Vitajte na stránkach Farnosti - Devínska Nová Ves


   Táto stránka je určená pre ľudí, ktorých zaujíma dianie v našej farnosti a chceli by sa dozvedieť nejaké informácie práve prostredníctvom internetu.

         >>> Rozpis BOHOSLUŽIEB (rubrika kalendár).

    Kontakt na pána farára: fara.devinska@gmail.com (Andrej Kalamen)

» archív oznamov
<<   Strany:  1.....37383940414243.....85  >>

Požehnanie príbytkov

6.1.2015, utorok


Na sviatok Zjavenia Pána (Troch kráľov) je peknou tradíciou požehnanie vody v kostoloch a požehnanie našich príbytkov. Požehnaná (svätená) voda pripomína kresťanom krst, vieru podľa Ježiša Krista, snahu žiť na jeho spôsob. Z kostolov si možno vziať požehnanú vodu a kriedu domov a spolu s blízkymi si požehnať svoje príbytky.

Text modlitby a postup pri požehnaní našich bytov a domov
nájdeme (aj s verziou pre tlač) --> TU.

Začiatok januára

1.1.2015, štvrtok


Vďaka za dary pre projekt škôlky v Guatemale. Okrem ročného príspevku 2 tisíc eur sme predali aj ozdoby za 600 €, ktoré idú na stravovanie detí.

Vďaka za finančné dary počas sviatkov – pre farnosť: 1800 €; farská ofera: 1500 €.

Na prvý piatok zapisujeme nové úmysly na sv. omše od 17.00; po omši v piatok pozývame na meditáciu a poklonu za obnovu cirkvi.

Štatistika za rok 2014

31.12.2014, streda


Liturgický život a evanjelizácia

Krsty – 131
Sobáše – 25 (v 20 prípadoch bol aspoň jeden zo snúbencov z DNV)
Pohreby – 33
Prvé sv. prijímanie – asi 60
Sv. birmovania – asi 40
Náboženská výchova na školách v r. 2013/14 – asi 34% zo všetkých žiakov.
Učiteľky NV – 3; kaplán učí na SOŠ; viacerí rodičia a katechéti pripravujú detské katechézy.

Hospodárenie a majetok

Hotovosť v Slov. sporiteľni:
Farský bežný účet – 16 724,80 €
Zvláštny účet (financie za predaj pozemku): 544 480 €
Cintorínsky účet – 6 707,32 000 € (financie z tohto účtu možno použiť len na výdavky spojené s cintorínom)
Pozemky – pozemok na Eisnerovej ulici oproti OD Terno, lúka pod Dev. Kobylou, menší pozemok v Dev. jazere a pozemok na poliach pri ceste do Dúbravky.
Budovy – kostol, F centrum, fara, dom rozlúčky. Za pozemok – parkovisko pri OD platí Jednota nájomné, v F centre sú menšie príjmy za občasný prenájom.

Príjmy:
•zbierky a dary: 37 165 €
•za predaj pozemku: 648 281 €
•príjmy z nájomného (Jednota): 22 258,84 €
•ostatné príjmy: 6 598,24 €

Hlavné výdavky:
•daň z nehnuteľností a z príjmov: 6 271,18 €
•energie: 8 688,88 €
•prevádzka (kancelária, bežná starosť o budovy): 11 736,26 €
•podporný fond pre ABÚ Bratislava: 1 259 € + 64 828 € (10% z predaja pozemku)
•vrátené pôžičky: 58 976 €
•ostatné opravy (v F centre, kostole): 7 965,09 €

Zbierky na podporu iných organizácií:
•(charita, seminár, misie, kat. masmédiá, sv. Martin, Boží hrob, sv. Peter): 5 210 €. Zbierka na školu v Guatemale: 2 000 €.

Práce a plány

Predali sme pozemok medzi cintorínom a OD Terno za 648 281 €; z tejto sumy sme vrátili pôžičku a ABÚ sme dali 10% zo zisku za predaj na chudobnejšie farnosti. Ostatné peniaze z predaja sú na osobitnom účte. Dali sme odborne opraviť sochy Sedembolestnej P. Márie a sochy sv. Jána Nepomuckého, menšie opravy boli v F centre, urobili sme chodník na cintoríne (od brány po hlavný kríž) a rekonštruovali sme hlavný kríž na cintoríne.

