Vitajte na stránkach Farnosti - Devínska Nová Ves


   Táto stránka je určená pre ľudí, ktorých zaujíma dianie v našej farnosti a chceli by sa dozvedieť nejaké informácie práve prostredníctvom internetu.

         >>> Výpis z matriky: KRSTNÝ LIST - VYBAVENIE (rubrika články).

         >>> Rozpis BOHOSLUŽIEB (rubrika kalendár).

    Kontakt na pána farára: fara.devinska@gmail.com (Andrej Kalamen)

» archív oznamov
<<   Strany:  1.....77787980818283.....88  >>

Začiatok októbra

27.9.2009, nedeľa


Pred prvým piatkom je príležitosť k sv. pokánia vždy asi 30 až 60 mminút pred bohoslužbou.
Priamo na prvý piatok je možnosť v sakristii zapísať nové úmysly pri sv. omšiach na nasledujúce štyri týždne.
Po sv. omši na prvý piatok pozývame ešte na poklonu pred Sv. Oltárnou a meditáciu za obnovu cirkvi.
Od 1. októbra sa modlievame slávnostnejšie sv. ruženec - vždy asi 30 minút pred hlavnou bohoslužbou.

Birmovka

20.9.2009, nedeľa


O niekoľko dní sme plánovali začať prípravu na sv. birmovania s tým, že birmovka by sa slávila v máji 2010. Keďže však ešte pokračuje rekonštrukcia F centra, nemali by sme sa kde s našimi mladými stretávať. (Príprava vždy prebieha asi v 10 skupinách.) So zápisom počkáme do ukončenia rekonštrukcie F centra a posunieme začiatok prípravy na začiatok zimy alebo až po 1. 1. 2010. Birmovku sa pokúsime dohodnúť na október 2010.

V F centre sa v ostatnom čase vymenili všetky okná, pracuje sa ešte na elektrine a kúrení, pripravujú sa nové omietky a podlahy, nové dvere... Niektoré menšie práce urobíme ešte aj na kostole. Prosíme o finančnú podporu týchto prác. Zatiaľ všetky práce robíme na dlh. (Čísla o financiách a prácach sú na našom webe medzi informáciami z 9. 8. 2009.) Veľká vďaka všetkým, ktorí podporujú našu farnosť.

Stretnutie vo Weitovom lome

15.9.2009, utorok


Na slávnosť Sedembolestnej P. Márie 15. 9. slávime sv. omšu o 18.00 vo Weitovom lome na Devínskej Kobyle. Sprevádzať nás budú hudobní umelci a náš spevokol. Sv. omšu obetujeme na pamiatku ľudí, čo zahynuli na slov.- rak. hranici. Príhovor bude mať Dr. Marián Prachár.
Na miesto sa dostaneme pešo z našej obce buď cez Slovinec a Sandberg alebo od cesty na Devín (asi v polovici cesty, kde je zastávka č. 28, treba odbočiť pomedzi záhrady smerom hore).
Pri zlom počasí, nepríjemnom daždi, bude sv. omša a program v kostole.

Správanie malých detí

6.9.2009, nedeľa


Pred pár týždňami ma požiadali niektorí veriaci, aby som upozornil na správanie malých detí v kostole a pred kostolom počas bohoslužieb. Plním sľub teraz po prázdninách.

