Vitajte na stránkach Farnosti - Devínska Nová Ves


   Táto stránka je určená pre ľudí, ktorých zaujíma dianie v našej farnosti a chceli by sa dozvedieť nejaké informácie práve prostredníctvom internetu.

         >>> Rozpis BOHOSLUŽIEB (rubrika kalendár).

    Kontakt na pána farára: fara.devinska@gmail.com (Andrej Kalamen)

» archív oznamov
<<   Strany:  1.....767778798081828384  >>

Finančné zbierky

8.3.2009, nedeľa


Zbierka na Charitu, ktorá sa konala pred týždňom, priniesla: 820 €. Vďaka!
Zbierka na SDM – vzdelávacie projekty pre dievčatá v Papui-N. Guinei, ktorú sme mali vo štvrtok, priniesla: 490 €. Vďaka!

Fotky z detskej Sv.Omše

8.3.2009, nedeľa


Na dnešnej detskej sv. omši vyvrcholil Svetový Deň Modlitieb v našej farnosti. Pri tejto príležitosti deti vystúpili v náučnom programe s modlitbami za Papuu - Novú Guineu. Fotky si môžte pozriet vo fotogalérii.

Fotky zo Svetového Dňa Modlitieb

8.3.2009, nedeľa


Vo fotogalérii si môžte pozrieť fotky zo Svetového Dňa Modlitieb, ktorý sa konal v našom kostole vo štvrtok.

Prvý piatok

6.3.2009, piatok


Na prvý piatok od 17.00 zapisujeme v sakristii nové úmysly na sv. omše na mesiac marec. Po sv. omši konáme tradičnú poklonu pred Sv. Oltárnou a meditáciu za obnovu cirkvi.

Svetový modlitbový deň

5.3.2009, štvrtok


Už viac ako 100 rokov sa na prvý piatok mesiaca marca konáva SDM – Svetový deň modlitieb. V našej farnosti sa koná toto podujatie po 13 krát. Keďže na prvý piatok máme aj iný duchovný program a ženy z našej farnosti sa v piatok zúčastňujú celobratislavského podujatia, u nás usporadúvame toto stretnutie už vo štvrtok. Tento rok sa stretneme v našom kostole dňa 5. marca o 18.45. Podujatie je ekumenické, pripravujú ho kresťanské ženy vždy z inej krajiny sveta. Tento rok podujatie pripravili ženy z krajiny Papua – Nová Guinea. Bližšie informácie a obrazy k akcii máme na našich kostolných nástenkách. Podujatie začne premietaním o krajine, pokračuje bohoslužbou slova, vrcholí finančnou zbierkou na vzdelávacie projekty v Papue – N. Guinei. Na záver je občerstvenie, ktoré si pripravíme spolu z toho, čo prinesieme. (Vopred vďaka za príspevky na pohostenie a finančné dary na zbierku pre ženy v Papue). Na stretnutie pozývame aj veriacich mužov, rodiny a mladých ľudí.

Zbierka na Charitu

1.3.2009, nedeľa


V nedeľu 1. marca koná sa v bratislavských kostoloch jarná zbierka na Charitu. Zbierka sa v našej farnosti koná formou darov do košíkov pred kostolom po skončení bohoslužieb, aby sme túto zbierku odlíšili od bežných darov na chod farnosti.

Krížová cesta

27.2.2009, piatok


Počas pôstneho liturgického obdobia modlievame sa v našom kostole pobožnosť Krížovej cesty vžy v piatok od 17.30.

Popolcová streda

25.2.2009, streda


Na Popolcovú stredu začína príprava na veľkonočné sviatky. Hoci nejde o tzv. prikázaný sviatok, ide o významný deň, ktorý môžeme aj popri zamestnaní či škole pekne duchovne prežiť. Na bohoslužbách sa na znak pokánia a ochoty žiť podľa evanjelia značíme popolom (ktorý symbolicky pochádza z vetvičiek z Kvetnej nedele predchádzajúceho roku). Počas dňa sa dospelí kresťania - katolíci usilujú postiť čiže skromnejšie jesť (trikrát za deň, len raz do sýtosti a bez mäsa).

Návšteva z Viedne

14.2.2009, sobota


V sobotu 14. 2. 2009 sme sa opäť stretli s našimi priateľmi z partnerskej farnosti Maria Hietzing Wien. Stretnutie sa uskutočnilo na našej fare v DNV v čase od 14.00 do 17.00. Z Viedne prišli ôsmi na čele s farárom J. Kittlerom. Z našej strany sme boli desiati. (Pozývame z našej farnosti tých, ktorí – a., aktívne pracujú v niektorej oblasti farského života, b., komunikujú nemecky, c., majú záujem a čas.) Viac o návšteve v rubrike Články - "Spolupráca s farnosťou Maria Hietzing Wien".

Na začiatku stretnutia sme odovzdali peniaze vyzbierané na projekt školy pre indiánske deti v Guatemale (2 000 €). Oni nám tiež priniesli peniaze, ktoré venujú na projekt Streetwork na sídlisku v DNV. Priniesli aj tzv. „Ľúbostný list Boha ľuďom“, napísaný k sviatku sv. Valentína. Jeho text máme na našej webovej stránke v rubrike Meditácie - "Ľúbostný list".

Púť do Marianky

7.2.2009, sobota


V Marianke sa konáva pravidelná púť raz v mesiaci, obyčajne na prvú alebo druhú sobotu. Jednotlivé farnosti z Bratislavy a okolia majú túto púť na starosti. Najbližšie v sobotu 7. 2. 2009 pripraví túto púť naša farnosť. Pozývame na púť všetkých, čo si chcú v Marianke oddýchnuť a pomodliť sa; vzájomne sa dohodnime, kto koho vezme autom. Začiatok je o 14.00 (modlitbu ruženca a potom sv. omšu vedie K. Moravčík).
<<   Strany:  1.....767778798081828384  >>

Top