» projekty » detail projektu

ICHTYS občianske združenie

Publikovaný na stránke: 14.1.2009, streda


Ichtys je občianske združenie v Devínskej Novej Vsi vzniknuté na podnet samotných devínskonovovesčanov s túžbou :

 • motivovať deti a mládež, lepšie využívať ich voľný čas a zlepšiť kvalitu ich života,
 • zabezpečiť dostupnosť sociálnej pomoci deťom a mladým,
 • dať im pocítiť pochopenie, podporu a prijatie detí a mládeže presne takých akí sú,
 • vytvoriť pocit spolupatričnosti a ukázať, aké dôležité puto je priateľstvo,
 • ponúknuť pozitívne vzory a poukázať na iný životný štýl, než na aký sú zvyknutí a ktorý im môže ubližovať,
 • dať možnosť obrátiť sa na nás s otázkami starosťami, alebo sa len tak porozprávať,
 • jednoducho byť pri mladých v ich prirodzenom prostredí :)

 

Možné (želané) vedlajšie účinky :

 • zníženie kriminality mladistvých v mestskej časti,
 • zlepšenie vzťahov,
 • zlepšenie školských výsledkov,
 • vyššia aktivyta detí a mládeži pri využívaní voľného času,
 • nájdenie nových hodnôt (láska, nezištnosť) a ich uplatňovanie v každodennom živote,
 • zvýšenie prosociálnych aktivít vykonávaných mladými v priebehu roka,
 • zrušenie pojmu problémová mládež :)

 

[obrázok]


Pre koho je tento projekt:

Mládež a deti, ktoré dochádzajú do škôl v Devínskej Novej Vsi alebo majú bydlisko v tejto mestskej časti, poväčšine nie sú zapojené do žiadnych záujmových činností.
Mnohokrát nevedia ako narábať so svojím voľným časom a aj preto ho môžu začať využívať nesprávnym spôsobom, ktorý je nebezpečný pre nich a aj pre okolitú verejnosť (drogy, poškodzovanie verejného, alebo súkromného majetku, ...) Sú to skupiny mladých, ktorí sú v školách označovaní za problémovú mládež. Vekový priemer cieľovej skupiny je približne od 8 do 20 rokov.

Na sídlisku je veľká komunita mládeže, ktorá trávi čas pasívnym spôsobom (posedávaním na lavičkách, postávaním vo výklenkoch domov, často sprevádzané konzumáciou alkoholu, alebo užívaním iných legálnych, prípadne nelegálnych drog), nakoľko nenachádza voľnočasové aktivity, ktoré by jej vyhovovali. Preto si svoj voľný čas vypĺňa napríklad návštevami barov (a to aj mládež do 18 rokov).

[obrázok]


Ako projekt funguje:

Projekt je založený na aktívnom vyhľadávaní mladých v ich prostredí (na lavičkách, vo výklenkoch domov, na ihriskách... ) a ponuke svojej prítomnosti a ako prostriedok k prehlbovaniu vzťahov aj aktivít vo voľnom čase. Táto činnosť, odborne nazývaná streetwork, má za cieľ byť pri mladých a v prípade potreby ponúknuť odbornú pomoc, spoluprácu pri realizácii vlastných predstáv detí a mládeže ako tráviť voľný čas, či zlepšiť sídlisko a ponúknuť motiváciu pre zmenu životného štýlu, ktorým si mladí môžu ubližovať.

Druhou časťou projektu je vytvorenie nízkoprahového zariadenia - klubu. Klub prináša okrem bezpečného miesta pre trávenie voľného času detí a mladých s ponukou hier aj odpovede na otázky, odborné služby ako napríklad krízovú intervenciu, pedagogicko-psychologické poradenstvo a preventívne aktivity. Umožnuje deťom a mládeži sa porozprávať, alebo sa zveriť so svojimi starosťami, ktoré môžu v spolupráci pracovníkov klubu vyriešiť.

Kompletné informácie o projekte nájdete na: ozichtys.sk

[obrázok]

KONTAKT:

ICHTYS Občianske združenie
IČO: 42126819
Č. účtu:2666752101/1100

Tel. č.: 0903 475 014
E-mail: ozichtys@gmail.com
web-stránka: ozichtys.sk
Klikanosť projektu: 5031 x


Top