Vitajte na stránkach Farnosti - Devínska Nová Ves


   Táto stránka je určená pre ľudí, ktorých zaujíma dianie v našej farnosti a chceli by sa dozvedieť nejaké informácie práve prostredníctvom internetu.

         >>> Výpis z matriky: KRSTNÝ LIST - VYBAVENIE (rubrika články).

         >>> Rozpis BOHOSLUŽIEB (rubrika kalendár).

    Kontakt na pána farára: fara.devinska@gmail.com (Andrej Kalamen)

» archív oznamov
<<   Strany:  1.....32333435363738.....92  >>

Zmena vo vedení farnosti

4.9.2016, nedeľa


Dňa 1. 9. 2016 prevzal našu farnosť ako nový farár Andrej Kalamen. Bývalý farár Karol Moravčík bude občas u nás pôsobiť, kým sa situácia ohľadom jeho ďalšieho pôsobenia nevyjasní. Záverečná správa o farnosti, ktorú K. Moravčík pripravil, je na farskom webe v rubrike Články / Info.

Začiatok septembra

28.8.2016, nedeľa


Pred prvým piatkom je príležitosť k sv. pokánia pondelok, utorok, štvrtok a piatok pred sv. omšami a po nich.

Na prvý piatok zapisujeme nové úmysly na sv. omše od 18.00 v sakristii.

Po sv. omši v piatok pozývame na meditáciu a poklonu za obnovu cirkvi.

V nedeľu 4.9. budú opäť štyri sv. omše, teda o 8.00, 9.30, 11.00 a 19.00.

Podľa želania p. arcibiskupa S. Zvolenského má od 1.9.2016 prevziať Farnosť Bratislava - Dev. N. Ves nový farár. Bližšie zmeny a informácie budú poskytnuté po dohode všetkých zúčastnených. Doterajší farár Karol Moravčík bude až do ustanovenia na iné miesto pôsobiť podľa pokynov nového farára.

Preloženie farára - informácia

23.8.2016, utorok


V nedeľu 21. 8. 2016 pán kaplán Vladimír Mikulec sa cítil povolaný či poverený k tomu, aby pri bohoslužbách zvestoval veľkú udalosť: 1. 9. 2016 bude predstavený v Dev. N. Vsi nový farár! Stanovisko terajšieho farára Karola Moravčíka si možno prečítať v rubrike Články / Svedectvá.

Nová rubrika - Svedectvá

5.8.2016, piatok


Na našom webe pribudla nová pod-rubrika pod názvom "Svedectvá". Umiestnená je v rubrike "Články".

Denný tábor 2016

3.8.2016, streda


V sekcií články sme uverejnili poďakovanie a krátke zhrnutie vydareného farského tábora pre deti. Taktiež sme už zverejnili fotografie, ktoré môžete vzhliadnuť vo farskej fotogalérií.

Začiatok augusta

1.8.2016, pondelok


Pred prvým piatkom spovedáme vo všedné dni vždy pred sv. omšami a po nich; na prvý piatok od 18.00 zapisujeme nové úmysly na sv. omše v sakristii; po sv. omši v piatok je tradičná meditácia a poklona za obnovu cirkvi.

Chorvátska púť

31.7.2016, nedeľa


Chorvátsky kultúrny spolok pozýva na tradičnú chorvátsku púť do Marianky. Koná sa v nedeľu 31.7.2016. Odchod autobusu z DNV je o 13.00 od kostola. Návrat medzi 18.00 - 19.00. Krížová cesta s Brankom Kornfeindom v Marianke je o 13.30 a sv. omša o 15.30. Pútnici okrem chorvátskych miest zo Slovenska prídu aj z Rakúska a Maďarska.

Začiatok júla

3.7.2016, nedeľa


Do zbierky na pápežské dobročinné diela, ktorá sa konala minulú nedeľu, sme prispeli sumou: 510 €. Vďaka za darované!

Počas prázdnin nebude bývať sv. omša v stredu a nedeľné sv. omše budú tri:
o 8.00, 10.30 a 19.00.

Katalógy so vzorkami fotografií zo slávnosti Prvého sv. prijímania, ako aj slávnosti birmovania sú k nahliadnutiu a objednaniu v sakristii.

Juniáles

26.6.2016, nedeľa


[obrázok - 2016-06-Juniales_2016.png]

V nedeľu 26.6. pozývame na tanečný a hudobný program.
Viac na priloženom plagátiku.


Združenie zázračnej medaily

20.6.2016, pondelok


Členov "Združenia zázračnej medaily" pozývame na sv. omšu pondelok 20.6.2016 o 19.00. Povieme si, ako sa združenie rozvíja a aké máme skúsenosti.
<<   Strany:  1.....32333435363738.....92  >>

Top