Vitajte na stránkach Farnosti - Devínska Nová Ves


   Táto stránka je určená pre ľudí, ktorých zaujíma dianie v našej farnosti a chceli by sa dozvedieť nejaké informácie práve prostredníctvom internetu.

         >>> Rozpis BOHOSLUŽIEB (rubrika kalendár).

    Kontakt na pána farára: fara.devinska@gmail.com (Andrej Kalamen)

» najbližšie udalosti
  Strany:  1

Adorácia rodín za rodiny (nové)  

31.1.2019, štvrtok

Pozývame všetky rodiny našej farnosti zapojiť sa do Štafetovej adorácie rodín za rodiny. Štafetová adorácia bude prebiehať celý rok a každá zapojená farnosť má vyhradený jeden deň, kedy prevezme štafetu. V našej farnosti bude táto adorácia 31.1.2019 v čase od 8:00 do 20:00. Rodina, ktorá sa rozhodne zapojiť, si môže vybrať konkrétnu hodinu, kedy vytrvá pred sviatostným Kristom v našom kostole. Môžete sa aj zapísať na konkrétnu hodinu na zoznam, ktorý je na nástenke. Viac informácií nájdete na webovej stránke www.adoraciarodin.sk.

1150 rokov od smrti vierozvestca Cyrila a založenia 1. diecézy na území Veľkomoravskej ríše (nové)  

31.3.2019, nedeľa

V tomto roku vás pozývame na farskú púť do Macedónska a Albánska po stopách učeníkov sv. Cyrila a Metoda, pri príležitosti 1 150 rokov od smrti sv. Cyrila a založenia 1. diecézy na území Veľkomoravskej ríše. Putovali by sme k hrobom 4 učeníkov sv. Nauma, sv. Klimenta, sv. Gorazda, sv. Angelára. Púť by sa konala prvý aprílový týždeň, od 31.3. do 5.4.2019. V nedeľu večer bude odchod autobusu a nočný prejazd autobusom do Macedónska. Ubytovaní budeme v pútnickom dome v meste Berat v Albánsku. Cena púte je 150,- eur. Prihlasovať sa môžete na farskom úrade, alebo v sakristii kostola.

Viac o putovaní k hrobom štyroch zo siedmych svätých sedmopočetníkov: sv. Nauma, sv. Klimenta, sv. Gorazda a sv. Angelára» kalendár

Viac o aktuálnych zmenách bohoslužieb sa dočítate v aktuálnych oznamoch.

  Strany:  1

Top