1. Vážime si ochotu rodín s malými deťmi prísť na bohoslužby. Táto účasť však nie je vždy jednoduchá; aj tzv. detské bohoslužby sú určené až pre deti, ktoré majú 7-8 rokov a staršie.
2. Rodičov menších detí prosíme, aby múdro posúdili, či ich deti zvládnu účasť na bohoslužbách. Určite sa nepatrí, aby deti vyrušovali ostatných ľudí, alebo aby zodpovednosť za deti úplne znemožnila modlitbu a zapojenie sa do sv. omše ich rodičom. Ak sa namiesto modlitby venujú len svojim deťom, nemajú skutočnú účasť na našom spoločenstve.
3. Čo je vyrušovanie, azda netreba vysvetľovať – nepozorujem napr. nevhodné správanie detí (aj v predšk. veku), ktoré sú pred oltárom; občasný pohyb, šepkanie ani občasný plač malých detí nie je prekážkou. Nemožno však deťom dovoliť, aby napr. prekážali organistom, lozili po laviciach alebo sa vešali po zábradlí na chóruse a pod.
4. Zodpovedných ľudí na chóruse prosím, aby pokojne zasiahli vtedy, keď správanie detí prekročí únosné medze a ich rodičia budú nevšímaví. Takéto bežné problémy si musíme vedieť vhodným spôsobom vyriešiť.
5. Počas bohoslužby možno využiť aj "Dom rozlúčky" vedľa kostola. Ak sa niekto nájde, kto si menšie deti počas homílie vezme na starosť, môže im v týchto priestoroch predniesť Božie slovo prístupným spôsobom a zaspievať si s nimi. Osobne však dávam prednosť účasti detí na bohoslužbe spolu s dospelými - za podmienky, že ich tým netrápime (a ani seba).
6. Tiež platí, čo hovorí známy český umelec a poctivý katolík Marek Eben: "Som veľmi vďačný svojim rodičom, že ma v útlom veku netrápili účasťou na bohoslužbách."

Cintorín

16.8.2009, nedeľa


Ešte stále musíme čakať, kým sa dostaneme k úplnej dokumentácii o hrobových miestach na našom cintoríne. Ako náhle budeme mať všetky informácie o hroboch v poriadku, oznámime, aby si občania prišli podpísať nájomné zmluvy k hrobovým miestam a zaplatili nájomné. Zatiaľ prosíme o trpezlivosť.

Ohľadom pohrebov upozorňujeme, že v tom prípade, ak si naši občania vybavujú pohreb skôr, ako sa poradia so správcom nášho cintorína (Dr. Martin Puhovich, tel. 0911/640 100) alebo s niekým zo zástupcov farnosti, zbytočne preplácajú služby spojené s pohrebom a sebe i nám sťažujú organizáciu pohrebu.

Základné informácie poskytuje aj Miestny úrad MČ Bratislava – Dev. N. Ves: 64 538 367(8) a Rímskokatolícky farský úrad Bratislava – Dev. N. Ves: 64 776 333.

Práce a finančné výdavky

9.8.2009, nedeľa


Mimoriadne práce vo farnosti máme na tento rok pripravené vo výške asi 150 tisíc € (4 a pol milióna Sk). Z toho sme doteraz zaplatili: 51 200 € (1 a pol milióna Sk), časť výdavkov máme zabezpečené formou daru a ešte máme zaplatiť: 60 000 € (1 milión 800 tisíc Sk). Na účte máme v súčasnosti na všetky výdavky (nielen na tieto práce) 7 400 € a do roka máme vrátiť pôžičku vo výške 20 000 €. Pravdepodobne si ešte budeme musieť požičať. Nemôžeme sa spoliehať na možné nečakané príjmy, ale počítajme s tým, že na naše výdavky si musíme sami našetriť.

Rozpis prác a výdavkov

Kostol
Nová maľovka interiéru: 8 500 €
Ďalšie menšie výdavky budeme ešte mať na úpravu okien kvôli vetraniu, na kryty okolo uchytenia lustrov a opravu fasády pri schodoch na chórus.

Studne pri kostole a v F centre (vrty, odborné práce, čerpadlá): 7 200 €

F centrum
nová prípojka vody: 1 500 €
nová kanalizácia, vodovodné siete a zariadenia: 47 900 €
nová elektroinštalácia, rozvody, prípojky: 30 000 €
schody do podkrovia a nové toalety: 13 300 €
murárske práce: 25 000 €
dvere: 5 000 €
okná: 11 000 €
podlahy a pod.: ? €

Spolu výdavky na práce sú asi 150 tisíc € (4 a pol milióna Sk).
Doteraz sme zaplatili: 51 200 € (1 a pol milióna Sk)
Ešte máme zaplatiť: 60 000 € (1 milión 800 tisíc Sk)

V súčasnosti máme na účte: 7 400 €
Požičali sme si a máme vrátiť: 20 000 €

(Sumy sú zaokrúhlené. Niektoré menšie práce nie sú ešte presne vypočítané, ale uvedené čísla sa len málo odchyľujú od reálnych nákladov.)

