» projekty » detail projektu

Guatemala - Bilingválna škola pre malé deti v Chajabale

Publikovaný na stránke: 6.12.2008, sobota


Predbežná správa z Guatemaly (december 2014)

Aj v roku 2014 mohlo asi 100 detí navštevovať bilingválnu škôlku v Chajabal / Guatemala, a to na dvoch miestach, o ktoré sa starali dve a dve učiteľky. Obec je značne rozťahaná v dĺžke mnoho kilometrov – takže pre mnohé malé deti by školská dochádzka bola temer nemožná! Jedna budova školy leží v centre obce a slúži tiež ako centrum na podujatia pre ženy, druhá budova je vzdialená od centra asi pol hodiny. Pripravuje sa ešte záverečná správa za rok 2014 – ale Victorina a tri učiteľky poslali v lete jedno DVD s mnohými fotkami o svojich aktivitách, ako aj vrúcne pozdravy a úprimnú vďaku za podporu z ďalekej Európy!
Bez pomoci z Hietzingu a Bratislavy by škola nemohla jestvovať, neboli by ani mzdy pre učiteľky a nemohli by sa zaplatiť ani veľmi potrebné školské raňajky. Sociálna situácia Guatemaly sa nezlepšuje – navyše toto leto prišlo veľké sucho, ktoré zničilo väčšiu časť úrody kukurice. V novembri býva žatva – ako dopadne tohto roku, sa ešte presne nedá povedať, ale už v auguste zoschli mnohé klasy kukurice. Je to ďalšia ťažká skúška najmä pre najchudobnejších...
Niektoré fotky chcú ukázať aktivity počas roka – v novembri dostali deti diplom, tak ako dostávajú veľkí, na slávnostnej „graduácii“, mali aj vlastné vyrobené čiapky... prišiel aj Santa Claus do centra a priniesol malé darčeky!
Potom sa vybudovala studňa, vedenie vody a toalety – boli veľmi nutné! Ešte chýba normálna kuchyňa, ako možno vidieť – je len jedna pec. Aktivity detí boli aj na deň matiek. Na vylepšenie situácie vo výžive usporiadali sa tvorivé dielne pre ženy – dostali návody na pestovanie zeleniny vo vlastných malých záhradkách.

Fotoalbum s fotkami, ktoré nám zaslali zobrazíte kliknutím na obrázok

 


Ženská skupina pre rozvoj – Chajabal, okres San Andreas Xecul/ Totonicapan, Guatemala

Milá farnosť Bratislava – Európa, máj 2014

Chceli by sme sa Vám veľmi srdečne poďakovať za Vašu ďalšiu finančnú podporu pre naše vzdelávacie centrum (Q 20 000), pomocou ktorej môžeme uhradiť mzdy našim učiteľkám, ako aj stravovanie, ktoré sa poskytuje deťom. Aby sme vylepšili situáciu vo výžive, použili sme odborné poznatky o výžive a dali si plán; zdravá a vyvážená výživa je práve v ranom detstve veľmi dôležitá pre rozvoj kognitívnych a motorických schopností detí.

Plán zahŕňa:

1 týždeň: 1 pohár kukuričný nápoj, krúžok z papaye; nápoj zo šťavy/papaya, bylinkovo-kukuričné halušky; sendvič s kuracím mäsom, nápoj zo šťavy/jahoda; 1 pohár ryžovo-mliečny nápoj, chlieb s jablčnou marmeládou; 1 pohár ryžové mlieko, chlieb s pasírovanou fazuľou.

1 týždeň: ovocný kokteil; 1 pohár teplý nápoj/mlieko s ovsenými vločkami, kukuričné rezy s kapustou a karotkou; varené banány, frapé z fazule s mliekom, obilné mlieko, vodový melón, ovocný kokteil.

Tento plán sa pripravil s jednou bývalou žiačkou Centra, ktorá teraz študuje na univerzite vedu o výžive.

Posielame Vám veľmi srdečné pozdravy a ďakujeme za Vaše finančné príspevky! Tiež Vám prajeme veľa úspechov vo všetkých Vašich podujatiach.

Úprimné objatie: Victorina Laura Poroj Morales v mene žien a detí z Chajabal.

