Vitajte na stránkach Farnosti - Devínska Nová Ves


   Táto stránka je určená pre ľudí, ktorých zaujíma dianie v našej farnosti a chceli by sa dozvedieť nejaké informácie práve prostredníctvom internetu.

         >>> Výpis z matriky: KRSTNÝ LIST - VYBAVENIE (rubrika články).

         >>> Rozpis BOHOSLUŽIEB (rubrika kalendár).

    Kontakt na pána farára: fara.devinska@gmail.com (Andrej Kalamen)

» archív oznamov
<<   Strany:  1.....77787980818283.....92  >>

Goodsports baseballová liga

17.4.2010, sobota


GoodSports International Slovensko organizuje 2. ročník T-ballovej ligy a 4. ročník baseballovej ligy Little League.

Boli by sme veľmi radi, keby ste medzi nás zavítali na Slávnostné otvorenie , ktoré sa uskutoční v sobotu 17.4. o 10.00 na baseballovom ihrisku pri ZŠ Ivana Bukovčana 1, v prípade nepriaznivého počasia v telocvični v škole Ivana Bukovčana 1. Privítame medzi nami hostí z Americkej Ambasády.

Program:
- privítanie hráčov, rodičov a hostí
- príhovor garanta ligy p. Toma Johnsona z USA
- predstavenie družstiev
- slávnostný nadhod loptičky
- sledovanie zápasov

Tešíme sa na Vašu účasť , veríme že prídete povzbudiť malých hráčov a strávite s nami pekný deň.

S úctou
Tom Johnson GoodSports International Slovensko

Kontakt: Katarína Pavlovská, 0902 705 507

Spomienka na "barbarskú noc"

13.4.2010, utorok


Dňa 13. apríla si na Slovensku pripomenieme tzv. barbarskú noc, keď o polnoci z 13. na 14. apríla 1950 (pred 60. rokmi) boli komunistami prepadnuté, vyrabované a zlikvidované všetky kláštory na Slovensku.
V Bratislave sa táto udalosť pripomenie zvonením zvonov o 20.58 hod a krátkou tichou modlitbou v kostoloch.

Zádušná sv. omša v katedrále

13.4.2010, utorok


V utorok 13. apríla 2010 o 17.00 v Katedrále sv. Martina v Bratislave bude slúžiť zádušnú sv. omšu arcibiskup Stanislav Zvolenský za obete ľudí z Poľska, ktorí zahynuli pri leteckom nešťastí pri ruskom Smolensku. Pozýva k účasti na tejto sv. omši.

14. ročník baseballového/anglického tábora

11.4.2010, nedeľa


GoodSports International Slovensko a Kultúrne centrum v Bojniciach vás pozývajú na
14. ročník BASEBALLOVÉHO/ANGLICKÉHO TÁBORA
Pre dievčatá a chlapcov vo veku 9-17
cena: 150,-Eur
kedy: 3.-11.júla 2010
kde: Rekreačné zariadenie Hlboké nad Bojnicami
čo: Americkí tréneri, baseball, volleyball, basketball, futball, floorball, angličtina, ohňostroj, nočná hra, baseballové kartičky, výlety, paintball pre staršie deti, táboráky, zábava…

Pre viac informácii a registráciu volajte alebo píšte:
Katarína Pavlovská 0902 705 507
email: pavlovska.katarina@gmail.com
Kultúrne centrum Bojnice,
Hurbanovo námestie 19/41, 972 01 Bojnice, tel. 046 5430 146

Zbierky na Veľkú noc 2010

11.4.2010, nedeľa


Zbierky počas veľkonočných sviatkov vo farnosti Dev. N. Ves tento rok priniesli:
Pri obraze Ježišovho hrobu (na cirkev v Jeruzaleme): 180 €.
Na farnosť: 1 750 €.
Farská ofera: 1 000 €.
Vďaka všetkým darcom!

Program Veľkého týždňa

28.3.2010, nedeľa


Pondelok, utorok a stredu je ešte možnosť prijať sv. pokánia (miestny kňaz spovedá pred a po sv. omši v týchto dňoch).

Nové úmysly na sv. omše (na mesiac apríl) zapisujeme výnimočne nie v piatok, ale v stredu od 18.00 v sakristii.

Na Zelený štvrtok slávime o 19.00 sv. omšu na pamiatku "Poslednej večere".
Na Veľký piatok o 17.00 slávime bohoslužbu o utrpení a smrti Pána Ježiša Krista. V tento deň v rímskokatolíckej cirkvi jediný raz v roku sa neslávi sv. omša a zachováva sa prísny pôst.
Na Bielu sobotu je náš kostol otvorený na poklonu pri obraze Ježišovho hrobu v čase: 9.00-19.00. Slávnosť vzkriesenia a sv. omša začína po západe slnka o 19.30.
Na Prvú veľkonočnú nedeľu je po sv. omšiach farská ofera.

