Vitajte na stránkach Farnosti - Devínska Nová Ves


   Táto stránka je určená pre ľudí, ktorých zaujíma dianie v našej farnosti a chceli by sa dozvedieť nejaké informácie práve prostredníctvom internetu.

         >>> Výpis z matriky: KRSTNÝ LIST - VYBAVENIE (rubrika články).

         >>> Rozpis BOHOSLUŽIEB (rubrika kalendár).

    Kontakt na pána farára: fara.devinska@gmail.com (Andrej Kalamen)

» archív oznamov
<<   Strany:  1.....65666768697071.....93  >>

Fašiangové stretnutie

11.2.2012, sobota


Pozývame na "Fašiangové stretnutie farníkov" – dňa 11. 2. (sobota) v F centre na Istrijskej č. 4 v čase 18.00 – 22.00.
Občerstvenie: svojpomocne z vlastných zásob a v ochote podeliť sa s ostatnými.
Ide o neformálne stretnutie so známymi a menej známymi, ktorých poznáme z videnia a chceme si nájsť čas na rozhovor.
Zodpovedná osoba: Ing. Peter Rajkovič (peter.rajkovic@gmail.com)

Začiatok februára 2012

29.1.2012, nedeľa


Príležitosť k sv. spovedi pred prvým piatkom mesiaca februára: pondelok, štvrtok, piatok večer, utorok ráno. Vždy asi 45 minút pred sv. omšou.

Na "prvý piatok" od 17.00 zapisujeme nové úmysly na sv. omše v sakristii; po omši o 18.45 meditácia a poklona za obnovu cirkvi.

Vo štvrtok 2. 2. slávime sviatok Obetovania Pána (Hromnice) aj posvätením sviec – "hromničiek" na začiatku sv. omše. Pri vhodnom počasí bude požehnanie sviec pred kostolom.

Detské katechézy - foto

16.1.2012, pondelok


Pár fotografií z detských katechéz si môžte pozrieť v našej fotogalérii.

Burza šatstva

14.1.2012, sobota


Burza šatstva sa opäť koná v sobotu 14. jan. 2012 v F centre od 14.00 do 18.00. Prosíme, aby šatstvo na darovanie bolo prinesené čisté a hodnotné; tiež je hneď možnosť prísť a niečo si vybrať. Ostatné prevzaté šatstvo darujeme ďalej chudobnejším ľuďom.

Požehnanie domov

6.1.2012, piatok


Na sviatok Zjavenia Pána (Troch kráľov) je peknou tradíciou požehnanie vody v kostoloch a požehnanie našich príbytkov. Požehnaná (svätená) voda pripomína kresťanom krst, vieru podľa Ježiša Krista, snahu žiť na jeho spôsob. Z kostolov si možno vziať požehnanú vodu a kriedu domov a spolu s blízkymi si požehnať svoje príbytky.

Text modlitby a postup pri požehnaní našich bytov a domov nájdeme (aj s verziou pre tlač) --> TU.

Trojkráľový koncert

6.1.2012, piatok


[obrázok - Koncert Trojkralovy 2012]

Začiatok nového roka

1.1.2012, nedeľa


Vďaka za finančné dary počas vianočných sviatkov: Na farnosť – 1 820 €, farská ofera – 1 480 €. Mohli sme už splatiť aj náš podiel 2 tisíc eur na školu v Guatemale. Vďaka!

Možnosť sv. spovede je pondelok (2.1.) ráno, potom štvrtok a piatok večer; nové úmysly na sv. omše zapisujeme vo štvrtok a piatok od 17.00 v sakristii.

V piatok na slávnosť Zjavenia Pána pred sv. omšami požehnávame vodu. Večer 6.1. o 19.00 pozývame na slávnostný „Trojkráľový koncert" v našom kostole.

Štatistika za rok 2011

31.12.2011, sobota


Liturgický život a evanjelizácia
Krsty – 161
Sobáše – 33 (v 23 prípadoch bol aspoň jeden zo snúbencov z DNV)
Pohreby – 43
Prvé sv. prijímanie – asi 60
Náboženská výchova na školách v r. 2011/12 – asi 38-40% zo všetkých žiakov.
Katechéti – 4

Hospodárenie a majetok
Hotovosť v Slov. sporiteľni: Farský bežný účet – 2 240 €
Cintorínsky účet – 28 531 €
Pozemky – stavebné parcely na Eisnerovej ulici pri OD Jednota; lúky pod Dev. Kobylou, pozemok v Dev. jazere a pozemok za traťou na poliach pri ceste do Dúbravky. Budovy – kostol, F centrum, farský dom, budova na cintoríne.

Príjmy:
•zbierky a dary: 43 500 €
•príjmy z nájomného (Jednota): 20 400 €
•príspevok z MČ DNV: 1 600 €

Hlavné výdavky:
•daň z nehnuteľností a z príjmov: 5 630 €
•prevádzka, energie: 13 301 €
•prevádzka (kancelária, bežná starosť o budovy fary a farského centra): 21 517 €
•Podporný fond pre ABÚ Bratislava: 1 234 €
•Vrátené pôžičky: 26 000 € (zostáva 98 976 €)

Povinné zbierky na podporu iných cirkevných organizácií
•(Charita, seminár, misie atď.): 4 800 €. Zbierka na školu v Guatemale: 2 000 €.

Uskutočnené a neuskutočnené plány
•Vykonali sme menšie práce v F centre (zvlášť kanalizačné siete a rozvody vody na dvore)
•Naše pozemky, ak nerátame pár eur od nájomcov polí, zatiaľ neprinášajú žiaden zisk. Po odstúpení investora od zmluvy (o budúcej zmluve), ktorý chcel stavať na našich pozemkoch nové námestie v DNV, nemá naša farnosť v blízkom výhľade žiadne väčšie finančné zdroje, z ktorých by sme mohli dokončiť úpravy v F centre a vybudovať väčší priestor na bohoslužby.
•Vhodné by bolo opraviť vežu kostola
•Cintorín – väčšie čiastky z cintorínskeho účtu sa minuli pri vytvorení priestorov na uloženie urien. Financie z tohto účtu možno použiť len na výdavky spojené s cintorínom. Pripravujeme úpravu chodníkov na cintoríne.

Fotografie z akcie Začíname spolu Advent 2011

22.12.2011, štvrtok


Fotografie z akcie Začíname spolu Advent 2011 si môžte pozriet vo fotogalérii.

Vianoce

22.12.2011, štvrtok


Betlehemské svetlo skauti prinesú do nášho kostola vo štvrtok 22.12. večer; radi svetielko prinesú aj osobne tým, ktorí si nahlásia adresu (u pani kostolníčky), a to piatok od 10.00 do 12.00.

Polnočnú vianočnú sv. omšu slávime v našom kostole o 23.00.

Na Vianoce (nedeľa 25.12.) máme po sv. omšiach tzv. farskú oferu (zbierka pre kňaza, organistov a kostolníčky). Vďaka!
<<   Strany:  1.....65666768697071.....93  >>

Top