Vitajte na stránkach Farnosti - Devínska Nová Ves


   Táto stránka je určená pre ľudí, ktorých zaujíma dianie v našej farnosti a chceli by sa dozvedieť nejaké informácie práve prostredníctvom internetu.

         >>> Výpis z matriky: KRSTNÝ LIST - VYBAVENIE (rubrika články).

         >>> Rozpis BOHOSLUŽIEB (rubrika kalendár).

    Kontakt na pána farára: fara.devinska@gmail.com (Andrej Kalamen)

» archív oznamov
<<   Strany:  1.....77787980818283.....87  >>

Cintorín II

5.7.2009, nedeľa


Od 1. 7. 2009 sme prevzali cintorín v DNV od spoločnosti Marianum. Budovu Domu smútku nám odovzdali prázdnu, vzali aj informačné tabule. Nové tabule sme dali vyrobiť, kúpime aj zariadenia potrebné na pochovávanie. Poriadok na cintoríne bude udržiavať Denova, dala vyrobiť vhodné nádoby na odpad. Denove bude farnosť za služby platiť. Evidenciu hrobov sme dostali od Marianumu na papieri, pokúsime sa previesť údaje do počítača a dáme ich do poriadku.

Spoločnosť „Marianum“ prestala byť správcom nášho cintorína, takže už nemôže určovať, kedy bude pohreb a neposkytuje ani miesto na pochovanie. V týchto veciach sa treba obrátiť ma nášho správu cintorína, ktorým je Dr. Martin Puhovich.

Privítame, ak niekto z DNV bude ochotný pracovať ako hrobár.

ĎALŠIE INFORMÁCIE

Prevádzkovateľom cintorína je majiteľ pozemku cintorína:
Rímskokatolícka cirkev,
Farnosť Bratislava – Devínska Nová Ves,
Istrijská 15, 841 07 Bratislava.

Správcom cintorína je odborne spôsobilá osoba:
Dr. Martin Puhovich
(Poskytuje informácie o hrobových miestach, nájomných zmluvách na jestvujúce hrobové miesta a postupe pri zabezpečovaní pohrebov.)

Kontakty
RK farský úrad Bratislava- Dev. N. Ves: 02/64776333
Pani kostolníčka F. Vlašičová: 64776400, 0915/518115
Pani kostolníčka D. Tittelová: 0948/521325
Správca cintorína Dr. Puhovich: 0911/640100
Miestny úrad MČ Bratislava- Dev. N. Ves: 02/64538367(8)

Postup pri vybavovaní pohrebov
Lekár potvrdí úmrtie; pohreb ohlásime u správcu cintorína, ktorý zabezpečí miesto a objedná vykonávateľa pohrebného obradu.

Rozliata Morava v DNV

29.6.2009, pondelok


Ak ste sa osobne neboli pozrieť k rozvodnenej Morave, môžte si zábery záplav pozrieť v našej fotogalériivideogalérii.

Cintorín

21.6.2009, nedeľa


Od 1. 7. 2009 bude spravovať cintorín v DNV naša farnosť v spolupráci s MÚ našej Mestskej časti Bratislava - Dev. N. Ves. Pozemok cintorína patrí majetkovo farnosti, takže farnosť zabezpečuje starostlivosť o cintorín po právnej stránke. Praktické záležitosti, ako je evidencia hrobov, zmluvy na hrobové miesta, poplatky za miesta, bude po dohode s farnosťou riešiť pracovník MÚ.

Informácie (kde, čo riešiť, na koho sa obrátiť) budú včas zverejnené po odovzdaní príslušnej dokumentácie od doterajšieho správcu, ktorým je Marianum. Peniaze, ktoré občania zaplatili za hrobové miesta spoločnosti Marianum, budú odovzdané na účet pre náš cintorín. Pri pohreboch tak ako doteraz bude platiť, že občania si podľa svojho uváženia zvolia pohrebnú službu.

Zbierky na Turíce

7.6.2009, nedeľa


Pri finančných zbierkach na Turíce sa vyzbierali sumy:
Farská ofera: 1 000 €.
Na farnosť: 900 €.
Vďaka všetkým darcom!

Prvý piatok

5.6.2009, piatok


Možnosť ísť na sv. spoveď v našom kostole je pred prvým piatkom mesiaca júna v dňoch: Pondelok, štvrtok a piatok podvečer, utorok ráno. V piatok zapisujeme nové úmysly na sv. omše od 18.00; po sv. omši konáme tradičnú meditáciu a poklonu za obnovu cirkvi.

Hodový koncert

31.5.2009, nedeľa


Farnosť Bratislava – Dev. N. Ves pozýva na sviatočný organový koncert, ktorý sa koná dňa 31. mája 2009 o 20.00 hod. v kostole Ducha Svätého v Devínskej Novej Vsi. Za organom: Mgr. art. Michal Mesjar.

Program:

Girolamo Frescobaldi – Toccata terza č. 3
(1583-1643)
Johann Sebastian Bach – Prelúdium a fúga a mol BWV 543
(1685-1750)
Johann Sebastian Bach – Nun komm der Heiden Hailand BWV 659
Felix Mendelsohn Bartholdy – Organová sonáta c mol op. 65, č. 2
(1809-1847) časti: I. Grave
II. Adagio
III. Allegro maestoso e vivace
IV. Fúga. Allegro moderato

Léon Boellmann – Heures Mystiques – Élevation III. Op. 29, č. 3
(1862-1897)
Léon Boellmann – IV. časť z Gotickej suity op. 25 – Toccata

Futbalový zápas miništrantov

30.5.2009, sobota


Na stránku sme pridali fotografie z futbalového zápasu malých miništrantov. Nájdete ich vo fotogalérii.

Príprava na sviatky Ducha Svätého

24.5.2009, nedeľa


V týcto dňoch sa v našom kostole modlievame každý deň deviatnik k Duchu Sv. Ak je sv. omša, tak polhodinu pred ňou, ak nie je (ako napr. utorok a stredu), tak o 18.30.

Na hody, v nedeľu 31. mája, bude po sv. omšiach aj farská ofera. Vďaka!

1. sv. prijímanie foto+video

24.5.2009, nedeľa


Počas 1. sv. prijímania veľa ľudí fotilo a kamerovalo celú udalosť. Ak by sa našli dobrovolníci, ktorý by mohli poskytnúť nejaké fotografie alebo krátky video-záznam, aby sme ich zverejnili aj pre ostatných v našej fotogalérii alebo videogalérii, kontaktujte nás na farnost.devinska@gmail.com .
Ďakujeme.

GoodSports International Slovensko

21.5.2009, štvrtok


Na stránku sme pridali informácie o neziskovej organizácii GoodSports, venujúcej sa vytváraniu voľnočasových aktivít pre deti a mládež v našej farnosti.

Viac si môžte prečítať v sekcii projekty - "GoodSports International Slovensko".

Taktiež si môžte prečítať článok o 1. ročníku T-ballovej ligy a 3. ročníku baseballovej ligy GSIS 2009, ktorý sa uskutočnil 1.5.2009 na baseballovom ihrisku pri škole Ivana Bukovčana 1. Nájdete ho v sekcii články - "1. ročník T-ballovej ligy a 3. ročník baseballovej ligy GSIS 2009".
<<   Strany:  1.....77787980818283.....87  >>

Top