Vitajte na stránkach Farnosti - Devínska Nová Ves


   Táto stránka je určená pre ľudí, ktorých zaujíma dianie v našej farnosti a chceli by sa dozvedieť nejaké informácie práve prostredníctvom internetu.

         >>> Rozpis BOHOSLUŽIEB (rubrika kalendár).

    Kontakt na pána farára: fara.devinska@gmail.com (Andrej Kalamen)

» archív oznamov
<<   Strany:  1.....22232425262728.....86  >>

Púť Fatima

16.1.2017, pondelok


Od 22. do 29. marca Vás srdečne pozývame na púť do Fatimy (bližší program je na nástenke a stránke farnosti). Tí, ktorí máte záujem, je potrebné prihlásiť sa najneskôr do 28. januára, lebo do 29. januára treba objednať letenky. Je potrebné nahlásiť meno, priezvisko, adresu trvalého bydliska, rodné číslo, alebo dátum narodenia, a číslo cestovného dokladu, na ktorý budete cestovať (občiansky preukaz alebo pas). Tí, ktorí sa chcú poistiť, treba nahlásiť aj záujem o poistenie. Vo februári sa bude platiť záloha 200 eur, v marci pred odchodom zvyšných 255 eur a poistení 271 eur. Servisné a iné poplatky sa budú platiť priamo sprievodcovi.

Požehnanie príbytkov

6.1.2017, piatok


Na sviatok Zjavenia Pána (Troch kráľov) je peknou tradíciou požehnanie vody v kostoloch a požehnanie našich príbytkov. Požehnaná (svätená) voda pripomína kresťanom krst, vieru podľa Ježiša Krista, snahu žiť na jeho spôsob. Z kostolov si možno vziať požehnanú vodu a kriedu domov a spolu s blízkymi si požehnať svoje príbytky.

Text modlitby a postup pri požehnaní našich bytov a domov (aj s verziou pre tlač).

Púť do Fatimy

26.12.2016, pondelok


Pozývame na púť z našej farnosti do Fatimy. Viac info v článkoch, rubrika info.

Advent II.

23.12.2016, piatok


Na Štedrý deň, 24.12.2016, bude v našej farnosti sv. omša o 16.00 pre rodiny s deťmi a starších, a potom v noci, ako býva zvykom, o 23.00.

Všetkých Vás srdečne pozývame budúcu nedeľu 25.12.2016 o 16.00 na jasličkovú pobožnosť do nášho kostola, ktorú si pre nás pripravili deti s rodičmi z našej farnosti. Počas pobožnosti bude možnosť prispieť na Dobrú novinu.

Na projekt podpory školy v Guatemale sme vyzbierali 1655,- eur. Tento týždeň sme odoslali 2000,- eur, ku ktorým sme sa ako farnosť zaviazali. Tí, ktorí chcú ešte podporiť tento projekt, môžu tak urobiť či už v sakristii, alebo na fare. Vďaka za Vašu ochotu.

V piatok 23.12.2016 by mali do našej farnosti priniesť betlehemské svetlo. Potom si ho môžete zobrať z kostola.

Advent

11.12.2016, nedeľa


- Chcel by som poďakovať všetkým, ktorí pripravili pre nás minulú nedeľu krásne otvorenie, začiatok adventu. Zároveň aj všetkým Vám, ktorí ste prijali pozvanie a tiež sa podelili s druhými. Veľká vďaka a Pán Boh zaplať. V rámci tohto podujatia sme vybrali na školu v Guatemale 1250,- eur, naša farnosť sa zaviazala prispieť sumou 2000,- eur.
- Budúcu nedeľu, 11.12.2016, prídu do našej farnosti viacerí kňazi z okolitých farností, aby nám sprostredkovali Božie milosrdenstvo a odpustenie. Spovedať sa bude od 14.30 v kostole a v F centre. Spovedať budeme aj doobeda počas sv. omší, taktiež v 4. adventnú nedeľu, zároveň je možnosť pristúpiť k sviatosti zmierenia počas týždňa pred každou sv. omšou.
- V predvianočnom čase by sme radi sprostredkovali Božie milosrdenstvo aj našim starším a chorým prostredníctvom sviatosti zmierenia a Eucharistie, pomazania chorých. Ich mená, presné adresy a telefonický kontakt môžete zahlasovať v sakristii.
- Jesenná zbierka na charitu v našej farnosti bola 1115,58 eur. Vďaka za Vašu ochotu deliť sa.

Taizé stretnutie

10.12.2016, sobota


Milí priatelia, srdečne Vás pozývame na modlitebné stretnutie so spevmi z Taizé, ktoré sa uskutoční v sobotu 10.decembra 2016 o 17:30 v našom kostole. Pozývame všetkých, ktorí sa chcú v čase adventu stíšiť a zastaviť. Tešíme sa na spoločne prežitý čas.

Prvý piatok

2.12.2016, piatok


Nasledujúci týždeň je prvopiatkový. Budú sa zapisovať úmysly sv. omší na mesiac december. Pred každou sv. omšou budeme spovedať, v štvrtok a piatok hodinu pred sv. omšou.

Rorátne sv. omše

29.11.2016, utorok


V čase adventu do 17. 12. je možné sláviť zavčas ráno sv. omše ku spomienke Panny Márie. V našej farnosti by sme mávali rorátne sv. omše v utorky o 6.30. Tieto sv. omše sa obyčajne slávia pri svetle sviec, bez rozsvietených reflektorov, čím symbolizujú aj príchod skutočného svetla na svet. Všetkých Vás srdečne na tieto sv. omše pozývame.

Sv. omša v chorvátskom jazyku

27.11.2016, nedeľa


Budúce nedeľu 27.11.2016 bude sv. omša o 11.00 v chorvátskom jazyku a sprevádzať svojím spevom ju bude zbor zo Záhrebu.

Advent

27.11.2016, nedeľa


Na budúcu nedeľu je prvá adventná nedeľa. Je jesenná zbierka na charitu. Vďaka za Vašu ochotu podeliť sa. Pri sv. omšiach budeme svätiť adventné vence, či sviečky na adventné vence.
<<   Strany:  1.....22232425262728.....86  >>

Top