Vitajte na stránkach Farnosti - Devínska Nová Ves


   Táto stránka je určená pre ľudí, ktorých zaujíma dianie v našej farnosti a chceli by sa dozvedieť nejaké informácie práve prostredníctvom internetu.

         >>> Rozpis BOHOSLUŽIEB (rubrika kalendár).

    Kontakt na pána farára: fara.devinska@gmail.com (Andrej Kalamen)

» archív oznamov
<<   Strany:  1.....68697071727374.....85  >>

Koncert - "Pocta Solúnskym bratom"

5.7.2010, pondelok


Pozývame na chrámový koncert v Kostole Ducha Sv. v Bratislave – Dev. N. Vsi, ktorý sa koná dňa 5. júla 2010 o 11.30.

Účinkuje sláčikové trio -
Paulína Putterová, husle;
Katarína Veselská, husle;
Terézia Vargová, violončelo.

Koncert sa koná v spolupráci s Rk farnosťou v Dev. N. Vsi a s podporou MČ Bratislava - Devínska Nová Ves.

Zbierka obnoseného šatstva

3.7.2010, sobota


V sobotu 3. júla 2010 je opäť možnosť priniesť do F centra na Istrijskej ul. 4 v Dev. N. Vsi obnosené čisté šatstvo – v čase: 14.00-18.00. Tiež je možnosť si niečo prísť pozrieť a vybrať.

Začiatok júla 2010

27.6.2010, nedeľa


Príležitosť k sv. pokánia – pondelok, utorok, štvrtok, piatok večer, utorok ráno.

Na prvý piatok zapisujeme nové úmysly na sv. omše v sakristii od 18.00; po sv. omši v piatok o 19.45 je tradičná meditácia a poklona za obnovu cirkvi.

Zbierka na ľudí postihnutých povodňami

20.6.2010, nedeľa


V nedeľu 20. júna 2010 sme po bohoslužbách mali zbierku na pomoc ľuďom postihnutých povodňami na Slovensku. Vyzbierali sme a odoslali na účet KBS sumu: 3 460 Eur. Peniaze bude rozdeľovať poškodeným obciam katolícka Charita. Vďaka všetkým darcom!

Púť do Marianky

19.6.2010, sobota


Na sobotu 19. júna 2010 pripravujeme pešiu púť (výlet) do Marianky. Púť navrhli priatelia z našej partnerskej farnosti Maria Hietzing vo Viedni. Prídú v počte asi 25-30. Aby to nebolo pre niektorých ľudí namáhavé, peši pôjdeme až z Kačína do Marianky, kde bude asi o 16.00 v kostole sv. omša. Cesta peši trvá z Kačína do Marianky asi 1 a pol hodiny.

Na Kačín chodí v sobotu autobusová linka č. 43 z Patrónky; odporúčame odchod od Vojenskej nemocnice o 14.11.

Finančné zbierky

13.6.2010, nedeľa


Vďaka všetkým, ktorí prispeli na našu farnosť pri bohoslužbách v nedeľu 13. júna. Výška sumy: 2 350 Eur. Bežnú nedeľu býva výnos z obetovania (zo všetkých troch sv. omší) okolo 750 Eur.

V nedeľu 20. júna budú vo všetkých kostoloch na Slovensku zbierky na ľudí postihnutých povodňami (u nás po sv. omšiach).

Foto zo slávností

13.6.2010, nedeľa


Fotokatalógy z oboch slávností "Prvého sv. prijímania" sú na prehliadnutie a prípadné objednanie si od nedele 13. júna v sakristii.

Financie farnosti

6.6.2010, nedeľa


Finančné výdavky vo farnosti – stav bežného účtu: 4 350 €;
nesplatená pôžička: 90 000 €.

Tohoročné výdavky:
v kostole máme nové svietidlá pod chórusom a na chóruse (všetky ledové žiarovky na troch lustroch daroval jeden dobrodinec), 2 nové hodnotné ornáty, tiež sme dali opraviť rozbitú sochu Sedembolestnej z kaplnky: spolu 4 200 €.

V F centre bol od 1. 1. 2010 zaplatený alarm, zariadenie kuchyne, ďalší nábytok a dokončilo sa kúrenie: spolu 27 000 €. V súčasnosti pokračujú práce na dlh (nový múr, nová časť strechy a oprava miestností na ľavej strane vo dvore).

Takže prosíme o ďalšiu finančnú podporu - v nedeľu 13. júna 2010 pri obetných daroch skúsme prispieť podľa možností viac ako obvykle.

Začiatok mesiaca júna

1.6.2010, utorok


Príležitosť na sv. spoveď v našom kostole je pred prvým piatkom mesiaca júna v dňoch: Pondelok, štvrtok a piatok podvečer, utorok a štvrtok ráno. V piatok zapisujeme nové úmysly na sv. omše od 18.00; po sv. omši na prvý júnový piatok konáme tradičnú meditáciu a poklonu za obnovu cirkvi.

Zbierky na Turíce

30.5.2010, nedeľa


Pri finančných zbierkach na Turíce sa vyzbierali sumy:
Farská ofera: 1 050 €.
Na farnosť: 850 €.
Vďaka všetkým darcom!
<<   Strany:  1.....68697071727374.....85  >>

Top