Prírodné sviece z Guatemaly

Sviece sa vyrábajú zo semena kríkov, ktoré sa volajú Arrayán. Rastú v dažďových pralesoch regiónu Alta Verapaz. Rastliny sa používali a používajú ešte dnes pri náboženských obradoch Mayov.
Semená z kríkov sa obalia do vrstvy vosku; zbierajú ich mayské ženy z kmeňa Qéqchí. Krátko sa varia v horúcej vode, aby vosk mohol odtiecť. Sviece sa vyrábajú v pracovných skupinách, ktoré pod názvom „Proyecto Ecologico Quetzal“ vedie nezisková organizácia z Coban, hlavného mesta regiónu Alta Verapaz. Zameriava sa na regionálny rozvoj.
Tento projekt umožňuje zdroj príjmov pre roľníkov žijúcich v chudobe z kmeňa Qéqchí. Tiež má zabrániť tomu, aby sa ďalej nevypaľovali dažďové pralesy, čo roľníci robili, aby si zabezpečili živobytie pestovaním kukurice.

Kontakt: Proyecto Ecologico Quetzal; www.ecoquetzal.org, bidaspeq@gmail.com, brigitte.banner@schule.st

Medzitým sú aj pokusy o ekoturizmus; malý hotel s reštauráciou slúži ako východiskový bod na túry do dažďového pralesa; ecohostal@misterioverde.com

Bližšie informácie o projekte

Mnohé indigénne rodiny (potomkovia pôvodných obyvateľov) v Chajabale, v centrálnom vysokom pohorí Guatemaly, žijú vo veľmi ťažkých podmienkach a biede. Kolonizáciou, industrializáciou a vojnami boli okradnutí o pôvodné zdroje svojho živobytia. Získať základné finančné zabezpečenie a vzdelanie je pre tieto rodiny jedinou nádejou, ako si zlepšiť svoju situáciu. Ale možnosť získať vzdelanie je pre indigénne deti veľmi sťažená. Z domu poznajú svoj mayský jazyk kiché. Ale v štátnych školách sa vyučuje len po španielsky a učitelia sú často z úplne iného prostredia, takže komunikácia s indigénnymi deťmi je veľmi obmedzená. Deti, ktoré vyrastú bez dostatočného vzdelania a bez šance uplatniť sa v rodnej obci, skúšajú šťastie v mestách. Tieto pokusy končia často v nezamestnanosti a biede, ako aj úpadkom mravov.

[obrázok - projekt Guatemala]
 

 

  SPRÁVA z Guatemaly 2013

 

 SPRÁVA z Guatemaly 2011 a 2012

 

PROJEKT - všeobecne

Aby sa pomohlo deťom na začiatku ich vzdelávania, založila súkromná iniciatíva „Asociation Femenina Ayebal“ s podporou z Rakúska bilingválnu predškolskú prípravu pre deti od 3 do 6 rokov. Deti sa učia nielen po španielsky, ale vzdelávajú sa aj v takých dôležitých oblastiach, ako je zdravotníctvo či správna výživa a tiež, ako si zachovať vlastné národné tradície. Jedlo v škole je často jediná strava, ktorú deti dostanú. Viac možno nájsť na: www.guatemala.at.

[obrázok - projekt Guatemala]

FINANCIE - všeobecne

Škola potrebuje na platy pre učiteľky, na jedlo v škole a školské pomôcky asi 6 tisíc € ročne. Získať tieto financie bolo neisté, preto si to od roku 2008 vzala na starosť farnosť Maria Hietzing vo Viedni, ktorá je našou partnerskou farnosťou. Farnosť Bratislava – Devínska Nová Ves sa bude usilovať prevziať tretinu týchto výdavkov čiže 2 tisíc € ročne. Chceme účasťou na tomto projekte dať najavo sebe, našim priateľom vo Viedni a napokon aj ľuďom v ďalekej Guatemale, že aj na Slovensku sa cítime solidárni s ľuďmi, ktorí sú v núdzi, a že najmä v Bratislave sa vieme a môžeme rozdeliť o to, čo máme, s tými, čo nemajú temer nič.

[obrázok - projekt Guatemala]

ORGANIZÁCIA

Názov: Asociación Femenina Ayebal – ASFA ( predtým Comité Femenino)

Hovorca: Victorina Poroj Morales; Kontakt v Rakúsku: guatesoli@gmx.at

Adresa: Paraje Chabé, San Andrés, Totonicapan

Telefon: 00502/218 51 37 oder 00502/314 02 04 Fax: 00502/715 33 81

Email: terajšia žiadna

Web: www.guatemala-asfa.org

Krátka charakteristika - popis organizácie: nezisková organizácia, založená ženami z indiánskeho kmeňa Maya, cieľom je dosiahnuť prostredníctvom vzdelania emancipáciu žien ako aj zosilnenú - zvýšenú účasť na každodennom živote

Ďalšie projekty organizácie: gramotnosť, vzdelávanie žien, programy na predaj výrobkov, malo úverové projekty, atď.

