Vitajte na stránkach Farnosti - Devínska Nová Ves


   Táto stránka je určená pre ľudí, ktorých zaujíma dianie v našej farnosti a chceli by sa dozvedieť nejaké informácie práve prostredníctvom internetu.

         >>> Výpis z matriky: KRSTNÝ LIST - VYBAVENIE (rubrika články).

         >>> Rozpis BOHOSLUŽIEB (rubrika kalendár).

    Kontakt na pána farára: fara.devinska@gmail.com (Andrej Kalamen)

» archív oznamov
<<   Strany:  1.....64656667686970.....86  >>

Sv. pokánia

10.4.2011, nedeľa


Príležitosť k sv. pokánia pred Veľkou nocou – v sobotu popoludní asi od 15.00 spovedajú viacerí kňazi v Lamači;
V Dev. N. Vsi v nedeľu 10.4. od rána do obeda spovedá P. Anton Srholec; popoludní od 14.30 asi 6 kňazov v kostole a F centre.

Program v F centre

7.4.2011, štvrtok


Prednáška a premietanie v F  centre – Pozývame vo štvrtok 7.4. o 20.00. Téma: Putovanie do Santiago de Compostela.

[obrázok - 2010 Santiago]

Stretnutie s rodičmi

4.4.2011, pondelok


V pondelok 4.4.2011 pozývame na stretnutie rodičov detí, ktoré sa tento šk. rok pripravujú na Prvé sv. prijímanie – v kostole o 19.30. Pôjde najmä o organizačné otázky.

Začiatok apríla

1.4.2011, piatok


Pred prvým piatkom je príležitosť k sv. pokánia pondelok, štvrtok a piatok večer pred sv. omšami a utorok ráno. V piatok zapisujeme nové úmysly na sv. omše od 18.00 v sakristii (vždy len na 1 mesiac dopredu); po sv. omši nebude tentoraz meditácia a poklona "za obnovu cirkvi", keďže pred omšou je pobožnosť Krížovej cesty.

SDM

3.3.2011, štvrtok


V našej farnosti sa už tradične koná podujatie SDM teda Svetový deň modlitieb. Podujatie pripravujú kresťanské ženy z viacerých cirkví. Oficiálny deň je vždy prvý piatok v marci, ale aby sa naši ľudia mohli zúčastniť podujatia v centre Bratislavy, konávame v Dev. N. Vsi toto podujatie už o deň skôr, tentoraz je to štvrtok 3. marca o 18.45.
Tému tohoročného SDM pripravili kresťanské ženy z Čile. Na programe je premietanie o krajine, bohoslužba slova, príhovor ev. a. v. pani farárky z BA-Dúbravky, finančná zbierka (určená pre pôvodných obyvateľov Čile), záverečné pohostenie (prosíme niečo priniesť).

Po akcii:
Ďakujeme všetkým, čo pripravili vo štvrtok program a pohostenie; zbierka pri tomto podujatí pre pôvodných obyvateľov Čile - Indiánov z chudobných oblastí priniesla: 490 €. Vďaka!

Začiatok marca 2011

1.3.2011, utorok


Príležitosť k sv. pokánia pred prvým piatkom v marci – pondelok, štvrtok, piatok večer, utorok ráno.
Na prvý piatok od 17.00 zapisujeme v sakristii nové úmysly na sv. omše. Po sv. omši o 18.45 je meditácia a poklona za obnovu cirkvi.

Stretnutie s rodičmi

7.2.2011, pondelok


Pozývame rodičov (zástupcov) detí, ktoré sa pripravujú na Prvé sv. prijímanie, na stretnutie, ktoré sa uskutoční v pondelok 7.2.2011 o 19.00 v F centre, Istrijská č. 4.
Stretnutie je určené tým, ktorí chcú viac porozumieť príprave svojich detí, aby ich mohli lepšie sprevádzať v príprave na sviatosti a v živote z kresťanskej viery.

Začiatok februára 2011

1.2.2011, utorok


V stredu 2.2. na sviatok Obetovania Pána (ľudovo nazývané: Hromnice) si prinesme na sv. omšu sviece na požehnanie. Svieca nám pripomína Ježiša ako Svetlo sveta; pri svetle požehnanej sviece - hromničky sa kresťania vždy modlievali za odvrátenie nešťastia a za ochotu pomáhať v núdzi.

