Vitajte na stránkach Farnosti - Devínska Nová Ves


   Táto stránka je určená pre ľudí, ktorých zaujíma dianie v našej farnosti a chceli by sa dozvedieť nejaké informácie práve prostredníctvom internetu.

         >>> Výpis z matriky: KRSTNÝ LIST - VYBAVENIE (rubrika články).

         >>> Rozpis BOHOSLUŽIEB (rubrika kalendár).

    Kontakt na pána farára: fara.devinska@gmail.com (Andrej Kalamen)

» archív oznamov
<<   Strany:  1.....73747576777879.....92  >>

Burza šatstva

14.11.2010, nedeľa


Opäť je možnosť priniesť a darovať staršie kvalitné a čisté šatstvo:
F centrum, Istrijská č. 4, Bratislava - Dev. N. Ves, sobota 20.11.2010 od 14.00 do 18.00 (je aj možnosť si hneď niečo vybrať).

Poďakovanie

7.11.2010, nedeľa


Ďakujem všetkým, ktorí darovali peniaze na dary pre kostol a pre mňa z príležitosti môjho 20-ročného pôsobenia v Dev. N. Vsi, ktorí pripravili zhotovenie umeleckého oblečenia na sobášne a ďalšie obrady (zhotovila pani umelkyňa Katarína Böhmová) a všetkým, ktorí pripravili a obetavo sa starali o pohostenie dňa 4.11.2010 v F centre.

Foto z birmovky

6.11.2010, sobota


Kto má záujem objednať si obrázky od oficiálneho fotografa zo slávnosti birmovania (z 10.10.2010), môže sa zastaviť v kostole u pani kostolníčky, pozrieť si katalógy a objednať si.

Podmienky pre slávenie „Prvého sv. prijímania detí"

3.11.2010, streda


Podmienky pre slávenie „Prvého sv. prijímania detí" vo farnosti BA – Dev. N. Ves v šk. roku 2010/2011 si môžte pozrieť v sekcii články - info --->tu.

Podmienky pre pokrstenie detí

3.11.2010, streda


Podmienky pre pokrstenie detí, ktoré chodia do školy vo farnosti BA – Dev. N. Ves; šk. rok 2010/11 si môžte pozrieť v sekcii články - info --->tu.

Futbalový turnaj

31.10.2010, nedeľa


GoodSports International Slovensko
Pozýva všetkých záujemcov na

FUTBALLOVÝ TURNAJ

KEDY? 17.11.2010 streda -sviatok
KDE? Telocvična v škole IVANA BUKOVČANA 3

Program:
8.30-8.45 – registrácia mladší (10-13rokov)
9.00-11.00- turnaj mladší
Vyhodnotenie
11.00-11.15 – registrácia starší (14-16 rokov)
11.15-13.30- turnaj starší
Vyhodnotenie
13.30-13.45- registrácia (17 a viac roční)
13.45- 15.45- turnaj
Vyhodnotenie

Vytvorte si tímy (3 hráči a 1 brankár) a prídite si zahrať.

Viac info: 0902 705 507
Miesta budú ocenené.

Fotky birmovanci

31.10.2010, nedeľa


Pár fotiek birmovancov si môžte pozrieť v našej fotogalérii.

Začiatok novembra

31.10.2010, nedeľa


Pripomíname možnosť objednať si fotografie z birmovky – katalógy k nahliadnutiu a objednaniu sú v sakristii.

Pred prvým piatkom je možnosť sv. pokánia v utorok, štvrtok, piatok podvečer. V piatok od 17.00 zapisujeme nové úmysly na sv. omše. Po sv. omši v piatok je meditácia a poklona za obnovu cirkvi (inšpirácia knihou o sv. Františkovi z Assisi).

V pondelok na sviatok Všetkých svätých pozývame aj na Spomienkovú slávnosť na našich zosnulých. Začneme o 17.00 pri kríži na cintoríne, potom je meditácia a hudba v kostole.

Ukončenie misií

24.10.2010, nedeľa


V nedeľu 24.10.2010 sme ukončili farské misie v našej farnosti. Viedli ich pátri jezuiti z domu Spoločnosti Ježišovej v Bratislave. Ďakujeme im za ich pôsobenie v našej farnosti. Na pamiatku farských misií sme požehnali kríž, ktorý visí vo veži nášho kostola.

Na podporu misijnej činnosti v ďalekých krajinách sme z našej farnosti odoslali 1020,- Eur. Vďaka všetkým darcom.

Misijný program

17.10.2010, nedeľa


Tento týždeň pokračujú v našej farnosti „Farské misie“. Podrobný program je na nástenke a na webe našej farnosti.

Osobitné:
možnosť sv. pokánia (spoveď) alebo rozhovoru - pri každej sv. omši (vždy prídu viacerí kňazi);

nedeľa 17.10. - sv. omša o 10.30 pre rodiny s deťmi, a potom rozhovor o skúsenostiach s bohoslužbami pre deti;

nedeľa 17.10. - "Pásmo slova a hudby" o 17.00 v kostole (V. Dufka SJ);

nedeľa 17.10. - stretnutie s mládežou o 20.00 v F centre;

utorok 19.10. - návšteva v DSS Senecio o 9.00 a sv. omša pre chorých a starých ľudí;;

piatok 22.10. - pri sv. omši ráno sv. pomazania chorých;

sobota 23.10. - prednáška v F centre o 20.00: "Nádej pre rozvedených";

nedeľa 24.10. pri sv. omši o 10.30 - katechéza pre deti, na ktorú pôjdu deti do Domu stretnutia.
<<   Strany:  1.....73747576777879.....92  >>

Top