Vitajte na stránkach Farnosti - Devínska Nová Ves


   Táto stránka je určená pre ľudí, ktorých zaujíma dianie v našej farnosti a chceli by sa dozvedieť nejaké informácie práve prostredníctvom internetu.

         >>> Výpis z matriky: KRSTNÝ LIST - VYBAVENIE (rubrika články).

         >>> Rozpis BOHOSLUŽIEB (rubrika kalendár).

    Kontakt na pána farára: fara.devinska@gmail.com (Andrej Kalamen)

» archív oznamov
<<   Strany:  1.....32333435363738.....87  >>

Začiatok februára

1.2.2016, pondelok


Pred prvým piatkom mesiaca februára je príležitosť k sv. pokánia pondelok, utorok, stredu, štvrtok a piatok pred sv. omšami a po nich.

Utorok 2.2. na sviatok Obetovania Pána (Hromnice) je sv. omša o 18.00; na túto sv. omšu si prinesme sviece na požehnanie.

Na prvý piatok 5.2. zapisujeme nové úmysly na sv. omše v sakristii od 17.00.
Po sv. omši v piatok pozývame na meditáciu a poklonu za obnovu cirkvi.

Koncert - tamburáši

31.1.2016, nedeľa


[obrázok - 2016-01-31-kud-sv.anacrip-1240.png]

V nedeľu 31.1. o 16.30 pozývame do nášho kostola na koncert.
Účinkuje tamburášsky orchester KUD Sveta Ana zo Záhreba a ich hostia.
Koncert spoluorganizuje Črip z DNV.


Výsledok zbierky v arcidiecéze

21.1.2016, štvrtok


Arcibiskupský úrad Bratislava ďakuje za finančnú zbierku, ktorá sa konala v novembri 2015 z príležitosti sviatku patróna našej arcidiecézy, sv. Martina. V celej arcidiecéze sa vyzbieralo 121.400 €. Táto suma bola už rozdelená na dve rovnaké časti a odoslaná:
1. na zabezpečenie fungovania kliniky bl. sestry Zdenky v irackom Erbile;
2. na projekt vzdelávacieho programu pre deti utečencov v Jordánsku a Libanone.
Vďaka!

Požehnanie príbytkov

6.1.2016, streda


Na sviatok Zjavenia Pána (Troch kráľov) je peknou tradíciou požehnanie vody v kostoloch a požehnanie našich príbytkov. Požehnaná (svätená) voda pripomína kresťanom krst, vieru podľa Ježiša Krista, snahu žiť na jeho spôsob. Z kostolov si možno vziať požehnanú vodu a kriedu domov a spolu s blízkymi si požehnať svoje príbytky.

Text modlitby a postup pri požehnaní našich bytov a domov
nájdeme (aj s verziou pre tlač) --> TU.

Začiatok januára

1.1.2016, piatok


Keďže v januári pripadá prvý piatok na Nový rok, zapisujeme nové úmysly na sv. omše v sakristii podľa potreby pred každou sv. omšou v týždni (28.12. - 3. 1.).

Príležitosť k sv. pokánia je pred Novým rokom v pondelok, utorok a stredu pred sv. omšami.

Vďaka za finančné dary počas Vianoc: na farnosť: 2 100 €; farská ofera: 1 850 €.

Na jasličkovej pobožnosti, ktorá sa konala v našom kostole dňa 25.12.2015, sa vykoledovalo 300,04 €. Peniaze išli na účet zbierky Dobrej noviny na projekty v Afrike. Vďaka všetkým darcom a detským koledníkom!

Štatistika za rok 2015

31.12.2015, štvrtok


Liturgický život a evanjelizácia

Krsty – 163
Sobáše – 31 (v 16 prípadoch bol aspoň jeden zo snúbencov z DNV)
Pohreby – 49
Prvé sv. prijímanie – asi 60
Náboženská výchova na školách v r. 2014/15 – asi 34% zo všetkých žiakov.
Učiteľky NV – 3; kaplán učí na SOŠ; viacerí rodičia a katechéti pripravujú detské katechézy.

Hospodárenie a majetok

Hotovosť v Slov. sporiteľni:
Farský bežný účet – 13 403 €
Zvláštny účet vo VÚB (financie za predaj pozemku): 544 480 €
Cintorínsky účet – 2 147 € (financie z tohto účtu možno použiť len na výdavky spojené s cintorínom; príjmy sú z poplatkov za hrobové miesta)

Pozemky v súčasnosti neprinášajú ekonomický prospech, platíme za ne dane. Pozemok na Eisnerovej ulici oproti OD Terno máme záujem predať, lúka pod Dev. Kobylou (dendropark) je v ochrannom pásme, za prenájom menšieho pozemku v Dev. jazere a pozemku na poliach pri ceste do Dúbravky je pár desiatok eur ročne.