Pred prvým piatkom je možnosť pristúpiť k sv. pokánia - v pondelok, stredu, štvrtok, piatok podvečer. V piatok zapisujeme nové úmysly na sv. omše od 17.00 v sakristii. Po sv. omši v piatok je tradičná meditácia a poklona za obnovu katolíckej cirkvi.

Hrobové miesta

17.1.2011, pondelok


Keďže je už veľa nájomných zmlúv ku hrobovým miestam na našom miestnom cintoríne v poriadku – nebude správca cintorína na MÚ v DNV musieť úradovať tak často ako doteraz.

Odteraz stránkové dni na MÚ DNV ohľadom uzatvárania nájomných zmlúv k hrobovým miestam:
14.2., 7.3., 4.4., 2.5. - vždy v čase 9.00-17.00. Bližšie informácie a kontakty sú na cintorínskych tabuliach a na Miestnom úrade.

Rodičia a deti

16.1.2011, nedeľa


Pokračujú po prázdninách opäť besiedky - stretnutia v F centre pre rodičov (19.1.) a pre deti (26.1.).

Zaujímavá ponuka pre rodičov - Kurz - Efektívne rodičovstvo

V čase od 22.1. do 5.3.2011, každú druhú sobotu (22.1., 5.2., 19.2., 5.3. 2011) od 8,30 do 13,00 hodiny sa v priestoroch bratislavského pastoračného centra Quo Vadis uskutočnia celkovo štyri stretnutia kurzu „Efektívne rodičovstvo krok za krokom“. Kurz je určený pre rodičov (jednotlivcov alebo manželské páry), ktorí majú deti vo veku od 0-18 rokov. V rámci kurzu budú preberané základné princípy pozitívnej výchovy a ich aplikácie do praktického rodinného života. Program je vedený zážitkovo, rodičia sa na ňom aktívne podieľajú, dostávajú pracovné listy a námety pre domáce precvičovanie. Záujemcovia o kurz sa môžu prihlásiť na e-mail adrese: info@efektivne-rodicovstvo.sk alebo telefonicky 0903/159 488. Prosím uviesť meno, adresu, počet a vek detí, e-mail a telefón. Podrobnejšie informácie o Efektívnom rodičovstve nájdete na:
www.efektivne-rodicovstvo.sk

Organizácia nedeľných Detských katechéz:

V októbri 2010 sme začali pripravovať detské katechézy. Naši animátori každú nedeľu pripravujú pre deti vo vedľajšom „Domčeku“ program pre deti v predškolskom veku. Animátori robia túto službu nezištne, bez akéhokoľvek nároku na odmenu. Aby detské katechézy mohli fungovať, bolo potrebné zabezpečiť základné zariadenie a materiály. Kúpili sme 20 malých detských stoličiek a 5 malých detských stolov a rôzny materiál pre deti, ktorý sa používa na katechézach. Zatiaľ tieto náklady, vo výške asi € 300 znášajú 3 rodiny. V najbližšej dobe plánujeme zakúpiť ešte prenosný systém na kúrenie, aby katechézy mohli fungovať aj v zimných mesiacoch – v cene cca € 200. Sú to všetko jednorazové náklady, očakávame, že pravidelné náklady spojené s detskými katechézami budú už len minimálne (cca € 20 mesačne). Farnosť nemá iné peniaze, ako tie, ktoré si vyzbierame. Preto prosíme o príspevok na pokrytie týchto počiatočných nákladov – hlavne rodičov detí. Najlepšie, ak sa rodiny vyzbierajú medzi sebou v niektorú nedeľu po sv. omši.

Doterajšie náklady:

október 2010 Farebné papiere 9.9 Eur
október 2010 Farebné papiere 11 Eur
október 2010 Štetce, farbičky 6.26 Eur
október 2010 Fixky 1.98 Eur
október 2010 Výkresy 2.29 Eur
október 2010 Rôzne farbičky, fixky, lepidlá... 28.73 Eur
november 2010 Vata 1.32 Eur
október 2010 20 detských stoličiek 160 Eur
október 2010 5 detských stolov 69.95 Eur

SPOLU 291.43 Eur
<<   Strany:  1.....64656667686970.....86  >>

Top