Vitajte na stránkach Farnosti - Devínska Nová Ves


   Táto stránka je určená pre ľudí, ktorých zaujíma dianie v našej farnosti a chceli by sa dozvedieť nejaké informácie práve prostredníctvom internetu.

         >>> Výpis z matriky: KRSTNÝ LIST - VYBAVENIE (rubrika články).

         >>> Rozpis BOHOSLUŽIEB (rubrika kalendár).

    Kontakt na pána farára: fara.devinska@gmail.com (Andrej Kalamen)

» archív oznamov
<<   Strany:  1.....798081828384858687  >>

Návšteva z Viedne

14.2.2009, sobota


V sobotu 14. 2. 2009 sme sa opäť stretli s našimi priateľmi z partnerskej farnosti Maria Hietzing Wien. Stretnutie sa uskutočnilo na našej fare v DNV v čase od 14.00 do 17.00. Z Viedne prišli ôsmi na čele s farárom J. Kittlerom. Z našej strany sme boli desiati. (Pozývame z našej farnosti tých, ktorí – a., aktívne pracujú v niektorej oblasti farského života, b., komunikujú nemecky, c., majú záujem a čas.) Viac o návšteve v rubrike Články - "Spolupráca s farnosťou Maria Hietzing Wien".

Na začiatku stretnutia sme odovzdali peniaze vyzbierané na projekt školy pre indiánske deti v Guatemale (2 000 €). Oni nám tiež priniesli peniaze, ktoré venujú na projekt Streetwork na sídlisku v DNV. Priniesli aj tzv. „Ľúbostný list Boha ľuďom“, napísaný k sviatku sv. Valentína. Jeho text máme na našej webovej stránke v rubrike Meditácie - "Ľúbostný list".

Púť do Marianky

7.2.2009, sobota


V Marianke sa konáva pravidelná púť raz v mesiaci, obyčajne na prvú alebo druhú sobotu. Jednotlivé farnosti z Bratislavy a okolia majú túto púť na starosti. Najbližšie v sobotu 7. 2. 2009 pripraví túto púť naša farnosť. Pozývame na púť všetkých, čo si chcú v Marianke oddýchnuť a pomodliť sa; vzájomne sa dohodnime, kto koho vezme autom. Začiatok je o 14.00 (modlitbu ruženca a potom sv. omšu vedie K. Moravčík).

Hromnice

2.2.2009, pondelok


V pondelok 2.2. na sviatok Obetovania Pána čiže Hromnice začneme bohoslužbu o 18.00 posvätením sviec pred kostolom a sprievodom od kaplnky do kostola. Prinesme si na bohoslužbu sviece, najlepšie s nejakým chránidlom proti vetru. Pri posvätených sviecach - "hromničkách" sa naši prarodičia modlievali v čase choroby v rodine alebo prírodného nešťastia.

Prvý piatok

1.2.2009, nedeľa


Príležitosť k sv. pokánia je na začiatku mesiaca februára ako obvykle (viď bližšie - kalendár); v piatok 6.2. od 17.00 zapisujeme v sakristii nové úmysly na sv. omše; po sv.omši v piatok je meditácia a poklona Sv. oltárnej za obnovu cirkvi.

Záznam z rozhlasovej relácie Cesty

17.1.2009, sobota


Môžte si vypočuť záznam z rozhlasovej relácie Slovenského rozhlasu "Cesty" zo 17.1.2008 s témou "Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov" s hosťom Karolom Moravčíkom. Záznam nájdete -> v archíve slovenského rozhlasu.

Rozhlasové vysielanie

17.1.2009, sobota


V rámci "Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov" sa Karol Moravčík, farár v Dev. N. Vsi, zúčastní živého vysielania na Rádiu Slovensko. Program "Cesty" moderuje Pavel Gabriš.

Dátum vysielania: sobota 17.1.2009 o 20,00-21,00 na Regine. Reprízy: 18.1.09 o 21,05-22,00 na Rádiu Slovensko a 21.1.09 o 21,00-22,00 na Regine.

Z obsahu:
1. Pohrebná rozlúčka s básnikom Milanom Rúfusom, rozhovor s ním zo 4.8.2005 po udelení Ceny L. Stockela;
2. Úvod do relácie, predstavenie hostí, r. k. kňaza pôsobiaceho v Devínskej Novej Vsi, Mgr. Karola Moravčíka, a evanj. farárky Mgr. Dariny Ružekovej, pôsobiacej v Dun. Lužnej;
3. Skúsenosti s ekumenickými podujatiami, definícia ekumény, jej praktické dôsledky napr. v rodinách, na pracoviskách, v občianskom spolužití;
4. Pravoslávni kresťania vítali 14.1. nový rok;
5. Perspektíva ekumenizmu, reagovanie na ohlasy poslucháčov;
6. Pred záverom: Modlitba Optínskych starcov.

Projekt ICHTYS (streetwork)

14.1.2009, streda


Pribudli nám na stránke informácie o občianskom združení ICHTYS, venujúcom sa "streetworku" v našej farnosti.

Môžte si o ňom prečítať v sekcii projekty - "ICHTYS občianske združenie".

Chrámový spevokol VENI

14.1.2009, streda


Chrámový spevokol VENI pozýva do svojich radov spevákov a speváčky. Nácviky sú každú stredu o 19.30 hod. vo Farskom centre. Spevokol sa zameriava najmä na spev liturgických piesní počas sv. omší v nedele a na sviatky a slávnosti. Na všetkých sa teší vedúca Júlia Pokludová.

Modlitby za jednotu kresťanov

11.1.2009, nedeľa


V dňoch 18. až 25. januára sa v našej cirkvi tradične koná tzv. Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. Pri bohoslužbách sa odporúča úprimne modliť za jednotu medzi kresťanmi, ktorí sú v súčasnosti rozdelení do rôznych cirkví a spoločenstiev. (Viac na www.kbs.sk - Týždeň modlitieb za jednotu.)

Sviatky v roku 2009

11.1.2009, nedeľa


Dnešnou nedeľou končí vianočné obdobie. Stromčeky ešte nejaký čas ponecháme na výzdobu kostola, betlehem ako symbol Vianoc však po dnešnej nedeli (sviatok Krstu Krista Pána) odložíme. Začiatok pôstnej doby (koniec fašiangov) je na Popolcovú stredu 25. februára; Veľká noc sa bude tento rok sláviť 12. apríla; Zoslanie Ducha Svätého (naše hody) oslávime 31. mája.
<<   Strany:  1.....798081828384858687  >>

Top