Vitajte na stránkach Farnosti - Devínska Nová Ves


   Táto stránka je určená pre ľudí, ktorých zaujíma dianie v našej farnosti a chceli by sa dozvedieť nejaké informácie práve prostredníctvom internetu.

         >>> Rozpis BOHOSLUŽIEB (rubrika kalendár).

    Kontakt na pána farára: fara.devinska@gmail.com (Andrej Kalamen)

» archív oznamov
<<   Strany:  1.....39404142434445.....84  >>

Modlitba za mier vo Sv. Zemi

8.6.2014, nedeľa


Dnes nás pápež František pozýva na spoločnú modlitbu za mier vo Sv. Zemi. Prezidenti Izraela a Palestíny, ako aj patriarcha pravoslávnej cirkvi prídu dnes večer do Vatikánu, aby sa spolu modlili. Text Františka biskupom je tu:

Ctihodný brat,

ako už viete, v nedeľu 25. mája som počas mojej apoštolskej cesty do Svätej zeme pozval prezidentov Shimona Peresa a Mahmouda Abbasa na intenzívnu modlitbu – aby sme spoločne vzývali Boha a prosili ho o dar pokoja: na tento účel som ponúkol svoj domov ako miesto stretnutia a modlitby.

Ak Boh dá, toto stretnutie sa uskutoční v nedeľu 8. júna 2014 na slávnosť Zoslania Ducha Svätého a zúčastní sa na ňom aj Jeho svätosť Bartolomej, patriarcha Konštantínopolu, s ktorým som mal to potešenie putovať do Jeruzalema.

Je mojou túžbou, aby sa do tohto stretnutia zapojili všetci veriaci, a tak sa táto modlitba k Bohu stala čím intenzívnejšou; nech Ježišova zem konečne obsiahne ten pokoj, ktorý anjeli ohlasovali pri jeho narodení.

Prosím vás preto, aby ste všetkým predsedom biskupských konferencií v krajinách vašej kompetencie odovzdali prosbu pozvať biskupov, rehoľníkov a všetkých veriacich laikov, nech sa v duchu zúčastnia na tejto modlitbe. Aj všetci muži a ženy dobrej vôle sa môžu v hĺbke svojich sŕdc s nami zjednotiť. Týmto spôsobom sa modlitba za mier, ktorá vzíde od hrobu sv. Petra, rozšíri do všetkých končín zeme. Dúfame, že sa tak naplní Pánov prísľub: „Ak budú dvaja z vás na zemi jednomyseľne prosiť o čokoľvek, dostanú to od môjho Otca, ktorý je na nebesiach.“ (Mt 18,19)

Všetkým vám srdečne žehnám.
Vo Vatikáne 5. júna 2014
František

Hodový koncert

8.6.2014, nedeľa


[obrázok - For Bratislava]


Pozývame na hodový koncert, ktorý usporiada farnosť v spolupráci so ZUŠ Dev. N. Ves.
Miesto: F centrum, záhrada; čas: nedeľa, 8. jún, 15.00 - 17.30.
Účinkuje: Orchester FOR BRATISLAVA pod vedením V. Dianišku.

Začiatok júna

1.6.2014, nedeľa


Katalógy zo slávnosti Prvého sv. prijímania (25. 5.) sú v sakristii. Možno si ich prísť pozrieť a objednať fotografie.

Možnosť ísť na sv. pokánia je zvlášť: utorok, štvrtok, piatok podvečer, stredu ráno. Na prvý piatok od 18.00 zapisujeme nové úmysly na sv. omše v sakristii; po sv. omši je meditácia a poklona za obnovu cirkvi.

Začiatok mája

1.5.2014, štvrtok


Možnosť sv. spovede: pondelok, štvrtok, piatok podvečer, utorok ráno. Na prvý piatok zapisujeme nové úmysly na sv. omše od 18.00; po sv. omši v piatok je meditácia a poklona za obnovu cirkvi.

Stretnutie s rodičmi

28.4.2014, pondelok


Ďalšie stretnutie s rodičmi detí, ktoré sa pripravujú na prvé sv. prijímanie, bude pondelok 28. 4. o 19.00 v F centre, Istrijská č. 4.

Stretnutie sa týka rodičov detí, ktoré žijú v našej farnosti a chcú ísť u nás na prvé sv. prijímanie, či už navštevujú školu v DNV alebo inde.

Veľká noc - finančné zbierky

27.4.2014, nedeľa


Vďaka za finančné dary počas veľkonočných sviatkov. Dary na farnosť: 1 800 €; farská ofera: 1 400 €; pri obraze Ježišovho hrobu (na ABÚ): 295 €.

Veľká noc

20.4.2014, nedeľa


Na Veľkú noc, v nedeľu po sv. omšiach, je farská ofera. Vďaka všetkým darcom! Dary pri obraze Ježišovho hrobu odovzdávame na Arcibiskupský úrad na spoločné ciele.

Veľká vďaka všetkým spolupracovníkom a asistentom pri liturgii v našej farnosti, tiež tým, ktorí pripravili bohoslužby, ktorí pripravili spev a hudbu, ktorí upratali a vyzdobili náš kostol na sviatky!

Cintorín

19.4.2014, sobota


Hlavný kríž na cintoríne sa v súčasnosti nachádza u sochára v rekonštrukcii. Nanovo bude osadený v máji.

Upozorňujeme, že v ostatných týždňoch sa na našom cintoríne pohybujú zlodeji. Niektorí sa dokonca predstavujú ako kamenári a ponúkajú práce. Viacerí naši občania sa im už dali oklamať a prišli o peniaze. Iným ukradli kamene z pomníkov. Nikto by takýmto neznámym ľuďom nemal peniaze ani prácu dávať, ale mal by sa poradiť so správcom cintorína.

V prípade podozrivých osôb odporúčame hneď volať políciu a informovať správcu cintorína.

Baseball Camp

13.4.2014, nedeľa


[obrázok - GoodSports tábor]


Info: KATARÍNA MÓZSIOVÁ /katarina.mozsiova@gmail.com/ 0902 705 507
www.goodsports.sk


Prejsť k projektu.

Fotky z SDM

13.4.2014, nedeľa


fotky z SDM 2014Fotografie z podujatia Svetového dňa modlitieb žien si môžete pozrieť vo 
fotogalérii, alebo priamo kliknutím na obrázok.

<<   Strany:  1.....39404142434445.....84  >>

Top