» projekty » detail projektu

Skauting

Publikovaný na stránke: 19.11.2009, štvrtok


Skauting je výchovný systém, ktorý "prešiel víťazne celým svetom a vychováva občanov nielen telesne zdatných, ale ovládajúcich a vyznávajúcich všetky cnosti, ktorých súhrn tvorí pravé demokratické občianstvo".

- Antonín Benjamín Svojsík, (1876 - 1938), zakladateľ skautingu v Československu

[obrázok - Skauting - Delfiny]

Skauting je životný priestor priateľov, dobrodružstiev, objavovania vlastných možností, uskutočňovania svojich snov, učenia sa nových znalostí, radosti z prekonávania samých seba, uplatnenia potenciálu.

Skauting bez akýchkoľvek rozdielov nám dáva možnosť byť prvý raz v živote prvý. Dáva priestor na sebarealizáciu a ľudí, ktorí Vás vypočujú. Skauting nás stavia na vlastné nohy, povzbudzuje nás robiť veľké veci, žiť naplno, vedieť si poradiť v rôznych životných situáciách. Siahať po vyšších a vyšších métach. Byť zodpovedný za seba i za život druhých. Aj zachrániť ľudský život. Alebo pomôcť druhým a tešiť sa z ich radosti.

Sme hrdí na nezabudnuteľné zážitky, naplnené sny, prekonané výzvy, zdolané vrcholy. Sme hrdí na to, že sme skauti a že to, čo robíme, má cenu. Pre toto nás skauting baví a ťahá nás to k nemu po celý život.

- vybraté z publikácie 100 rokov skautingu, vydanej publikačným centrom SLSK, Pavol Šveda

[obrázok - Skauting - Delfiny]

Čo je to SKAUTING?
 

... je školou života pre deti a mladých ľudí,

 

... je aj hnutím dospelých s mladým duchom,


... je spoločenstvom ľudí, ochotných urobiť niečo pre toho druhého,

 

... je hnutím ľudí, ktorí veria že výchovou jednotlivca možno pozitívne ovplyvniť rozvoj celej spoločnosti a tak aj celého ľudstva,

 

... je otvorený všetkým, bez ohľadu na ich pôvod, rasu, národnosť, vieru či sociálne postavenie.
 

[obrázok - Skauting - Delfiny]

Slovenský skauting (SLSK) je nezisková celoslovenská organizácia, ktorá združuje viac ako 7000 členov každého veku. Zameriava sa predovšetkým na aktivity s mládežou a svojím pôsobením na Slovensku čerpá z 90 ročných skúseností, prispieva k výchove občana Slovenskej republiky podľa tradičných spoločenských a duchovných hodnôt a morálnych zásad, akými sú česť, priateľstvo, tolerancia, šľachetnosť, nezištnosť a láska k vlasti.

Svojim pozitívnym príkladom ponúkame deťom životné vzory a ideály. Učíme mladých ľudí samostatne vytvárať svoj hodnotový rebríček zdolávaním rôznych výziev a zažívaním formujúcich zážitkov.


Kontakt: www.delfiny.sk
Klikanosť projektu: 4165 x


Top