu.

         >>> Výpis z matriky: KRSTNÝ LIST - VYBAVENIE (rubrika články).

         >>> Rozpis BOHOSLUŽIEB (rubrika kalendár).

    Kontakt na pána farára: fara.devinska@gmail.com (Andrej Kalamen)


DRAHÍ VERIACI

OD 16. NOVEMBRA

SÚ SV. OMŠE OPÄŤ VEREJNE SLÁVENÉ,
AVŠAK VO ZVLÁŠTNOM REŽIME.

Všetky potrebné informácie nájdete v aktuálnych oznamoch.


Sledujte živé vysielanie sv. omší z nášho farského kostola na našom youtube kanáli https://www.youtube.com/FarnostDevinska


» archív oznamov
<<   Strany:  1.....888990919293949596  >>

Projekt ICHTYS (streetwork)

14.1.2009, streda


Pribudli nám na stránke informácie o občianskom združení ICHTYS, venujúcom sa "streetworku" v našej farnosti.

Môžte si o ňom prečítať v sekcii projekty - "ICHTYS občianske združenie".

Chrámový spevokol VENI

14.1.2009, streda


Chrámový spevokol VENI pozýva do svojich radov spevákov a speváčky. Nácviky sú každú stredu o 19.30 hod. vo Farskom centre. Spevokol sa zameriava najmä na spev liturgických piesní počas sv. omší v nedele a na sviatky a slávnosti. Na všetkých sa teší vedúca Júlia Pokludová.

Modlitby za jednotu kresťanov

11.1.2009, nedeľa


V dňoch 18. až 25. januára sa v našej cirkvi tradične koná tzv. Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. Pri bohoslužbách sa odporúča úprimne modliť za jednotu medzi kresťanmi, ktorí sú v súčasnosti rozdelení do rôznych cirkví a spoločenstiev. (Viac na www.kbs.sk - Týždeň modlitieb za jednotu.)

Sviatky v roku 2009

11.1.2009, nedeľa


Dnešnou nedeľou končí vianočné obdobie. Stromčeky ešte nejaký čas ponecháme na výzdobu kostola, betlehem ako symbol Vianoc však po dnešnej nedeli (sviatok Krstu Krista Pána) odložíme. Začiatok pôstnej doby (koniec fašiangov) je na Popolcovú stredu 25. februára; Veľká noc sa bude tento rok sláviť 12. apríla; Zoslanie Ducha Svätého (naše hody) oslávime 31. mája.

Trojkráľový koncert

6.1.2009, utorok


Srdečne pozývame na slávnostný koncert v Kostole Ducha Sv. v Dev. N. Vsi. Koncert sa koná v utorok 6. januára 2009 o 19.00. Vystúpia starší žiaci a pedagógovia ZUŠ z Dev. N. Vsi. Koncert usporiadame s podporou MČ Dev. N. Ves.

Svätenie vody

6.1.2009, utorok


Na začiatku všetkých bohoslužieb v utorok 6. januára, na sviatok Zjavenia Pána, sa koná tradičné požehnanie vody a kriedy. Vodu a kriedu si potom môžeme vziať domov, aby sme sa v našich rodinách spolu pomodlili a požehnali si svoje príbytky. (Modlitbu požehnania nájdeme v rubrike: Články.) Na záver modlitby v našich domácnostiach napíšeme nad dvere nápis: 20 C+M+B 09. Toto v latinčine znamená: Christus mansionem benedicat (Kristus nech požehná príbytok).

Poklona a meditácia

2.1.2009, piatok


Po sv. omši na prvý piatok bude poklona a meditácia za obnovu cirkvi. Ako podklad používame myšlienky z diela: Linus Mundy, Boh nie je samotár/ Duchovná obnova so sv. Benediktom a sv. Bernardom, Nakladateľstvo Paulínky, Praha 2006.

Nové úmysly na sv. omše

2.1.2009, piatok


Zapisujeme ich na prvý piatok od 17:00 do 18:00 v sakristii. Zastaviť sa možno aj neskôr, aj v iné dni, ale počítajme s tým, že na ďalší mesiac sa vždy začína zápis úmyslov na prvý piatok v uvedenom čase. Ak je záujem o niektorý termín väčší, úmysly sa v rozumnej miere pripisujú. Bohu neprekáža, aby sme sa súčasne pomodlili aj za viacerých.

Silvester

31.12.2008, streda


Na posledný deň v kalendárnom roku sa slávia v kostoloch ďakovné pobožnosti. V našom kostole je dňa 31.12.2008 samotná pobožnosť o 16:30 a spolu so sv. omšou o 18:00. Okrem toho vo farských kostoloch kňazi čítajú aj tzv. štatistiku čiže spomenú dôležité údaje z ekonomického a duchovného života farnosti.

Poplatok za úmysel pri sv. omši

29.12.2008, pondelok


Kňazi neslávia sv. omše za peniaze. Tie isté bohoslužby by sme mali v našom kostole a v tom istom poradí aj bez objednaných úmyslov na modlitbu. Objednaný a zaplatený úmysel však znamená, že niekto kňaza podporuje a súčasne zaväzuje, aby na jeho súkromný úmysel odslúžil sv. omšu, a tento záväzok platí aj v tom prípade, ak by kňaz zomrel. Preto všetky objednané úmysly eviduje farnosť a vo vážnom prípade nadriadený úrad. V našom arcibiskupstve sa poplatok, ktorý zaväzuje kňaza odslúžiť sv. omšu na súkromný úmysel, zatiaľ nemení, čiže namiesto 100 Sk je od 1.1.2009 záväzný dar 3, 30 €. Peniaze, ktoré dávajú darcovia na pridané úmysly pri sv. omšiach, idú na podporu kostola a farnosti.
<<   Strany:  1.....888990919293949596  >>

Top