Vitajte na stránkach Farnosti - Devínska Nová Ves


   Táto stránka je určená pre ľudí, ktorých zaujíma dianie v našej farnosti a chceli by sa dozvedieť nejaké informácie práve prostredníctvom internetu.

         >>> Rozpis BOHOSLUŽIEB (rubrika kalendár).

    Kontakt na pána farára: fara.devinska@gmail.com (Andrej Kalamen)

» archív oznamov
<<   Strany:  1.....777879808182838485  >>

Slávnostný veľkonočný koncert

19.4.2009, nedeľa


Srdečne Vás pozývame na

Slávnostný veľkonočný koncert v kostole Ducha Svätého
dňa 19.4.200920.00

účinkuje:
Komorný orchester bratislavského konzervatória pod vedením Františka Töröka;
hosťom koncertu je hobojista prof. Gottfried Boisits z Rakúska

Koncert sa koná v spolupráci s miestnou farnosťou a 
s láskavou podporou MČ Bratislava- Devínska Nová Ves

Fotky - príroda okolo DNV jar-leto

13.4.2009, pondelok


Do fotogalérie sme pridali krásne zábery prírody okolo DNV od Imricha Hušeka.

Slávenie Veľkého týždňa

9.4.2009, štvrtok


Slávenie Veľkej noci začína v katolíckej liturgii už na Zelený alebo Veľký štvrtok. V tento deň sa dopoludnia slávi v biskupských chrámoch slávnostná bohoslužba ako výraz jednoty spoločenstva kňazov v diecéze. Pri nej svätí biskup oleje a krizmu, ktoré sa používajú pri cirkevných sviatostiach. (V Bratislavskej arcidiecéze je táto sv. omša 9.4.2009 o 9.30 v Dóme sv. Martina.) Večer sa vo farských chrámoch slávia sv. omše na pamiatku Ježišovej poslednej večere (pripomína sa ustanovenie Eucharistie a sviatosti kňazstva a tiež Pánovo prikázanie lásky).Svätostánok má byť pred touto sv. omšou prázdny, po sv. omši sa na pamiatku Ježišovho odchodu do Getsemanskej záhrady odhalí oltár.

Na Veľký piatok katolícka cirkev neslávi sv. omšu, ale bohoslužbu o utrpení a smrti Pána. Obrady začínajú skôr popoludní, bližšie času, keď Ježiš zomrel na kríži. Pri obradoch sa číta evanjelium o umučení podľa Jána, uctieva sa slávnostne kríž a rozdáva sa eucharistia. Po celý deň sa dospelí katolíci snažia zachovať prísny pôst.

Na Bielu sobotu pokračuje pôst a veriaci v tichosti sa prichádzajú modliť k obrazu Ježišovho hrobu. Slávnosť vzkriesenia začína až po západe slnka. Na bohoslužby je vhodné priniesť si sviece. Bohoslužba je najslávnostnejšia v celom roku. Začína svätením ohňa, pokračuje prinesením paškálu - veľkonočnej sviece do chrámu. Potom sa čítajú viaceré biblické texty. Po nich nasleduje bohoslužba krstu alebo len posvätenie vody a obnovenie krstných sľubov. Bohoslužba vrcholí slávením eucharistie. V DNV chodievame na záver ku krížu na cintoríne.

Na Veľkonočnú nedeľu sa po sv. omšiach koná "farská ofera", ktorá je venovaná podpore miestneho kňaza a ľudí, čo spolupracujú pri bohoslužbách v kostole.

Prvý piatok a Kvetná nedeľa

3.4.2009, piatok


Na prvý piatok bude v našom kostole od 18.30 posledná pobožnosť Krížovej cesty v pôstnej dobe, po sv. omši nebude tentoraz poklona a meditácia za obnovu cirkvi. Od 18.00 je možnosť zapísať si nové úmysly na sv. omše v sakristii.

Na Kvetnú nedeľu osobitne pozývame na sv. omšu o 10.30. Začne pri kaplnke pred kostolom posvätením ratolestí, čím sa pripomína privítanie Pána Ježiša ako Mesiáša v Jeruzaleme. Pri sv. omši náš chrámový spevokol prednesie pašie čiže spievané evanjelium o Ježišovom umučení.

Ešte spoveď pred sviatkami

30.3.2009, pondelok


Príležitosť k sv. pokánia pred Veľkonočnými sviatkami bude ešte v našom kostole pondelok, štvrtok a piatok, keď spovedá miestny kňaz asi 1 hodinu pred sv. omšou. V sobotu 4. 4. je možnosť sv. pokánia od 8.00 v Záhorskej Bystrici a v nedeľu od 14.00 v Stupave. Po Kvetnej nedeli miestny kňaz spovedá v našom kostole pondelok a stredu večer a utorok ráno.

Spoveď pred sviatkami

29.3.2009, nedeľa


Príležitosť k sv. pokánia pred Veľkonočnými sviatkami je v sobotu 28.3.2009 v kostole v Lamači od 14.00 do 18.00.
Viacerí kňazi budú spovedať aj v kostole a vo Farskom centre v Dev. N. Vsi, a to v nedeľu 29.3.2009 od 14.30 do 19.00. Dopoludnia bude spovedať v kostole P. Anton Srholec, popoludní asi siedmi až ôsmi kňazi.

Návšteva chorých

24.3.2009, utorok


V utorok 24.3.2009 miestny farár návštívi starších a chorých veriacich v Domove sociálnych služieb "Senecio". V domácnostiach je návšteva možná vo štvrtok 26.3.2009 a v pondelok 30.3.2009. Nahlásiť treba presné adresy!

Videogaléria

10.3.2009, utorok


Na našej stránke pribudla videogaléria. Prvé videá zachytávajú krátke zábery z detskej sv. omše, ktorá bola vyvrcholením Svetového Dňa Modlitieb 2009 za Papuu - Novú Guineu.

Stretnutie s rodičmi

9.3.2009, pondelok


Pozývame rodičov detí, ktoré sa tento školský rok pripravujú na prvé sv. prijímanie. Stretneme sa na malú poradu v našom kostole dňa 9. 3. 2009 o 18.30. (Pozvanie platí aj pre rodičov detí zo súkromnej školy alebo z iných škôl v meste, ak deti bývajú v našej farnsoti a chcú ísť u nás na prvé sv. prijímanie.)

Finančné zbierky

8.3.2009, nedeľa


Zbierka na Charitu, ktorá sa konala pred týždňom, priniesla: 820 €. Vďaka!
Zbierka na SDM – vzdelávacie projekty pre dievčatá v Papui-N. Guinei, ktorú sme mali vo štvrtok, priniesla: 490 €. Vďaka!
<<   Strany:  1.....777879808182838485  >>

Top