Vitajte na stránkach Farnosti - Devínska Nová Ves


   Táto stránka je určená pre ľudí, ktorých zaujíma dianie v našej farnosti a chceli by sa dozvedieť nejaké informácie práve prostredníctvom internetu.

         >>> Výpis z matriky: KRSTNÝ LIST - VYBAVENIE (rubrika články).

         >>> Rozpis BOHOSLUŽIEB (rubrika kalendár).

    Kontakt na pána farára: fara.devinska@gmail.com (Andrej Kalamen)

» archív oznamov
<<   Strany:  1.....848586878889909192  >>

Príprava na slávnosť prvého sv. prijímania

17.5.2009, nedeľa


Deti a ich príbuzní majú možnosť prísť k sv. pokánia v našom kostole v dňoch: utorok, štvrtok, piatok od 17.30.
V piatok sú organizačné nácviky s deťmi podľa skupín (o 16.00 a 17.00). Slávnosti s deťmi sú pri dopoludňajších sv. omšiach v nedeľu 24. mája o 8.00 a o 10.30.

Deň rodiny

16.5.2009, sobota


16. mája - "Deň rodiny"

Kresťanské hnutia a komunity pozývajú na ekumenické stretnutie SPOLOČNE PRE EURÓPU - ÁNO RODINE od 9.00 do 14.00 hod. v priestoroch modlitebne Cirkvi bratskej na Cukrovej ulici č. 4.
Rada pre rodinu KBS, Bratislavská arcidiecéza a Bratislavská eparchia pozývajú na sv. omšu za rodiny o 12.00 v Dóme sv Martina.
Prorodinné občianske združenia pozývajú na verejné podujatia "Deň rodiny" od 13.00 do 17.00 na námestí SNP v Bratislave. Bližšie informácie: www.denrodiny.sk

Organizátori chcú dať nový impulz na rozvoj prorodinne orientovanej spoločnosti. Okrem vonkajšieho programu je možné "Deň rodiny" podporiť aj duchovne. Prosíme spoločenstvá o modlitbovú podporu podujatia.

Katarína Hulmanová
Fórum kresťanských inštitúcií
Gorkého 15
811 01 Bratislava
tel: 0903 783 229
mail:info@fki.sk
www.fki.sk

ONLINE Petícia - STOP výstavby na Devínskej Kobyle

14.5.2009, štvrtok


Petícia týkajúca sa zastavenia výstavby na Devínskej Kobyle, ktorá bola tento týždeň vyvesená na nástenke v kostole, dostala aj svoju ONLINE podobu.

Môžte ju nájsť na tejto adrese:
http://www.changenet.sk/?section=kampane&x=419587

Link tejto petície, môžte rozposlať mailom aj svojim známym, ktorí by sa chceli zapojiť. Samozrejme každý sa môže zúčastniť iba raz (keď sa už niekto podpísal na petičný hárok nemôže sa zapísať do online petície).

Ubytovanie

10.5.2009, nedeľa


Organizácia "Good Sports International Slovensko", s ktorou spolupracuje naša farnosť, hľadá na jún a júl lacnejšie ubytovanie pre kresťanských študentov, vysokoškolákov z USA. Prídu sa venovať počas leta našim deťom. Kto môže ponúknuť ubytovanie, prosím, nech sa kontaktuje na čísle Katky Pavlovskej: 0949/ 705 507. Vďaka!

Finančné dary

10.5.2009, nedeľa


Vďaka za dary pri zbierke na podporu kňazského seminára v Bratislave, ktorá sa konala minulú nedeľu: 575 €. Tiež vďaka za dary pre potreby našej farnosti: 1100 €. (Tento týždeň sme uhradili faktúru v sume 18 000 €.)
Číslo bankového konta našej farnosti v Slovenskej sporiteľni:
11462825/0900

Petícia - STOP výstavby na Devínskej Kobyle

8.5.2009, piatok  • Viete, že Devínska Kobyla je CHKO (chránená krajinná oblasť), kde platí 4.stupeň ochrany?

  • Viete, že v tejto oblasti sa vyskytuje cca 30 druhov jedinečných rastlín a množstvo živočíchov?

  • Viete, že na Devínskej Kobyle vyrastie stožiar o výške cca 50 metrov s parabolickými anténami pre mobilného operátora?

  • Viete, že zo stožiara sa bude šíriť elektromagnetické vlnenie v pásme 900MHz a 1800MHz?

  • Viete, že táto stavba bude mať nepriaznivý vplyv na chránenú flóru a faunu?

  • [obrázok - Devínska Kobyla]

  • Viete, že bude zničená panoráma celého masívu, ako aj navštevovaný turistický vrchol pre širokú verejnosť?


:::: Svoj nesúhlas s výstavbou na Devínskej Kobyle môžte vyjadriť podpisom petičného hárku, ktorý bude cez víkend a začiatkom budúceho týždňa (cca 9. - 13.5.) vyvesený na nástenke v kostole.

V prípade záujmu --> tu si môžte stiahnuť petičný hárok, ktorý potom môžte priniesť do kostola alebo poslať poštou podľa informácií na hárku.