[obrázok - projekt Guatemala]

AKTUÁLNA SITUÁCIA

Geografická poloha: Chajabal leží v okrese San Andrés Xecul v centrálnej vysočine, Departamento Totonicapán, cesta autom do hlavného mesta oblasti trvá ¾ hodinu a pol hodinu do Olintepeque, ďalšieho mesta s pokračujúcou školou.

Popis pomerov: Materinská reč väčšiny obyvateľov okresu je Kíché, ale na základnej škole sa vyučuje španielsky. Na zabezpečenie lepšieho štartu detí na ich vzdelávaciu kariéru bola založená dvojjazyčná prípravka.

Vznik projektu: v roku 1990 založil ženský výbor z Chajabalu spoločne s angažovanými učiteľkami školu.

Doterajší priebeh projektu: začalo sa so skupinou približne 50 3 až 6 ročných detí, medzitým práve teraz navštevuje školu 150 detí. Cez úzku spoluprácu evanjelického farára, p. Dornbirna so ženským výborom z Chajabalu mohli roku 1998 vybudovať zo zbierok novú dodatočnú školu – školskú budovu s malou kuchyňou. Žiaľ konzervatívna – pravicová vláda znížila - krátila finančné prostriedky a tak v protiklade k predchádzajúcemu obdobiu neexistujú už viac jedlo v škole (predtým poskytovala vláda zeleninu a iné potraviny bohaté na výživné látky).

[obrázok - projekt Guatemala]

PROJEKT - konkrétne

Názov projektu: Escuela de Párvulos bilingüe

Cieľ: Naučiť deti španielsky a pripraviť pre základnú školu. Deti doma v rodinách nehovoria po španielsky, ale neskôr sa učia počas povinnej školskej dochádzky po španielsky. (Štátom dosadené – zamestnané učiteľky prichádzajú najčastejšie úmyselne z iných regiónov, aby zväčšovali jazykové bariéry). Táto prekážka sa má týmto odstrániť.

Cieľová skupina: 3 – 6 ročné miestne indiánske deti

Výber cieľovej skupiny: cez výbor Comité Femenino

Spoluúčasť cieľovej skupiny: Škola sa stretáva s nadšeným záujmom, pre ohraničený priestor – miestnosť ( 1 trieda ) je to už príliš veľa detí, je to až príliš veľa detí, 2 poschodie sa muselo financovať.

Poloha: odlúčená - vzdialená poloha sedliackeho dvora, leží na 2700m v Altiplano

Konkrétny popis projektu: Existuje dvojjazyčná predškolská príprava, aby sa deťom ulahčil začiatok – nástup do školy a odstrániť im strach z toho ( cudzí - neznámy jazyk, neznáme učiteľky,...) Cez vyučovanie sa sprostredkúvajú dôležité témy, ako napr.: zdravotná výchova, správna výživa, tradície a tradičné vedomosti Maya – Kíché. Deti sú čiastočne silno podvyživené – a/alebo hladujúce, často nemajú žiadne vhodné topánky, majú nedostatok teplého oblečenia, atď.

Časový plán: ročne

Personál: 2 učiteľky, 1 čiastočný úväzok 1 Matka z dediny kompetentná vždy pri príprave obeda.

Dlhodobé aspekty: Inštitúcia má pomáhať, znížiť vysokú negramotnosť v regióne a umožniť prístup viacerým žiačkam k vyšším školám – medzitým už navštevuje niekoľko žiačok vyššie školy v Olintepeque a Quetzaltenango.

[obrázok - projekt Guatemala]

FINANCOVANIE - konkrétne

Celkové náklady: predbežný odhad nákladov pre r. 2002. 36. 625,- Quetzales, to je približne 5,235,-€ = 150 710,-SKK

Zoznam výdavkov:
Platy, 2 učiteľky, čiastočná sila: 12 mesiacov, vrátane mimoriadnych platieb 22.500,-Q (výbor Feminina hradí platy 2 ďalších učiteliek)
Učebný materiál: 10,000,-Q
Doškoľovanie – zvyšovanie kvalifikácie: 600,-Q
Nájom: 900,-Q
Školské aktivity: 2,625,-Q ( 1€ = 9,4,-Q, to je približný kurz z novembra 2003, tento podlieha dennému kolísaniu

[obrázok - projekt Guatemala]

 

 
Klikanosť projektu: 6019 x


Top