Vitajte na stránkach Farnosti - Devínska Nová Ves


   Táto stránka je určená pre ľudí, ktorých zaujíma dianie v našej farnosti a chceli by sa dozvedieť nejaké informácie práve prostredníctvom internetu.

         >>> Výpis z matriky: KRSTNÝ LIST - VYBAVENIE (rubrika články).

         >>> Rozpis BOHOSLUŽIEB (rubrika kalendár).

    Kontakt na pána farára: fara.devinska@gmail.com (Andrej Kalamen)

» archív oznamov
<<   Strany:  1.....63646566676869.....87  >>

Začiatok septembra

1.9.2011, štvrtok


Ako vždy pred prvým piatkom v mesiaci je časovo rozšírená možnosť prísť na sv. pokánia alebo rozhovor do spovednej miestnosti: podvečer pondelok, štvrtok a piatok, utorok ráno. Na prvý piatok zapisujeme nové úmysly na sv. omše (na september a 1 okt. týždeň) od 18.00; po omši je meditácia a poklona "za obnovu cirkvi".

Začiatok augusta

1.8.2011, pondelok


Ako vždy pred prvým piatkom v mesiaci je časovo rozšírená možnosť prísť na sv. pokánia alebo rozhovor do spovednej miestnosti: podvečer pondelok, štvrtok a piatok, utorok ráno. Na prvý piatok zapisujeme nové úmysly na sv. omše (na august a 1 sept. týždeň) od 18.00; po omši je meditácia a poklona "za obnovu cirkvi".

Tradičná chorvátska púť do Marianky sa koná 7. 8. 2011. Autobus bude pristavený v DNV o 13.00 pri kostole na Hradištnej ulici. Krížová cesta začína v Marianke asi o 14.00 h, potom bude sv. omša v kostole. Na púť prídu chorvátski veriaci aj zo susedných krajín.

Upravili sme spôsob rozdávania sv. prijímania – na podanie eucharistie čakáme spolu pred oltárom, stojíme vedľa seba, neprijímame za pochodu. Prijímajme aj symbolicky ako spoločenstvo, v pokoji, nech kňaz alebo asistent príde s eucharistiou k nám, nech je sv. prijímanie gestom bratstva a sesterstva. Ďakujem za ochotu naučiť sa nový spôsob.

Rozdávanie sv. prijímania

17.7.2011, nedeľa


Kedysi pred liturgickou reformou bolo zvykom, že sv. prijímanie sa rozdávalo po kľačiačky ľuďom, ktorí boli pripravení pred oltárom a ticho čakali, až k nim kňaz s eucharistiou pristúpi. Po reforme sa kľačadlá pozdĺž oltára (tzv. mriežky) odstránili, aby sa zdôraznila jednota ľudí okolo oltára a v lodi kostola. Sv. prijímanie sa začalo rozdávať postojačky; kňaz a asistenti stoja, ľudia idú v rade za sebou, takže prijímajú „za pochodu“. Nie je to však veľmi pekné, zvlášť keď sa podáva do úst. Vo všedné dni si dokonca niektorí veriaci dávajú prednosť, ako keby vstupovali do miestnosti, kde môže byť len jeden.
Doma prijímame jedlo v pokoji, nie počas chôdze. V dobrých rodinách sedíme spolu za jedným stolom. O to viac by to malo byť pri sv. jedle. Všimnime si, ako dávame sv. prijímanie pri oltári; miništranti sú v polkruhu a s úctou čakajú na sv. prijímanie. Podobne to môžeme robiť všetci. Keď začne sv. prijímanie, postavme sa viacerí pred oltár alebo urobme polkruh či špalier v kostole. Prijímajme ako spoločenstvo, stojme vedľa seba viacerí, nie každý sám, čakajme na sv. prijímanie v pokoji, nech kňaz alebo asistent príde ku nám. Nech sv. prijímanie nejeme úchytkom, ale sústredene, pokojne a bratsko-sestersky. Vyskúšame, ako to bude fungovať v našom kostole. Samozrejme, vždy aj podľa praktických možností (počet ľudí v priestore a pod.).

Začiatok júla 2011

1.7.2011, piatok


Príležitosť k sv. pokánia pred prvým piatkom: pondelok, streda, štvrtok, piatok podvečer pred sv. omšami.Na prvý piatok od 18.00 zapisujeme nové úmysly na sv. omše v sakristii, po omši bude meditácia a poklona za obnovu cirkvi.

Od 1. júla 2011 je podľa dohody biskupov na Slovensku záväzný dar, ktorým darca viaže cirkev na odslúženie svojho úmyslu pri sv. omši, 5 eur.

Zo zbierky počas bohoslužieb na sviatok Petra a Pavla sme poslali na cirkev v Ríme 180 Eur. Vďaka.

Rôzne

19.6.2011, nedeľa


Farská ofera z minulej nedele: 1060 €. Vďaka za darované.
Budúcu nedeľu v rámci chorvátskeho festivalu bude sv. omša v našom kostole o 10.30 v chorvátskej reči za účasti chorvátskych hostí a priateľov.
Budúcu nedeľu bude na Primaciálnom námestí v centre Bratislavy sv. omša o 10.30 k úcte Kristovho sviatostného Tela; potom pôjde procesia cez mesto a na záver bude požehnanie mestu z hradného kopca.

Hodový koncert

12.6.2011, nedeľa


[obrázok - 2011 Hodový koncert]

Burza šatstva

11.6.2011, sobota


V sobotu 11. 6. 2011 sa vo Farskom centre (Istrijská 4) v čase: 14.00 – 18.00 opäť koná tzv. Burza šatstva. Možno priniesť na darovanie obnosené (ale hodnotné a čisté) šatstvo, prípadne si prísť aj niečo vybrať.

Začiatok júna

1.6.2011, streda


Príležitosť k sv. pokánia je pondelok, štvrtok a piatok podvečer, utorok ráno.
Na prvý piatok od 18.00 zapisujeme nové úmysly na sv. omše v sakristii, po sv. omši je tradičná meditácia a poklona za obnovu cirkvi (inšpirácia sv. Františkom z Assisi).
V stredu 1. júna (MDD) o 18.00 v našom kostole pozýva ZUŠ v DNV na koncert: "Učitelia hrajú deťom."

Po prvom sv. prijímaní

29.5.2011, nedeľa


Veľká vďaka patrí všetkým, ktorí pripravovali naše deti a pripravili aj samotnú slávnosť: Učiteľom, učiteľkám NV, katechétke pani S. Jurčákovej, našim kostolníčkam, hudobníkom a spevákom, ženám, čo upratujú a vyzdobujú kostol, rodičom, ktorí sa zapojili do prípravy...
Rodiny detí venovali na výzdobu a na kostol asi 320 €. Vďaka!
Oficiálne fotografie na objednanie budú k dispozícii v nedeľu 12. júna.

Príprava na slávnosti prvého sv. prijímania

23.5.2011, pondelok


Pokračuje možnosť pristúpiť k sv. pokánia - spovedi. Deti podľa dohodnutého programu, tiež môžu prísť príbuzní. Zvlášť v pondelok, utorok a štvrtok podvečer.
Nácvik detí na slávnosť je v piatok v kostole. Prvá skupina o 16.30, druhá o 17.00.
Slávnosti Prvého sv. prijímania sú v nedeľu 29. mája: O 8.00 (menšia skupina) a o 10.30 (väčšia).
<<   Strany:  1.....63646566676869.....87  >>

Top