Fotky - príroda okolo DNV jeseň-zima

7.5.2009, štvrtok


Do fotogalérie sme pridali ďalšie zábery prírody okolo DNV od Imricha Hušeka, tentokrát z obdobia jeseň-zima.

Rekonštrukčné práce

3.5.2009, nedeľa


V týchto mesiacoch má naša farnosť väčšie finančné výdavky, ktoré súvisia s rekonštrukčnými prácami zvlášť vo Farskom centre na Istrijskej č. 4. Prebieha tam v súčasnosti veľká rekonštrukcia vodovodu, kanalizácie, elektriny a kúrenia. Účelom je odstrániť havarijný stav, znížiť výdavky na energie a vytvoriť predpoklady na využitie podkrovia, ktoré sme vybudovali zároveň s novou strechou pred dvomi rokmi. Na celú rekonštrukciu máme vypracovaný a schválený projekt. Súčasné práce by sme radi stihli tak, aby sa v našich priesoroch mohol aj v tomto roku koncom júna uskutočniť "Chorvátsky festival".

Naše financie:
Stav bežného účtu k 1.1.2009 bol: 8.426 €. Potom sme dostali od Jednoty za parkovisko pri OD: 19.881 €. Vklady zo zbierok v kostole boli v tomto roku zatiaľ: 7.915 €. Spolu: 36 222 €. Z týchto príjmov sme uhradili energie v kostole a v F centre za 10.000 €. Doterajšie náklady v F centre (výmena starej 50-ročnej prípojky vody, záloha stavebnej firme, bleskozvod) činili 8.182 €. Tento týždeň máme uhradiť firme, ktorá opravuje vodovodné a kanalizačné prípojky: 18.717 €. Čiže po zaplatení tejto faktúry budeme na nule. (Súčasne, samozrejme, musíme financovať bežný chod farnosti.)

Na júl 2009 plánujeme aj novú maľovku kostola. Naše výdavky musíme uhradiť vo forme väčších finančných darov, tiež prípadnou pôžičkou (od jednotlivcov a inštitúcií), možno by niekto vedel tiež poradiť, ako dočasne zabezpečiť chýbajúce financie. Veľké práce nerobíme vždy, ale niekedy ich už nemôžeme odkladať. Vďaka všetkým, ktorí rozvíjajú život našej farnosti a podporujú naše projekty a činnosť!

13. LETNÝ BASEBALLOVÝ KEMP - GoodSports

1.5.2009, piatok


GoodSports International Slovensko
v spolupráci s Kultúrnym centrom Bojnice

pripravujú

13. LETNÝ BASEBALLOVÝ KEMP
pre dievčatá a chlapcov vo veku 9 - 17 rokov

Termín: sobota 4. júla - nedeľa 12. júla 2009
Miesto: Rekreačné zariadenie Hlboké nad Bojnicami

Americkí tréneri, baseball a iné športy, angličtina, umelecké dielne, ohňostroj, nočná hra, baseballové kartičky, výlety, paintball pre deti staršie ako 15 rokov, táboráky, skvelá zábava...

Cena: 150,00 €

Registrácia: Katarína Pavlovská 0949 705 507
E - mail: pavlovska.katarina@gmail.com
Informácie pred a počas konania kempu:
Elza Dadíková 046 5430 146, 0903 627 421,
elza.dadikova@gmail.com

[obrázok-GoodSports]

Pozvánka - GoodSports International

1.5.2009, piatok


Slovensko - americká nezisková organizácia GoodSports International Slovensko /GSIS/ rozvíja svoje aktivity v Devínskej Novej Vsi od roku 1994. Zameriava sa na vytváranie voľnočasových aktivít pre deti a mládež formou organizovania športových tréningov, turnajov a letných táborov, ale aj kultúrnych podujatí.

Kľúčovou aktivitou je od začiatku baseball, ktorému sa pod vedením amerických profesionálnych trénerov a slovenských trénerov z radov dobrovoľníkov, venovali v našej mestskej časti mnohé deti. Našim domovským ihriskom sa stalo ihrisko pri ZŠ na ul Ivana Bukovčana 3.

V roku 2009 organizuje GSIS 1. ročník T-ballovej ligy3. ročník baseballovej ligy Little League.

Boli by sme veľmi radi, keby ste medzi nás zavítali na Slávnostné otvorenie , ktoré sa uskutoční v piatok 1. 5. o 10.00 na baseballovom ihrisku pri ZŠ Ivana Bukovčana 1, v prípade nepriaznivého počasia v telocvični v škole Ivana Bukovčana 1. Privítame medzi nami hosťa -Keitha Eddinsa , Chargé d´ Affaires American Embassy Bratislava.

Program:
-privítanie hráčov, rodičov a hostí
-príhovor garanta ligy p. Toma Johnsona z USA
-predstavenie družstiev
-slávnostný nadhod loptičky p. Keithom Eddinsom
-sledovanie zápasov

Tešíme sa na Vašu účasť , veríme ze prídete povzbudiť malých hráčov a strávite s nami pekný deň.
S úctou
Tom Johnson
GoodSports International Slovensko

Kontakt: Katarína Pavlovská, 0949 705 507
<<   Strany:  1.....848586878889909192  >>

Top