Vitajte na stránkach Farnosti - Devínska Nová Ves


   Táto stránka je určená pre ľudí, ktorých zaujíma dianie v našej farnosti a chceli by sa dozvedieť nejaké informácie práve prostredníctvom internetu.

         >>> Rozpis BOHOSLUŽIEB (rubrika kalendár).

    Kontakt na pána farára: fara.devinska@gmail.com (Andrej Kalamen)

» archív oznamov
<<   Strany:  1.....32333435363738.....86  >>

Výstava na hrade

24.10.2015, sobota


Kurátorka výstavy, Dr. Alena Piatrová, pozýva v sobotu 24.10. o 15.00 záujemcov z našej farnosti na prednášku a prehliadku na bratislavskom hrade.

Výstava má názov: Paramenta a liturgické textílie (a ich funkcie).

Prednáška má názov: Liturgické odevy v súčasnosti.

Keď si Dr. Piatrová záujemcov vyzdvihne v nahlásenom počte na nádvorí hradu, netreba platiť vstupné. Prihlásiť sa treba na čísle: 0903 184 321.

Stretnutie s rodičmi

15.10.2015, štvrtok


Pozývame na stretnutie s rodičmi tých detí, ktoré v tomto šk. roku pôjdu na prvé sv. prijímanie. Ide zvlášť o tie deti, ktoré chodia aspoň druhý rok na náboženskú výchovu v škole a zúčastňujú sa nedeľných bohoslužieb. Stretnutie sa koná v F centre (Istrijská 4) vo štvrtok 15.10. od 19.00.

Rodina a znamenia čias - pozvánka na šiestu besedu

8.10.2015, štvrtok


Pozývame na prednášky a besedy, ktoré venujeme téme rodiny - zvlášť v súvise so synodou o rodine.
Téma šiestej besedy: Ako predísť chybným rozhodnutiam a ako ich riešiť?
Hostia: manželia Polakovičovi a pani Mia Lukáčová z Rady KBS pre rodinu
Viac info v priloženom pdf.

Mediálny partner:

Vyveska

Poďakovanie za úrodu

4.10.2015, nedeľa


V nedeľu 4.10. slávime pri sv. omši o 11.00 poďakovanie za úrodu. Bude aj program pre žiakov.

Prosíme o dary do výzdoby - najmä z doma dopestovanej zeleniny a ovocia. Tiež prosíme o dary do pohostenia, ktoré si spolu pripravíme. Vopred vďaka! Pohostenie bude pred kostolom po sv. omšiach po 11.00 a 19.00.

GoodSports turnaje

1.10.2015, štvrtok


[obrázok - floorbal turnaj] [obrázok - futbal turnaj]

Prejsť k projektu.

Začiatok októbra

1.10.2015, štvrtok


Na začiatku ďalšieho mesiaca je príležitosť k sv. pokánia od pondelka do piatka pred sv. omšami a po nich.

Na prvý piatok od 18.00 zapisujeme nové úmysly na sv. omše v sakristii; po sv. omši v piatok pozývame na meditáciu a poklonu za obnovu cirkvi.

Od pondelka 28. 9. modlíme sa pred sv. omšami v našom kostole deviatnik za úspešné rokovanie biskupskej synody; od 1.10. sa pred sv. omšami slávnostne modlievame sv. ruženec.

Novéna za biskupskú synodu o rodine

28.9.2015, pondelok


Od  28.9. do 6.10. sa v našom kostole modlíme za naše rodiny a za úspešné rokovanie biskupskej synody o rodine. Môžeme sa modliť aj doma pomocou textu, ktorý nájdeme v rubrike články - modlitby/meditácie. K dispozícií je i verzia pre tlač.

Miništranti

20.9.2015, nedeľa


Pri bohoslužbách v našom kostole asistujú veľkí miništranti. Veľmi sme za nich vďační. Je správne, ak pri oltári sú okrem kňaza ďalší dospelí spolupracovníci, muži i ženy. Ak však mladí rodičia dnes neprivedú svoje deti k službe pri oltári, ako kedysi priviedli rodičia našich miništrantov a asistentov, tak nám nik ďalší nevyrastie.

Naši starší miništranti sú pripravení venovať sa mladším. Prosíme rodičov menších detí (čo už chodia do školy), aby svoje deti povzbudili miništrovať a spievať pri bohoslužbách v našom kostole.

Weitov lom

15.9.2015, utorok


V utorok, na sviatok Sedembolestnej Panny Márie, pozývame na sv. omšu a koncert o 18.00 v prírode - vo Weitovom lome na Devínskej Kobyle (o hodinu prv ako obvykle, aby nás nezastihla tma). Pri tejto sv. omši nás bude hudobne sprevádzať orchester FOR Bratislava (dychový orchester). Sv. omšu obetujeme za obete ľudí na bývalej hranici (železnej opone), ale aj za ľudí, ktorí dnes hranice prekračujú.

Za Bratislavu bez hazardných hier - pokračujeme v podpisovaní petície!

26.8.2015, streda


Od júna 2015 sme sa v našej farnosti zapojili do petície ZA BRATISLAVU BEZ HAZARDNÝCH HIER. Petíciu iniciujú všetci starostovia mestských častí Bratislavy spolu s pánom primátorom. Bratislava je preplnená hracími prevádzkami Je ich 232 s 588 hracími automatmi. A stále pribúdajú nové...
Cieľom petície je získať od jej vyhlásenia (28.5.) do konca októbra 2015 cca 120 tisíc podpisov na petičné hárky v Bratislave. Novela zákona o hazardných hrách súčasnej vlády totiž samosprávnym orgánom v mestách a obciach, ktoré odmietajú hracie automaty, ukladá náročnú povinnosť – získať petíciou odmietavé stanovisko 30% všetkých voličov. Pre Devínsku Novú Ves to znamená 3 000 podpisov. Zatiaľ sme získali 500 podpisov. (Platia len podpisy občanov s trvalým pobytom v Bratislave!)
Prosíme všetkých, ktorí sa ešte k petícii nepripojili, aby zvážili dôležitosť tejto občianskej akcie a pripojili svoj podpis. Naši dobrovoľníci zbierajú podpisy aj po domoch. Prosíme, aby si podporovatelia petície zadovážili podpisové hárky a oslovili svojich susedov. Petičný hárok môžeme poskytnúť v sakristií kostola, alebo si ho môžete stiahnuť a vytlačiť z nášho webu. Odovzdať vyplnené hárky možno v sakristií. Podpis každého zodpovedného občana je potrebný.
Za iniciatívu a podpisy ďakujú starosta MČ Bratislava – Dev. N. Ves Milan Jambor a farár farnosti Bratislava – Dev. N. Ves Karol Moravčík, ako aj všetci zodpovední občania nášho mesta.
<<   Strany:  1.....32333435363738.....86  >>

Top