Budovy vo vlastníctve farnosti sú štyri: kostol, F centrum, fara, dom rozlúčky. Za pozemok – parkovisko pri OD platí Jednota nájomné, v F centre sú menšie príjmy za občasný prenájom.

Príjmy:

•zbierky a dary: 41 000 €
•príjmy z nájomného (Jednota): 22 259 €
•ostatné príjmy: 4 936 €

Hlavné výdavky:

•daň z nehnuteľností a z príjmov: 7 360 €
•prevádzka (energie, kancelária, bežná starosť o budovy): 23 850 €
•podporný fond pre ABÚ Bratislava: 1 321 €
•ostatné opravy (v F centre, kostole): 40 024 €

Zbierky na podporu iných organizácií:

•(charita, seminár, misie, kat. masmédiá, sv. Martin, Boží hrob, sv. Peter, na prenasledovaných kresťanov): 8 340 €. Zbierka na školu v Guatemale: 2 000 €.

Práce a plány

V roku 2015 sme uskutočnili menšie práce v F centre (oprava kamenného portálu, rôzne stavebné úpravy a doplnky, ktoré žiadala kolaudačná komisia). Pokračovali práce na cintoríne (nové chodníky, oprava oplotenia, údržba stromov). Stavebný projekt na úpravu Domu rozlúčky máme pred dokončením (toalety, sakristia, prístavba). Diskutuje sa o úprave nádvoria v F centre.

Advent II.

20.12.2015, nedeľa


Možnosť prijať sv. pokánia v našom kostole je pred Vianocami ešte pondelok 21.12. a stredu 23.12. večer, utorok 22.12. ráno.

Ďakujeme všetkým darcom za podporu projektu pre Guatemalu. Vyzbierali sme 2000 € na ďalší rok a náš dar sme už odovzdali.

Betlehemské svetlo prinesú skauti do nášho kostola v stredu 23.12. o 18.00. Svetlo si môžeme vziať domov v lampášiku v stredu večer alebo vo štvrtok na Štedrý deň od 9.00 do 10.00.

Po sv. omšiach na sviatok Narodenia Pána bude farská ofera (delí sa pre kňazov, organistov a kostolníčky).

Dňa 25.12. bude o 16.00 v našom kostole aj jasličková pobožnosť – program pre deti. V rámci tohto programu bude možnosť prispieť na koledu Dobrej noviny.

Rodina a znamenia čias - v ústrety biskupskej synode o rodine

18.12.2015, piatok


Máme za sebou mimoriadnu synodu biskupov Pastoračné výzvy vzhľadom na rodinu v kontexte evanjelizácie (október 2014) a  riadnu 14. biskupskú synodu Povolanie a postavenie rodiny v Cirkvi a v súčasnom svete (október 2015).

Z tejto príležitosti vznikol vo farnosti Svätého Ducha v Devínskej Novej Vsi v spolupráci s občianskym združením Slovenská spoločnosť pre rodinu tento vzdelávací projekt: pozostával zo 6 besied o rodine.

Prehľad, ciele ako aj stručné zhodnotenie projektu a všetkých besied možno nájsť v priloženom dokumente.

Advent v DNV

13.12.2015, nedeľa


Sv. pokánia - v nedeľu 13.12. spovedajú viacerí kňazi v našej farnosti. Zvlášť v čase 14.30-18.00 v kostole a v F centre.

V nedeľu 6.12. bola zbierka na Bratislavskú charitu. Naša farnosť poslala: 725 €. Vďaka!

Na podporu školy pre indiánske deti v Guatemale sa zatiaľ vyzbieralo: 1 530 €.
Náš záväzok je za rok prispieť sumou 2 000 €.

Možnosť kúpiť si knihy, pozrieť si výstavu v F centre a prispieť do zbierky pre Guatemalu je v F centre aj v nedeľu 13.12: 9.00-12.30 a 14.30-18.00.

Návštevy starších a chorých pred Vianocami – prosíme nahlásiť meno, presnú adresu a telefón. Osobne dohodneme termín návštevy.

Modlitba Taizé – pozývam v sobotu 19.12. o 17.30 do nášho kostola.

Ďakujeme všetkým spolupracovníkom, ktorí sa na 1. adventnú nedeľu postarali o program a občerstvenie. Tiež ďakujeme za fotografie z programu, ktoré nájdete v našej fotogalérii.

Burza šatstva

12.12.2015, sobota


Burza šatstva je v sobotu 12.12. v F centre: 14.00 – 18.00. Je možné priniesť i vybrať si nosené šatstvo, ale len čisté a hodnotné.
<<   Strany:  1.....32333435363738.....87  >>

Top