» články » detail článku

Svedectvá - Úvod

5.8.2016, piatok

Autor: M. Syneková; Z. Vargová


Milé priateľky, milí priatelia, členky, členovia našej farnosti!
Na webovú stránku našej farnosti sme pridali rubriku „Svedectvá“. Podnetom na vznik svedectiev sa stala dramatická situácia, do ktorej sa naša farnosť dostala od apríla 2016, keď sa začali šíriť reči o odchode nášho farára Karola Moravčíka.

Veľa ľudí sa začalo o celú záležitosť zaujímať, niektorí chceli písať protestné listy a petície. Náš farár Karol sa vtedy vyjadril, že omnoho potrebnejšie je dať svedectvo o svojej viere. Každý dospelý kresťan je vyzývaný dať svedectvo o svojej viere pred Bohom, v ktorého veríme, pred ľuďmi, s ktorými žijeme, i pred vlastným svedomím. V tejto súvislosti viacerí ľudia z našej farnosti, ako aj z iných farností v Bratislave, začali písať svoje svedectvá. Pri ich čítaní sme si uvedomili, že ide o veľmi silný prejav viery a životnej skúsenosti, ktorý mnohým ľuďom môže poslúžiť na povzbudenie. Vďaka podnetu, z ktorého svedectvá vznikli, sa v nich spomína meno Karola Moravčíka. Dôvodom zverejnenia týchto svedectiev však nie je snaha o jeho oslavu či vyvyšovanie, ale oslava a vyvýšenie Boha, ktorý koná v našich životoch. Koná veľmi podobne ako v biblických časoch. My sme to schopní rozpoznať len vtedy, keď sa navzájom počúvame, rozprávame a vzájomne si slúžime. Cirkev sa napokon od počiatku rozvíjala ako rozprávajúce a svedčiace spoločenstvo viery. V slovách i skutkoch, v modlitbe, ohlasovaní evanjelia a službe blížnym.

Súčasne sú tieto svedectvá aj prezentáciou toho, ako veľmi potrebujeme cirkev. Takú cirkev, ktorá ľudí motivuje, integruje a prepája. Vo svojom hľadaní a vo svojej viere by nik nemal zostať sám. Budovaniu takejto hovoriacej, konajúcej a slúžiacej cirkvi majú slúžiť biskupi a kňazi. K tomu dostali poverenie od Boha.

Na začiatok z mnohých svedectiev, ktoré sme dostali, uverejňujeme prvých osem. Všetkým autorkám a autorom veľmi ďakujeme za dôveru a vyjadrujeme im svoju úctu. Keďže ide o osobné výpovede, svedectvá uverejňujeme bez mien ich autoriek a autorov a tiež po dohode s nimi sme vynechali priveľmi osobné súvislosti.

Za redakciu „Svedectiev“: Mária Syneková a Zuzana Vargová.

Prípadné ďalšie svedectvá možno posielať na naše mailové adresy (msynekova@gmail.com zuzanavar@gmail.com).


::::Verzia pre tlač::::


Klikanosť článku: 346 x


Top