Pred prvým piatkom - august 2009

2.8.2009, nedeľa


Sv. pokánia – možnosť vyspovedať sa je zvlášť večer pred sv. omšami v pondelok, štvrtok a piatok; utorok ráno.
Na prvý piatok (7.8.)– od 18.00 zapisujeme nové úmysly na sv. omše v sakristii; po omši je poklona a meditácia za obnovu cirkvi.

Maľovanie kostola

19.7.2009, nedeľa


V dňoch 6. 7. 2009 až 15. 7. 2009 prebiehali maliarske práce vo vnútri nášho kostola. Počas maľovania boli sv. omše v Dome spomienky.

V stredu 15.7.2009 podvečer sme čistili náš kostol po maliarskych prácach. Veľká vďaka patrí všetkým priateľom a spolupracovníkom, čo pomáhali pri maľovaní a čistení kostola. Za našu farnosť osobitne ďakujeme p. Jozefovi Balážovi za obetavú a spoľahlivú kontrolu prác a pomoc pri všetkom, čo bolo potrebné zabezpečiť. Samozrejme, veľká vďaka i mnohým ďalším spomedzi žien a mužov našej farnosti, čo sa zúčastnili organizácie prác, a potom čistenia nášho chrámu. (Bližšie - fotodokumentácia na nástenke.)

Vďaka všetkým za finančné dary.

Číslo bankového účtu našej farnosti: 11462825/0900.

Cintorín II

5.7.2009, nedeľa


Od 1. 7. 2009 sme prevzali cintorín v DNV od spoločnosti Marianum. Budovu Domu smútku nám odovzdali prázdnu, vzali aj informačné tabule. Nové tabule sme dali vyrobiť, kúpime aj zariadenia potrebné na pochovávanie. Poriadok na cintoríne bude udržiavať Denova, dala vyrobiť vhodné nádoby na odpad. Denove bude farnosť za služby platiť. Evidenciu hrobov sme dostali od Marianumu na papieri, pokúsime sa previesť údaje do počítača a dáme ich do poriadku.

Spoločnosť „Marianum“ prestala byť správcom nášho cintorína, takže už nemôže určovať, kedy bude pohreb a neposkytuje ani miesto na pochovanie. V týchto veciach sa treba obrátiť ma nášho správu cintorína, ktorým je Dr. Martin Puhovich.

Privítame, ak niekto z DNV bude ochotný pracovať ako hrobár.

ĎALŠIE INFORMÁCIE

Prevádzkovateľom cintorína je majiteľ pozemku cintorína:
Rímskokatolícka cirkev,
Farnosť Bratislava – Devínska Nová Ves,
Istrijská 15, 841 07 Bratislava.

Správcom cintorína je odborne spôsobilá osoba:
Dr. Martin Puhovich
(Poskytuje informácie o hrobových miestach, nájomných zmluvách na jestvujúce hrobové miesta a postupe pri zabezpečovaní pohrebov.)

Kontakty
RK farský úrad Bratislava- Dev. N. Ves: 02/64776333
Pani kostolníčka F. Vlašičová: 64776400, 0915/518115
Pani kostolníčka D. Tittelová: 0948/521325
Správca cintorína Dr. Puhovich: 0911/640100
Miestny úrad MČ Bratislava- Dev. N. Ves: 02/64538367(8)

Postup pri vybavovaní pohrebov
Lekár potvrdí úmrtie; pohreb ohlásime u správcu cintorína, ktorý zabezpečí miesto a objedná vykonávateľa pohrebného obradu.

Rozliata Morava v DNV

29.6.2009, pondelok


Ak ste sa osobne neboli pozrieť k rozvodnenej Morave, môžte si zábery záplav pozrieť v našej fotogalériivideogalérii.
<<   Strany:  1.....77787980818283.....88  >>

Top