Výstava detí v "F centre"

28.3.2010, nedeľa


Pozývame pozrieť si výstavu klubu Ichtys v F centre – na Kvetnú nedeľu v čase: 16.00-17.30. Výstavu sa pokúsime sprístupniť aj cez veľkonočné sviatky.

Ichtys je občianske združenie, ktoré sa venuje deťom na ulici. Na výstave sa prezentujú diela z detských tvorivých dielní, ktoré vznikali od septembra 2009 do januára 2010. Výstava je vytvorená ako prehľad dejín umenia od praveku po dnešok. Oplatí sa vidieť!

Kvetná nedeľa

28.3.2010, nedeľa


Na Kvetnú nedeľu dňa 28. marca 2010 slávime príchod Pána Ježiša do Jeruzalema. Sv. omše začnú vonku pred kostolom posvätením ratolestí; potom pri bohoslužbe počúvame pašie o Ježišovom umučení (o 10.30 spievané).
Sv. omša večer o 19.00 je zvlášť pre mládež, osobitne pre kandidátov birmovky.

Poznámky k cintorínu

27.3.2010, sobota


Niektorí občania a úradníci z MÚ v Dev. N. Vsi sa v ostatných týždňoch vyjadrovali kriticky k záležitostiam okolo cintorína. Takže pripomínam:

• Farnosť je zriaďovateľom cintorína, správcom je zo zákona poverená osoba Dr. Martin Puhovich. Farnosť je zriaďovateľom, lebo sme majiteľmi pozemku cintorína. Správa sa vykonáva na základe prevádzkového poriadku schváleného v MZ v Dev. N. Vsi a na Regionálnom úrade verejného zdravotníctva. Po prevzatí cintorína od 1. júla 2009 sme dali nanovo do poriadku zoznam hrobov a zabezpečili sme základnú prevádzku.

• Cirkev z cintorína nemá žiaden finančný príjem. Jedinou výhodou je pre cirkev ucelené vlastníctvo pozemkov v okolí kostola, vrátane „Domu rozlúčky“, ako aj vybavovanie pohrebov, keďže už nie sme závislí na cudzích ľuďoch mimo DNV.

• Peniaze za hroby nie sú zárobkom pre farnosť, idú len na údržbu cintorína, a to na základe zákona. Platby sú takisto schválené podľa zákona – a to menšie ako má hlavné mesto BA. Nik nemôže platiť niečo navyše. Ceny sú podľa zákona schválené aj v MZ DNV.

• Právne veci okolo hrobov sa vybavujú na základe písomnej dohody s vedením MÚ v DNV na Miestnom úrade, lebo pozemok cintorína síce patrí farnosti, ale ako miesto pochovávania je občiansky, pre všetkých občanov. MÚ slúži občanom v občianskych veciach a má povinnosť podporovať miestnu kultúru, ku ktorej patrí aj cintorín.

• Bývalý správca cintorína nechal aj vedenie vody v havarijnom stave, preto teraz po zime netiekla voda. Bude potrebné to urýchlene opraviť, najlepšie spraviť celkom nové vedenie vody. Na to je potrebné urobiť stavebný projekt a zabezpečiť financie.

Kópiu tohto textu posielame na MÚ v Dev. N. Vsi, do Devexu a DTV.

Liturgický večer VII. - Mysterium passionis

27.3.2010, sobota


V rámci prípravy na bratislavské misie a v predvečer diecézneho dňa mládeže pozývame všetkých veriacich Bratislavy na slávenie liturgie Eucharistie, ktoré sa uskutoční v sobotu 27. marca so začiatkom o 18.00 v kostole Panny Márie Snežnej – na Kalvárii pod názvom Liturgický večer VII. – Mysterium passionis. Slávenie začne požehnaním ratolestí v lurdskej jaskyni a bude sprevádzané gregoriánskym chorálom, žalmami, Taizé piesnami a ďalšími spevmi. O 20.00 hodine začína „polnočná“ adorácia v rámci ktorej budú pred sviatostným Kristom adorovať veriaci z celej Bratislavy. Pozývame všetky farnosti, spoločenstvá, rodiny, jednotlivcov, aby prišli v túto noc k Božiemu dotyku ticha, modlitby, adorácie a slávenia. Adorácia bude ukončená o polnoci podľa prastarej cirkevnej tradície posvätným čítaním – liturgiou hodín so záverečným požehnaním so Sviatosťou

Počas slávenia Eucharistie sa budú prinášať aj dary pre chudobných. Podrobný program tohto večera a bližšie informácie nájdete na webovej stránke: www.taizevecer.pa-zoa.eu
<<   Strany:  1.....77787980818283.....92  >>

Top