Vitajte na stránkach Farnosti - Devínska Nová Ves


   Táto stránka je určená pre ľudí, ktorých zaujíma dianie v našej farnosti a chceli by sa dozvedieť nejaké informácie práve prostredníctvom internetu.

         >>> Výpis z matriky: KRSTNÝ LIST - VYBAVENIE (rubrika články).

         >>> Rozpis BOHOSLUŽIEB (rubrika kalendár).

    Kontakt na pána farára: fara.devinska@gmail.com (Andrej Kalamen)

» archív oznamov
<<   Strany:  1.....818283848586878889  >>

Zbierka na Charitu

1.3.2009, nedeľa


V nedeľu 1. marca koná sa v bratislavských kostoloch jarná zbierka na Charitu. Zbierka sa v našej farnosti koná formou darov do košíkov pred kostolom po skončení bohoslužieb, aby sme túto zbierku odlíšili od bežných darov na chod farnosti.

Krížová cesta

27.2.2009, piatok


Počas pôstneho liturgického obdobia modlievame sa v našom kostole pobožnosť Krížovej cesty vžy v piatok od 17.30.

Popolcová streda

25.2.2009, streda


Na Popolcovú stredu začína príprava na veľkonočné sviatky. Hoci nejde o tzv. prikázaný sviatok, ide o významný deň, ktorý môžeme aj popri zamestnaní či škole pekne duchovne prežiť. Na bohoslužbách sa na znak pokánia a ochoty žiť podľa evanjelia značíme popolom (ktorý symbolicky pochádza z vetvičiek z Kvetnej nedele predchádzajúceho roku). Počas dňa sa dospelí kresťania - katolíci usilujú postiť čiže skromnejšie jesť (trikrát za deň, len raz do sýtosti a bez mäsa).

Návšteva z Viedne

14.2.2009, sobota


V sobotu 14. 2. 2009 sme sa opäť stretli s našimi priateľmi z partnerskej farnosti Maria Hietzing Wien. Stretnutie sa uskutočnilo na našej fare v DNV v čase od 14.00 do 17.00. Z Viedne prišli ôsmi na čele s farárom J. Kittlerom. Z našej strany sme boli desiati. (Pozývame z našej farnosti tých, ktorí – a., aktívne pracujú v niektorej oblasti farského života, b., komunikujú nemecky, c., majú záujem a čas.) Viac o návšteve v rubrike Články - "Spolupráca s farnosťou Maria Hietzing Wien".

Na začiatku stretnutia sme odovzdali peniaze vyzbierané na projekt školy pre indiánske deti v Guatemale (2 000 €). Oni nám tiež priniesli peniaze, ktoré venujú na projekt Streetwork na sídlisku v DNV. Priniesli aj tzv. „Ľúbostný list Boha ľuďom“, napísaný k sviatku sv. Valentína. Jeho text máme na našej webovej stránke v rubrike Meditácie - "Ľúbostný list".

Púť do Marianky

7.2.2009, sobota


V Marianke sa konáva pravidelná púť raz v mesiaci, obyčajne na prvú alebo druhú sobotu. Jednotlivé farnosti z Bratislavy a okolia majú túto púť na starosti. Najbližšie v sobotu 7. 2. 2009 pripraví túto púť naša farnosť. Pozývame na púť všetkých, čo si chcú v Marianke oddýchnuť a pomodliť sa; vzájomne sa dohodnime, kto koho vezme autom. Začiatok je o 14.00 (modlitbu ruženca a potom sv. omšu vedie K. Moravčík).

Hromnice

2.2.2009, pondelok


V pondelok 2.2. na sviatok Obetovania Pána čiže Hromnice začneme bohoslužbu o 18.00 posvätením sviec pred kostolom a sprievodom od kaplnky do kostola. Prinesme si na bohoslužbu sviece, najlepšie s nejakým chránidlom proti vetru. Pri posvätených sviecach - "hromničkách" sa naši prarodičia modlievali v čase choroby v rodine alebo prírodného nešťastia.

Prvý piatok

1.2.2009, nedeľa


Príležitosť k sv. pokánia je na začiatku mesiaca februára ako obvykle (viď bližšie - kalendár); v piatok 6.2. od 17.00 zapisujeme v sakristii nové úmysly na sv. omše; po sv.omši v piatok je meditácia a poklona Sv. oltárnej za obnovu cirkvi.

Záznam z rozhlasovej relácie Cesty

17.1.2009, sobota


Môžte si vypočuť záznam z rozhlasovej relácie Slovenského rozhlasu "Cesty" zo 17.1.2008 s témou "Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov" s hosťom Karolom Moravčíkom. Záznam nájdete -> v archíve slovenského rozhlasu.

Rozhlasové vysielanie

17.1.2009, sobota


V rámci "Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov" sa Karol Moravčík, farár v Dev. N. Vsi, zúčastní živého vysielania na Rádiu Slovensko. Program "Cesty" moderuje Pavel Gabriš.

Dátum vysielania: sobota 17.1.2009 o 20,00-21,00 na Regine. Reprízy: 18.1.09 o 21,05-22,00 na Rádiu Slovensko a 21.1.09 o 21,00-22,00 na Regine.

Z obsahu:
1. Pohrebná rozlúčka s básnikom Milanom Rúfusom, rozhovor s ním zo 4.8.2005 po udelení Ceny L. Stockela;
2. Úvod do relácie, predstavenie hostí, r. k. kňaza pôsobiaceho v Devínskej Novej Vsi, Mgr. Karola Moravčíka, a evanj. farárky Mgr. Dariny Ružekovej, pôsobiacej v Dun. Lužnej;
3. Skúsenosti s ekumenickými podujatiami, definícia ekumény, jej praktické dôsledky napr. v rodinách, na pracoviskách, v občianskom spolužití;
4. Pravoslávni kresťania vítali 14.1. nový rok;
5. Perspektíva ekumenizmu, reagovanie na ohlasy poslucháčov;
6. Pred záverom: Modlitba Optínskych starcov.

Projekt ICHTYS (streetwork)

14.1.2009, streda


Pribudli nám na stránke informácie o občianskom združení ICHTYS, venujúcom sa "streetworku" v našej farnosti.

Môžte si o ňom prečítať v sekcii projekty - "ICHTYS občianske združenie".
<<   Strany:  1.....818283848586878889  >>

Top