Tento rok sme dúfali, že bude hotová prístavba pri kostole, že už budú nové toalety v Dome rozlúčky, ako aj nová sakristia. Tiež sme chceli vymaľovať kostol zvonka. Predajom pozemku sme na to zabezpečili dostatočné finančné prostriedky. Tieto financie nám ABÚ nariadil držať na osobitnom účte a nepoužiť ich bez dovolenia. V máji nám ABÚ nepovolil realizáciu projektu medzi kostolom a Domom rozlúčky. Ako náhradu za nerozšírenie kostola nám odporučil zvýšiť počet bohoslužieb a dal nám ďalšieho kňaza do farnosti.

Od mája som s p. arcibiskupom mal rokovania niekoľkokrát, opakovane som vysvetľoval, že náš kostol je na ideálnom mieste v strede medzi starou obcou a sídliskom, je však malý, preto potrebujeme rozšíriť jeho kapacitu, plus vytvoriť obslužné priestory. Kvôli tomu sme kedysi kúpili aj Dom rozlúčky od mesta, aby sme na kostolnom kopci lepšie využili priestory. Ďalšie omše nevyriešia naše potreby. Prípadný nový kostol bude raz stáť inde, pravdepodobne za železničnou traťou, kde sa pripravuje nová výstavba a kde má naša farnosť aj pozemok. Zo starej časti dnešnej obce a zo sídliska do toho možného nového kostola však ľudia nebudú chodiť, ak nemáme dnešný farský kostol držať len ako múzeum.

Riešenie, ktoré sme navrhli, neruší pamiatkovo chránený kostol a dá sa technicky ešte vylepšiť. V januári sa opätovne pokúsime náš projekt presadiť, ako aj dostavbu v F centre.

Na cintoríne plánujeme dokončiť hlavný chodník a opraviť (posunúť) múr pri hlavnej bráne.

Vianočný koncert

28.12.2014, nedeľa


[obrázok - vianočný koncert]

Slávnostný vianočný koncert v našom kostole v nedeľu 28.12.2014 o 19.00.
Radi pozývame! Viac na plagátiku.Jasličková pobožnosť

25.12.2014, štvrtok


Pozývame Vás na jasličkovú pobožnosť, 25.12. o 16:00 v kostole. Program je pripravený rodinami z farnosti, pre deti i dospelých. Bude aj drobné občerstvenie.

Guatemala - nové správy

23.12.2014, utorok


Z Guatemaly sme obdržali dve nové správy. Prečítať si ich a pozrieť si nové fotografie, ktoré nám zaslali, môžete v rubrike Projekty-->Guatemala.

Pred Vianocami 2014

22.12.2014, pondelok


Príležitosť k sv. pokánia – pondelok 22.12. a utorok 23.12. pred a po sv. omšiach.

Betlehemské svetlo prinesú skauti v utorok 23.12. na sv. omšu o 18.00. Svetlo uchováme v kostole do 25.12. večer. Možno prísť do kostola a vziať si domov.

Vo štvrtok na sviatok Narodenia Krista Pána je po sv. omšiach farská ofera (delí sa pre kňazov, organistov, kostolníčky). Vďaka všetkým darcom!

F centrum v advente III.

21.12.2014, nedeľa


V nedeľu 21.12.2014 je opäť možnosť kúpiť si knihy v F centre. Prišli aj ozdoby z Guatemaly, ktoré si možno kúpiť; výnos z ich predaja pôjde na stravu pre deti, ktoré podporujeme v guatemalskej škôlke. Sľúbenú čiastku našej podpory na rok – dve tisíc €, sme už vyzbierali a odovzdali. Vďaka!

F centrum bude otvorené 21.12. dopoludnia po každej sv. omši a večer od 17.00.

Koncert v našom kostole

21.12.2014, nedeľa


[obrázok - koncert v DNV][obrázok - koncert v DNV]

Koncert v našom kostole v nedeľu 21.12.2014 o 19.00.
Radi pozývame! Viac na plagátiku.F centrum v advente II.

14.12.2014, nedeľa


V nedeľu 14.12. je ešte možnosť pozrieť si výstavu v F centre a kúpiť knihy. F centrum bude otvorené po každej sv. omši a popoludní od 15.00. Tiež je možné prispieť do zbierky na Guatemalu. Zatiaľ máme vyzbierané 1570 €. Zostáva vyzbierať 430 €. Zo zbierky na Charitu z minulej nedele sme odoslali: 610 €. Vďaka!
<<   Strany:  1.....37383940414243.....85  >>

Top