Vitajte na stránkach Farnosti - Devínska Nová Ves


   Táto stránka je určená pre ľudí, ktorých zaujíma dianie v našej farnosti a chceli by sa dozvedieť nejaké informácie práve prostredníctvom internetu.

         >>> Rozpis BOHOSLUŽIEB (rubrika kalendár).

   Ak máte nápady, pripomienky a vylepšenia ohľadne web-stránky alebo chcete prispieť nejakým článkom, fotkami alebo niečim iným, môžte nám napísať na adresu farnost.devinska@gmail.com (správca web-stránky).
    Ak máte dotazy priamo na pána farára, píšte na faradevinska@gmail.com (Andrej Kalamen).

» archív oznamov
<<   Strany:  1.....36373839404142.....79  >>

Požehnanie domov

6.1.2014, pondelok


Na sviatok Zjavenia Pána (Troch kráľov) je peknou tradíciou požehnanie vody v kostoloch a požehnanie našich príbytkov. Požehnaná (svätená) voda pripomína kresťanom krst, vieru podľa Ježiša Krista, snahu žiť na jeho spôsob. Z kostolov si možno vziať požehnanú vodu a kriedu domov a spolu s blízkymi si požehnať svoje príbytky.

Text modlitby a postup pri požehnaní našich bytov a domov
nájdeme (aj s verziou pre tlač) --> TU.

Koncert Trojkráľový

6.1.2014, pondelok


[obrázok - Koncert Trojkráľový]

Štatistika za rok 2013

1.1.2014, streda


Liturgický život a evanjelizácia

Krsty – 140
Sobáše – 46 (v 23 prípadoch bol aspoň jeden zo snúbencov z DNV)
Pohreby – 50
Prvé sv. prijímanie – asi 60
Na sv. birmovania sa pripravuje v 4 skupinách asi 50 kandidátov.
Náboženská výchova na školách v r. 2012/13 – asi 35% zo všetkých žiakov.
Učiteľky NV – 4; viacerí rodičia a katechéti pripravujú detské katechézy.

Hospodárenie a majetok

Hotovosť v Slov. sporiteľni:
Farský bežný účet – 8 200 €
Cintorínsky účet – 22 000 € (financie z tohto účtu možno použiť len na výdavky spojené s cintorínom)
Pozemky – parcely na Eisnerovej ulici pri OD Terno - Jednota; lúka pod Dev. Kobylou, menší pozemok v Dev. jazere a pozemok na poliach pri ceste do Dúbravky.
Budovy – kostol, F centrum, fara, dom rozlúčky. Za pozemok – parkovisko pri OD platí Jednota nájomné, z ostatných sú len drobné príjmy.
Naša MČ DNV má záujem o odkúpenie jedného nášho pozemku (za cintorínom) za účelom výstavby námestia a parkovania.

Príjmy:
•zbierky a dary: 60 620 €
•príjmy z nájomného (Jednota): 21 961 €
•ostatné príjmy: 5 780 €

Hlavné výdavky:
•daň z nehnuteľností a z príjmov: 7 960 €
•energie: 13 166 €
•prevádzka (kancelária, bežná starosť o budovy fary a farského centra): 15 438 €
•podporný fond pre ABÚ Bratislava: 1 222 €
•vrátené pôžičky: 20 000 € (zostáva 58 976 €)
•oprava kostolnej veže: 18 880 €
•ostatné (napr. na F centrum, kniha o farnosti): 5 524 €

Zbierky na podporu iných organizácií:
•(charita, seminár, misie, kat. masmédiá, sv. Martin, Boží hrob, sv. Peter): 5 168 €. Zbierka na školu v Guatemale: 2 000 €.

Práce a plány
Vykonali sme práce: oprava kostolnej veže, oprava sochy Sedembolestnej, menšie opravy na fare, nové zariadenie (nábytok) v F centre, nové stanovištia na kontajnery na cintoríne, kríž z cintorína je na odbornej rekonštrukcii, výdavky na oslavu jubilea farnosti.
Pripravujeme rozšírenie kostola (návrh je na webe), náter kostola zvonka, na cintoríne nový chodník.

Začiatok januára 2014

1.1.2014, streda


Vďaka za finančné dary počas vianočných sviatkov. Na farnosť: 1600 €. Farská ofera: 1350 €.

Na Silvestra je o 16.30 ďakovná pobožnosť, o 18.00 sv. omša. Na Nový rok sú sv. omše ako v nedeľu.

Na prvý piatok 3.1. zapisujeme nové úmysly na sv. omše od 17.00 v sakristii; po sv. omši v piatok bude meditácia a poklona za obnovu cirkvi.

Možnosť prísť k sv. pokánia je štvrtok ráno a piatok večer. Ale aj vždy na požiadanie, keď kňaz nemá iné povinnosti.

Dotazník k biskupskej synode o rodine

25.12.2013, streda


Prípravný výbor biskupskej synody vo Vatikáne zaslal miestnym cirkvám vo svete dotazník, aby sa lepšie zistila situácia ohľadom rodín a spôsobov partnerského života v súčasnosti a cirkev mohla nájsť lepšie odpovede na súčasné problémy. Slovenskí biskupi zaslali tento dotazník kňazom svojich diecéz. Odpovedať máme do konca roka 2013.

Prosíme členov našej farnosti, ak majú záujem, aby si dokumenty pozreli a prípadne navrhli, ako budeme odpovedať za našu farnosť. Dotazník a sprievodné úradné dokumenty nájdeme --> TU.

Vianoce

23.12.2013, pondelok


Betlehemské svetlo prinesú skauti v nedeľu 22.12. na sv. omšu o 10.30. Svetlo uchováme v kostole do 25.12. Možno prísť do kostola a vziať si domov.

V stredu na sviatok Narodenia Pána po sv. omšiach je aj farská ofera (finančný dar pre kňaza, organistov, kostolníčky). Vďaka všetkým darcom!

Zbierka - Guatemala

22.12.2013, nedeľa


V nedeľu 22.12. sa nám podarilo uzavrieť zbierku na podporu školy pre indiánske deti v Guatemale, vyzbierali sme už náš podiel: 2000 € (4000 € dáva farnosť Wien Hietzing). Veľká vďaka všetkým darcom! Ako náhle dostaneme nové správy z Viedne o vývoji projektu školy v Guatemale, budeme informovať.

Sviatosti pred Vianocami

22.12.2013, nedeľa


Sv. pokánia pred Vianocami – v nedeľu 15.12. dopoludnia bude spovedať jeden kňaz (dominikán) v kostole, popoludní od 14.30 viacerí kňazi budú spovedať v kostole a vo Farskom centre; vo všedných dňoch len miestny kňaz podľa možností pred a po sv. omšiach.

Kto prosí, aby sme ho navštívili doma: zvlášť naši starší a chorí – prosíme nahlásiť presnú adresu a telefónny kontakt.

V sobotu 21.12. od 9.00 spovedajú viacerí kňazi v kostole v Záhorskej Bystrici; v nedeľu 22.12. od 14.00 v kostole v Stupave.

Fotky z Adventu

11.12.2013, streda


Pridali sme fotografie z akcie Začíname spolu Advent. Môžte si ich pozrieť v našej fotogalérii.

Projekt rozšírenia kostola v Dev. N. Vsi

11.12.2013, streda


Pripravujeme projekt rozšírenia kostola v našej farnosti. Plány sú zavesené v F centre a čiastočne na nástenke v kostole. Možno sa k nim vyjadriť a pozrieť si ich aj --> TU.
<<   Strany:  1.....36373839404142.....79  >>